Reduce Relative Clause – Reduction of Relative Clause Konu Anlatımı

Reduced Relative Clauses, anlam olarak bakıldığında relative clauses kısaltma anlamına gelmektedir. Relative clauses konusu, İngilizcede aralarında bağlantı olan iki cümleyi bağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İngilizcede her alanda yaygın olarak görülen bu konuda iki cümleyi bağlamak amacıyla “who, which, that, whom, where” gibi kelimeler kullanılmaktadır.

Reduced Relative Clauses, anlam olarak bakıldığında relative clauses kısaltma anlamına gelmektedir. Relative clauses konusu, İngilizcede aralarında bağlantı olan iki cümleyi bağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İngilizcede her alanda yaygın olarak görülen bu konuda iki cümleyi bağlamak amacıyla “who, which, that, whom, where” gibi kelimeler kullanılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Relative clauses ile relative clause reduction arasında herhangi bir anlam farkı yoktur. Kullanım şekilleri ve cümlede sağladıkları anlam birebir aynıdır, ancak İngilizce konuşan bireylerin az sayıda kelimeyle dertlerini anlama isteklerinden ötürü bu şekilde bir kullanım hayata geçmiştir.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında reduction of relative clauses konu anlatımı sizlere verilecek, her bir zaman kavramı için örneklerle anlatım zenginleştirilecektir.

Relative Clause Kısaltması

Reduction of relative clauses konusu, ilgili cümlelerin kısaltılmış versiyonlarıdır. İndirgenmiş sıfat cümlecikleri olarak da bilinmektedirler. Burada aslolan şey, bu cümlelerin relative clauses ile kurulan cümlelerden anlamca herhangi bir farklılıklarının olmayışıdır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyerek relative clauses ile reduce relative clauses kullanımlarını görebilirsiniz:

The table that he bought was for his kitchen.
Satın aldığı masa mutfak içindi.

Ancak bu cümle reduction relative clauses ile kurulmak istenirse, cümledeki ‘’that’’ eki atılarak şu şekilde bir kullanım karşımıza çıkabilir:

The table he bought was for his kitchen.
Satın aldığı masa mutfak içindi.

Bu tip bir reduced relative clauses kullanımında yalnızca zamiri atma söz konusudur, anlam açısından herhangi bir farklılık ortaya çıkmamaktadır.

The car, which had broken down, was by the edge of the road.
Bozulan araba yolun kenarındaydı.

The broken down car was by the edge of the road.
Bozulan araba yolun kenarındaydı.

The man who is in the jacket is my cousin.
Ceketli adam benim kuzenim.

The man in the jacket is my cousin.
Ceketli adam benim kuzenim.

The new Town Hall, which has been designed by TMC Architects Ltd, is expected to receive several awards.
TMC Architects Ltd tarafından tasarlanan yeni belediye binasının birçok ödül alması bekleniyor.

The new Town Hall, having been designed by TMC Architects Ltd, is expected to receive several awards.
TMC Architects Ltd tarafından tasarlanan yeni belediye binasının birçok ödül alması bekleniyor.

Yaygın olarak bilinen reduced relative clauses tipleri ise şunlardır:

 • Present participle phrases
 • Past participle phrases
 • Past Participles
 • Prepositional Phrases
 • Adjectives and adjective phrases

Present Simple Tense ile Relative Clause Kısaltması

Relative clauses kullanımı present simple tense’de de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle reduce relative clauses de bu zamanda görülmektedir. Eğer relative clauses ile kurulan bir yapı, cümlenin konusuysa, o zaman cümle mevcut bir fiil + ing yapısını veya fiil + ed) ifadesine yer verebilmektedir.

Reduced relative clause birçok zamanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bunlar kısaca: şimdiki zaman, basit geçmiş, gelecek, edilgen yapılar vb. olabilmektedir. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek relative clauses kısaltmasını görebilirsiniz.

A woman who works at a pub has won a lottery.
Bir barda çalışan bir kadın bir piyango kazandı.

A woman working at a pub has won a lottery.
Bir barda çalışan bir kadın bir piyango kazandı.

The man who lives next door throws numerous parties.
Yan evde oturan adam çok sayıda parti veriyor.

The man living next door throws numerous parties.
Yan evde oturan adam çok sayıda parti veriyor.

That is my dog which runs through the corridor.
Koridorda koşan benim köpeğim.

That is my cat running through the corridor.
Koridorda koşan benim köpeğim.

It is my mother who wakes up the earliest in the family.
Ailede en erken kalkan annemdir.

It is my mother waking up the earliest in the family.
Ailede en erken kalkan annemdir.

Students who don’t follow the rules may be suspended.
Kurallara uymayan öğrenciler uzaklaştırma alabilir.

Students not following the rules may be suspended.
Kurallara uymayan öğrenciler uzaklaştırma alabilir.

Present Continous Tense ile Relative Clause Kısaltması

Aşağıdaki cümleleri inceleyerek present continous tense ile relative clause kısaltmasını öğrenebilirsiniz.  Bu yapıların anlamda herhangi bir farklılığı mevcut değildir. Örneklerdeki ilk cümleler relative clausesla kurulmuş olup; ikinci cümleler ise kısaltılmış biçimleridir.

They don’t know the woman who is sitting on the bench.
Bankta oturan kadını tanımıyorlar.

They don’t know the woman sitting on the bench.
Bankta oturan kadını tanımıyorlar.

The woman who is helping you now is a kind person.
Şu an sana yardım eden kadın kibar birisi.

The woman helping you now is a kind person.
Şu an sana yardım eden kadın kibar birisi.

Everyone who is living in the area complains about the noise.
Bölgede yaşayan herkes gürültüden şikayetçi.

Everyone living in the area complains about the noise.
Bölgede yaşayan herkes gürültüden şikayetçi.

The woman who is wearing the funny yellow hat is my cousin Jale.
Komik sarı şapka giyen kadın kuzenim Jale.

The woman wearing the funny yellow hat is my cousin Jale.
Komik sarı şapka giyen kadın kuzenim Jale.

Past Continous Tense ile Relative Clause Kısaltması

There were many employees who were working very hard.
Çok fazla çalışan çok sayıda çalışan vardı.

There were many employees working very hard.
Çok fazla çalışan çok sayıda çalışan vardı.

The children who were running up and down the street made an uproar.
Sokakta koşuşturan çocuklar kargaşa çıkardı.

The children running up and down the street made an uproar.
Sokakta koşuşturan çocuklar kargaşa çıkardı.

The truck that was carrying fragile goods crashed into a wall.
Kırılgan mallar taşıyan kamyon bir duvara çarptı.

The truck carrying fragile goods crashed into a wall.
Kırılgan mallar taşıyan kamyon bir duvara çarptı.

Future Simple Tense ile Relative Clause Kısaltması

Future simple tense için, yine önceden ifade edilen tense’lerde olduğu gibi fazlalık olanları atıp, willi de cümleden çıkarmak gerekmektedir.

There are three customers who will leave the hotel tomorrow.
Yarın otelden gidecek üç müşteri var.

There are three customers leaving the hotel tomorrow.
Yarın otelden gidecek üç müşteri var.

Present Perfect Tense ile Relative Clause Kısaltması

The MPs, who have finally voted, are leaving parliament.
Sonunda oy kullanan milletvekilleri meclisten ayrılıyor.

The MPs, having finally voted, are leaving parliament.
Sonunda oy kullanan milletvekilleri meclisten ayrılıyor.

The soldiers who have surrounded the village are waiting for orders.
Köyü kuşatan askerler emir bekliyor.

The soldiers having surrounded the village are waiting for orders.
Köyü kuşatan askerler emir bekliyor.

My daughter, who has broken the antique vase, is now grounded.
Antika vazoyu kıran kızım artık cezalı.

My daughter, having broken the antique vase, is now grounded.
Antika vazoyu kıran kızım artık cezalı.

Past Simple Tense’i bu şekilde kullanmamızın sebebi sadece şudur: Eğer cümle Simple Past Tense ile başlıyorsa ve devamında tense değişiyorsa, bu yapıyı kullanmak gerekmektedir.

The children who went out yesterday, are now sick.
Dün dışarı çıkan çocuklar şimdi hasta.

The children having gone out yesterday, are now sick.
Dün dışarı çıkan çocuklar şimdi hasta.

Past Perfect Tense ile Relative Clause Kısaltması

The waitress who had just finished her shift left the bar immediately.
Mesaisini daha yeni bitiren garson kadın bardan apar topar çıktı.

The waitress having just finished her shift left the bar immediately.
Mesaisini daha yeni bitiren garson kadın bardan apar topar çıktı.

Passive yani edilgen cümlelerde de who, which ve that düşürülür, eylem fiilin üçüncü haliyle kullanılmaktadır.

Past Simple Tense ile Relative Clause Kısaltması

The painting that were made by the famous artist was sold for five million pounds.
Ünlü sanatçı tarafından yapılan tablo beş milyon sterline satıldı.

The painting made by the famous artist was sold for five million pounds.
Ünlü sanatçı tarafından yapılan tablo beş milyon sterline satıldı.

A man who drank 3 pints of water in one evening has announced he will try to drink 20.
Bir akşam 3 litre su içen bir adam, 20 bardak içmeye çalışacağını açıkladı.

A man drank 3 pints of water in one evening has announced he will try to drink 20.
Bir akşam 3 litre su içen bir adam, 20 bardak içmeye çalışacağını açıkladı.

I once knew a woman who had ten cats.
Bir zamanlar on kedisi olan bir kadın tanıyordum.

I once knew a woman had ten cats.
Bir zamanlar on kedisi olan bir kadın tanıyordum.

Present Simple Tense Passive Voice ile Relative Clause Kısaltması

The meat which is cooked by the chef is incredibly tasty.
Şef tarafından pişirilen et inanılmaz lezzetli.

The meat cooked by the chef is incredibly tasty.
Şef tarafından pişirilen et inanılmaz lezzetli.

The first novel that was written by Oscar Wilde.
Oscar Wilde tarafından yazılan ilk roman.

The first novel written by Oscar Wilde.
Oscar Wilde tarafından yazılan ilk roman.

Food sold which is sold in this supermarket is of the highest quality.
Bu süpermarkette satılan yiyecekler en yüksek kalitededir.

Food sold in this supermarket is of the highest quality.
Bu süpermarkette satılan yiyecekler en yüksek kalitededir.

Is there a car which is parked next to mine?
Benimkinin yanına park edilmiş bir araba var mı?

Is there a car parked next to mine?
Benimkinin yanına park edilmiş bir araba var mı?

Present Perfect Tense Passive Voice ile Relative Clause Kısaltması

The man who has just been seen coming down the hill is an escaped convict.
Şu yamaçtan biraz önce indiği görülen adam bir kanun kaçağı.

The man having just been seen coming down the hill is an escaped convict.
Şu yamaçtan biraz önce indiği görülen adam bir kanun kaçağı.

Past ve Present Continuous Tenselerin edilgen hallerinde yine aynı uygulama yapılmaktadır. Burada aynı zamanda edilgen çatıyla present continuous tense cümlesi kurmayı da bilmek şarttır.

Present Continous Tense ile Passive Voice Relative Clause Kısaltması

Do you know the new employee who is being introduced by the boss?
Patron tarafından tanıştırılan yeni çalışanı tanıyor musun?

Do you know the new employee being introduced by the boss?
Patron tarafından tanıştırılan yeni çalışanı tanıyor musun?

The saplings which are being planted today will one day grow into huge trees.
Bugün dikilen fidanlar bir gün kocaman ağaçlara dönüşecek.

The saplings being planted today will one day grow into huge trees.
Bugün dikilen fidanlar bir gün kocaman ağaçlara dönüşecek.

Present Perfect Tense ile Passive Voice Relative Clause Kısaltması

Bu yapıyla kurulan cümlelerle karşılaşma olasılığımız çok düşüktür, ancak imkansız değildir.

The truck that has been being driven by the trucker for 8 hours is out of gasoline.
8saattir kamyoncu tarafından sürülen kamyonun benzini bitti.

The truck having been driven by the trucker for 10 hours is out of gasoline.
8 saattir kamyoncu tarafından sürülen kamyonun benzini bitti.

The first, the second, the only gibi ifadelerle birlikte yüklem to+V0 (infinitive) olarak cümle içinde kullanılmaktadır. Buna ek olarak verilecek bir diğer bilgi ise; edilgen yani olarak Türkçede ifade edilen passive yapıdaki cümlelerdeyse to+be+V3 olarak yer verilmektedir.

The only people who ever saw this island are long dead.
Bu adayı gören tek ahali uzun zaman önce öldü.

Ragnar Lothbrok was the first person who was seen as a leader to all Vikings in his time.
Ragnar Lothbrok kendi zamanında tüm Vikinglerin lideri olarak görülen ilk kişiydi.

Ragnar Lothbrok was the first person to be seen as a leader to all Vikings in his time. 
Ragnar Lothbrok kendi zamanında tüm Vikinglerin lideri olarak görülen ilk kişiydi.

Taiwan, which had been one of the first countries to close its borders, showed low numbers of Covid-19 deaths in March.
Sınırlarını ilk kapatan ülkelerden biri olan Tayvan, Mart ayında düşük sayıda Covid-19 ölümü gösterdi.

Taiwan, having been one of the first countries to close its borders, showed low numbers of Covid-19 deaths in March.
Sınırlarını ilk kapatan ülkelerden biri olan Tayvan, Mart ayında düşük sayıda Covid-19 ölümü gösterdi.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “Reduce Relative Clause – Reduction of Relative Clause Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI