Stative Verbs Konu Anlatımı ve Kullanımı

Stative verbs nedir sorusuna verilebilecek en kısa yanıt durum fiilleridir. Stative Verbs, şimdiki zaman ya da gelecek zamanda kullanılması farksız olup; -ing eki almayan sözcük türleridir. Bu fiillerin –ing eki almama nedenleri, devam eden bir eylemi anlatmaktan ziyade bir duruma karşılık kullanılmasıdır.

Stative verbs nedir sorusuna verilebilecek en kısa yanıt durum fiilleridir. Stative Verbs, şimdiki zaman ya da gelecek zamanda kullanılması farksız olup; -ing eki almayan sözcük türleridir. Bu fiillerin –ing eki almama nedenleri, devam eden bir eylemi anlatmaktan ziyade bir duruma karşılık kullanılmasıdır. devam eden bir eylemi anlatmaktan ziyade bir duruma karşılık kullanılmasıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Stative verbs dört ana kategoride toplanmaktadır. Bunlar: istem dışı fiiller, duygu ve düşünceleri ifade eden fiiller, sahiplik bildiren fiiller ve diğer üç kategoride yer almayan diğer fiillerdir.

Stative verbs konu anlatımına, İngilizceyi doğru ve etkili kullanmak isteyen herkesin bakmalıdır. Bu filleri doğru bir şekilde kullanan bireyler, daha hatasız bir İngilizce konuşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. State verbs konusunu öğrenmek için bolca tekrar yapmak ve fiilleri cümle içinde kullanmak şarttır.

State Verbs Anlamı Nedir?

State verbs tanımı; bir fiilin yapılan bir eylemden ziyade bir duruma karşılık geldiğinde kullanılmasıdır. Yani bu tip fiiller bir duruma karşılık konuşulmaktadır. Örneğin; sevmek, hoşlanmak veya sahip olmak fiilleri bir süreç bildirmekten ziyade bir duruma karşılık geldiğinden; durum fiili olarak kullanılmaktadır.

İngilizce Durum Fiilleri “ing” Takısı Alabilr mi?

Genel olarak İngilizce durum fiilleri –ing takısı almamaktadır. Bunun nedeni daha önce belirtildiği gibi bir sürece karşılık gelmemesidir. Ancak bazı durum fiilleri olarak bilinen sözcükler, cümle içinde belli durumlarda –ing eki alabilmektedir. Bu tip fiiller cümle içinde hem durum bildirmek hem de eylem ifade etmek amaçlı kullanılmaktadır. Aynı fiil her iki kullanımı da farklı anlamlara tekamül etmektedir. Aşağıdaki cümle örneklerini inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

She has green eyes.
Onun mavi gözleri var.

He is having a shower now.
Şimdi duş alıyor.

I can’t see you.
Seni anlayamıyorum.

I’m seeing lawyer tomorrow.
Yarın avukatı ziyaret edeceğim.

İngilizce Durum Bildiren Cümle Örnekleri

İçeriğin bundan sonraki kısmında stative verbs örnekleri verilecektir. Aynı zamanda bunlarla kurulan İngilizce durum bildiren cümle örneklerini inceleyerek; fiillerin cümle içindeki kullanımlarına da bakabilirsiniz.

 • We agree on this matter.
  Bu konuda hemfikiriz.
 • I believe you.
  Sana inanıyorum.
 • Ahmet is here.
  Ahmet burada.
 • This car belongs to Gizem.
  Bu araba Gizem’e ait.
 • I don’t care.
  İlgilenmiyorum.
 • The book consists of three parts.
  Kitap, üç bölümden oluşmaktadır.
 • Fruits contains sugar.
  Meyveler, şeker içerir.
 • That depends on the weather.
  Havaya bağlıdır.
 • I dislike bean.
  Fasulyeyi sevmem.
 • These trousers fit very well.
  Bu pantolonlar çok iyi oturuyor.
 • How do you feel about the situation?
  Durum hakkında ne düşünüyorsun?
 • I hate traffic.
  Trafikten nefret ederim.
 • They have a flat.
  Bir daireleri var.
 • Ebru knows all the answers.
  Ebru tüm cevapları biliyor.
 • Do you like Italian food?
  İtalyan yemeği sever misin?
 • We love each other.
  Birbirimizi seviyoruz.

Stative Verbs Listesi

Aşağıdaki listede verilen İngilizce durum fiili örneklerini inceleyiniz.

adorehayranlık duymak
agreeonaylamak
beolmak
believeinanmak
belongsahip olmak
carebakmak
consistoluşmak
containiçermek
dependbağlı olmak
deseverhaketmek
desirearzu etmek
dislikesevmemek
doubtşüphe etmek
expectbeklemek
fearkorkmak
feelhissetmek
fituygun olmak
feelhissetmek
forgetunutmak
hatenefret etmek
havesahip olmak
hearduymak
imaginehayal etmek
impressetkilenmek
knowbilmek
likesevmek
loathenefret etmek
lookgörünmek
loveaşık olmak
matterönemli olmak
meananlamına gelmek
needihtiyacı olmak
noticefarkına varmak
ownsahip olmak
possesssahip olmak
prefertercih etmek
promisesöz vermek
reacherişmek
realizefarkına varmak
recognizetanımak
rememberhatırlamak
seeanlamak, görmek
seemgörünmek
soundses çıkarmak
smellkoklamak
supposedesteklemek
tastetatmak
thinkdüşünmek
understandanlamak
wantistemek
wishdilemek

Stative Verbs PDF

Aşağıda hazırlanmış olan stative verbs PDF listesini inceleyebilirsiniz.

Dynamic ve Stative Verb Farkı Nedir?

 • Stative Verbs konusu, içeriğin önceki kısımlarında da ifade edildiği gibi; durağan fiillerdir. Bir duruma karşılık kullanılmaktadır. Eylemlerin oluşundan ziyade duruma vurgu yapılması esastır.

  En çok kullanılan stative verbs örnekleri şunlardır:
 • want(istemek)
 • know(bilmek)
 • have(sahip olmak)
 • think(düşünmek)
 • like(sevmek)
 • love(aşık olmak)
 • hate(nefret etmek)
 • need(ihtiyacı olmak)
 • prefer(tercih etmek)
 • agree(katılmak)
 • sound(ses çıkarmak)
 • hear(duymak)
 • disagree(katılmamak)
 • wish(dilemek)
 • look(görünmek)
 • smell(kokmak)
 • seem(görünmek)
 • include(içermek)

I know the truth.
Gerçeği biliyorum.

I like pizza.
Pizzayı severim.

It sounds like a great idea.
Harika bir fikir gibi geliyor.

 • Dynamic verbs yani dinamik fiiller ise; eylemi vurgulayan sözcüklerdir. Burada state verbs koşullarının aksine; yaşanan olaya ağırlık verilmekte ve durumdan bahsedilmemektedir. Bu tip fiiller de İngilizcede en çok kullanılan fiiller arasındadır.

  Dynamic verbs örnekleri şunlardır:
 • act(davranmak)
 • build(inşa etmek)
 • complete(tamamlamak)
 • design(dizayn etmek)
 • develop(geliştirmek)
 • draw(çizmek)
 • fix(tamir etmek)
 • gather(toplamak)
 • handle(ele almak)
 • help(yardım etmek
 •  improve(geliştirmek)
 • interview(röportaj yapmak)
 • introduce(tanıtmak)
 • justify(doğrulamak)
 • listen(dinlemek)
 • lead(liderlik etmek)
 • measure(ölçmek)
 • perform(gerçekleştirmek)
 • persuade(ikna etmek)
 • predict(tahmin etmek)
 • regulate(düzenlemek)
 • record(kaydetmek)
 • show(göstermek)
 • study(ders çalışmak)
 • target(hedeflemek)
 • travel(seyahat etmek)
 • treat(tedavi etmek)
 • use(kullanmak)
 • write(yazı yazmak)

Dynamic Verb ile Cümle Örnekleri

Stative verbs’un durum fiillerine denk geldiğini; dynamic verbs’lerin ise eylemleri ifade ettiğinden bahsedilip, yaygın olarak kullanılan dynamic verbs yukarda verilmiştir. Aşağıdaki dynamic verb ile cümle örneklerini inceleyiniz.

I am writing a letter now.
Şimdi bir mektup yazıyorum.

He likes travelling abroad by air.
O, hava yoluyla yurtdışına seyahat etmekten hoşlanıyor.

She is drawing a picture.
O, bir resim çiziyor.

Stative Verbs Alıştırması

Stative verbs alıştırmasını inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilir ve kendinize göre alıştırma örnekleri oluşturabilirsiniz.

1. She  ……………….. a shower every morning.

A.has
B.is having
C.has been
D.having

Yukarıdaki sorunun cevabı have’in bir state verb olması nedeniyle A şıkkıdır.

2. My sister always helps her friends. I ………… that she is a very good friend.

A.thinks
B.think
C.am thinking
D.have been thinking

Yukarıdaki sorunun cevabı think fiilinin bir state verb olması nedeniyle ve anlama uygun olarak B şıkkıdır.

3. I …………… my mother in the shopping mall. I guess, she gave me a present.

A.seen
B.was seeing
C.saw
D.have seen

Yukardaki sorunun cevabını bulmak için ilk olarak cümlenin geçmiş zamanda kurulduğunu keşfetmemiz gereklidir. Geçmiş zamanda gerçekleşen bir cümlenin ardından vermemiz gereken yanıt ise see bir state verbs olması nedeniyle olduğundan C şıkkıdır.

4. You should ………… my doctor.Can you come with me?

A.went
B.am seeing
C.was seeing
D.see

Yukardaki sorunun doğru yanıtı cümlede state verbs kullanılması gerektiğinden D şıkkıdır.

5. You …………. great!

A.look
B.looking
C.are looking
D.have been looking

Yukarıdaki cümlenin doğru yanıtı A şıkkıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

2 thoughts on “Stative Verbs Konu Anlatımı ve Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI