İngilizce Kelime Ezberleme için 6 Teknik

İngilizce öğrenen ve her geçen gün kendini geliştirmek isteyen herkes İngilizce kelime ezberleme tekniklerini araştırmaktadır. Makalenin amacı İngilizce kelime ezberleme tekniklerinden bahsederek, kişilerin İngilizce kelime öğrenme serüvenlerine hız kazandırmaktır. Bu makalede yer alan bilgiler bilimsel kaynaklardan derlenmiş olup, İngilizce kelime öğrenme konusunda bireylere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İngilizce öğrenen ve her geçen gün kendini geliştirmek isteyen herkes İngilizce kelime ezberleme tekniklerini araştırmaktadır. Makalenin amacı İngilizce kelime ezberleme tekniklerinden bahsederek, kişilerin İngilizce kelime öğrenme serüvenlerine hız kazandırmaktır. Bu makalede yer alan bilgiler bilimsel kaynaklardan derlenmiş olup, İngilizce kelime öğrenme konusunda bireylere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Kelime Öğrenme için Neural Networks (Neural Bağlar)

Neural yani nöral ağlar, biyolojik veya yapay nöron ağlarından oluşan bir bileşimdir. Özellikle yapay nöral ağlar, yapay zeka problemlerini çözme amacıyla tasarlanmaktadır. Yapay nöral ağlar bir veri seti ile tamamlanarak; öngörücü modelleme, adaptif kontrol ve uygulamalar için kullanılmaktadır.

İngilizce kelime öğrenme sürecinde ise Neural bağlar Nöral ağlar içinde tecrübeye dayalı kendi kendine öğrenme gerçekleşebilir. Modern İngilizce kelime öğrenme araştırmaları incelendiğinde en çok kullanılan kavramlar arasında ağlar yani networkler ve bu ağlar içindeki bağlar yer almaktadır. Peki ama bunlar ne demektir ve öğrenmeyi nasıl etkilemektedir?

İnsan beyni, öğrenilen tüm kelimeleri bir ağ şeklinde tutmaktadır.  Mesela İngilizce kelimelerin her bir adeti büyük bir ağın parçası içindedir. Öğrenmenin başladığı andan itibaren kelimeler arasında kullanım sıklıklarına ve birbirleriyle ilişkilerine bağlı olarak bağlar kurulmaktadır. Örneğin: ‘’beyaz’’ ile ‘’papatya’’ kelimeleri birbiriyle bir açıdan bağlantılıdır. Ancak ‘’ayakkabı’’ ve ‘’masa’’ kelimeleri arasında herhangi bir bağ mevcut değildir ve bu durumda öğrenme süreci farklılaşmaktadır.

İngilizce kelime ezberleme tekniklerini hayata geçirmenin en temel yolu; öğrenilen bir İngilizce kelimeyi zihninizdeki başka kelimelere bağlamak ve o kelimenin bağlarınız güçlendirmektir. Bu sayede İngilizce kelime ezberlemek çok daha kolay olmaktadır. Neural bağları kuvvetlendirmek için yapılması gereken İngilizce kelimeleri kolay ezberleme yöntemlerinden biri, o kelimeyi eş anlamlıları, zıt anlamlıları ve benzer anlamlılarıyla birlikte öğrenmekten geçmektedir. Mesela ‘’önemli’’ anlamına gelen ‘’important’’ kelimesinin yanında ‘’necessary, vital, critical, significant, indispensible’’ gibi eş anlamlılarını da çalışabilirsiniz.

Duygusal Öğrenme ile İngilizce Kelime Ezberleme

Duygusal oluşuyla ön plana çıkan insanların, farklı bilgileri öğrenmenin yanında İngilizce kelime ezberlemek için yapabilecekleri en değerli şey; öğrenme sürecine dair motivasyonunu artırmaktır. İnsan zihninin tüm olumsuz durumlardan etkilendiği düşünülecek olursa, pozitif ve motive olarak başlanan öğrenme‘’ İngilizce kelimeler nasıl kolay ezberlenir?’’ sorusuna verilecek ilk yanıttır.

Duygusal öğrenme ile İngilizce kelime ezberlemenin, yapılan bilimsel araştırmalara göre iki temel yolu mevcuttur: Bunlardan ilki, İngilizce öğrenme konusuna pozitif ve motive bir şekilde yaklaşmaktır. Hangi derse ya da konuya zoraki olarak çalışılırsa çalışılsın performans düşüklüğü olacaktır.

Duygusal öğrenmenin ikinci ve daha önemli olan yolu ise şöyledir: Öğrenilen İngilizce kelimeleri duygusal olarak kişinin kendiyle ilişkilendirmesi. Örneğin ‘’karlı’’ anlamına gelen ‘’snowy’’ kelimesi öğrenildiğinde o kelimeyi kendi hayatınızla ilişkilendirerek ‘’It was a snowy day” diyebilir, karlı bir günü hatırlayabilirsiniz. İnsanların zihninizdeki kelimeleri bu şekilde birbirine bağlaması; öğrenilen kelimeleri hatırlama oranını artırırken ve onların İngilizce kelime ezberlemelerini kolaylaştırır.

Bireysel Öğrenme ile İngilizce Kelime Ezberleme

İnsanın ben merkezli bir varlık olduğunun, öğrenme sürecine etkisi farklı şekillerde olabilmektedir. Bireysel öğrenme ile İngilizce kelime ezberleme konusu tamamen, kişilerin benmerkezci düşünmelerinden dolayı farklılaşmakta ve bu şekilde öğrenme süreçlerini etkilemektedir.

Örneğin, İngilizce çalışırken kişinin ilgisini çeken bir konu olduğunda daha dikkatli olabilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişmekte ve bu sebeple herkes ilgi alanlarına göre öğrenme süreçlerini farklılaştırmaktadır. İngilizce Kelime ezberleme için kişi, temel olarak bireysel algılarını düşünmeli, onları keşfetmeli ve kendisi için asıl önemli olan ögeleri kullanarak İngilizce öğrenmesini hızlandırmalıdır.

İngilizce kelime ezberlerken de, öğrenilen kelimeleri kendi kişisel hayatıyla, tecrübeleriyle, yaşadıklarıyla ilişkilendirirsen kişiler İngilizce kelimeleri daha hızlı ezberlemektedir. Görsel hafızası iyi olanlar kelimeleri görselleştirirken, kimi bireyler ise duyarak İngilizce kelime ezberlemektedir. Bu nedenle İngilizce kelime ezberleme tekniklerini araştıran bireyler, öncelikli olarak kendi öğrenme süreçlerini hızlandıracak, ilgilerini çekecek etmenleri keşfetmelidir.

İngilizce Kelime Ezberleme için Bağlamsal Öğrenme Tekniği

İnsan zihnine dair çeşitli araştırmalar yapıldığında; bireylerin tek bir detayı hatırlamaktan ziyade genel olarak bağlamı hatırlamada daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Mesela İngilizce çalışırken bir konu genel hatlarıyla bilinse de, bazı durumlarda bilinen konuyla ilgili öğrenildiği halde unutulan ya da henüz keşfedilmeyen ayrıntılar keşfedilmektedir. Bazı durumlarda ise genel bağlam sayesinde tüm konuyu hatırlamak mümkün olmaktadır.

İçeriğin daha önceki kısımlarında da bahsedildiği gibi, insan zihni kelimeleri ve konuları birbiriyle ilişkilendirdiğinde çok daha kolay öğrenmektedir. Bu nedenle İngilizce kelime ezberlemek isteyenler, yeni öğrendikleri kelimeleri sadece kelime olarak tek başına değil de bir bütünün parçası olarak kullandığında ve onu farklı kelimelerle ilişkilendirdiğinde çok daha rahat ezberlemektedir. İngilizce kelime ezberleme tekniklerini bağlamsal öğrenme ile uygulamak isteyenlerin yapması gereken tek şey, yeni duydukları kelimeleri cümle içinde kullanmaları ve onlarla ilgili örnek cümleler oluşturmalarıdır. Çünkü dil bir bütün olarak değerlendirilir ve kelimeler bir bütün halinde kullanıldığında anlam kazanır.

İngilizce Kelimeler ve Duyu Organları

İngilizce kelime ezberleme tekniklerinin çeşitli aşamalarından ve insan beyninin öğrenme sürecine nasıl etki ettiğinden bahsedilmiştir. Ancak İngilizce kelime öğrenme, yalnızca insan zihni sayesinde değil; duyu organları yardımıyla da gerçekleştirilmektedir. Ne kadar çok sayıda farklı duyu organı aracılığıyla insan uyarılırsa, bu durum öğrenme sürecine o kadar olumlu etki etmektedir. Mesela İngilizce kelime öğrenen kişi, o kelimeyi hem görüp hem duyup belki de dokunabilirse, o kadar hızlı ve kalıcı olarak hafızasına kaydedebilir.  

İngilizce kelime ezberlemek isteyenler, bunu duyu organlarıyla başarmak istiyorsa birkaç uygulama yapmalıdır. Uyaran şiddeti ve çeşidi fazla olması amacıyla yapılan uygulamalar genel olarak şu şekilde ifade edilebilir: Öncelikle yeni öğrendiğiniz kelimeyi, yazılı bir hale getirmek, onu tekrar tekrar yazmak ve cümle içinde kullanmak bir kodlama yöntemidir. Yazılan bu kelime ve cümlelerin telaffuz edilmesi, başta harekete geçirilen görme duyusuna ek olarak işitme duyusunu da etkilemektedir.

İngilizce Kelime Öğrenme için 8 Alıştırma Tekniği

1.Sesli Kitap Dinlemek

Sesli kitap dinlerken İngilizce öğrenmek, İngilizce kelime ezberleme tekniklerinin başında gelmektedir. Günlük hayatınızın herhangi bir zamanında sıklıkla müzik dinlediğinizi düşünecek olursanız; İngilizce kelime öğrenmek için sesli kitap dinlemeye kolaylıkla adapte olunması mümkündür.

İşe giderken, yolda ya da okula giderken dinlenilen sesli kitaplar sayesinde İngilizce metinlere aşina hale gelecek; bir taraftan yeni kelimeler öğrenecek ve onların okunuşlarını da keşfetme imkanı mevcuttur. Aynı zamanda İngilizce sesli kitap dinleyerek İngilizce öğrenmenin İngilizce kelime öğrenme açısından pek çok avantajı vardır.

Bu avantajların başında dinlediğiniz İngilizce kitabın herhangi bir bölümünü dilediğiniz kadar tekrar edebilme imkanı gelmektedir. Aynı zamanda eğer bu kitap yazılı olarak kişinin elindeyse, dinlediğiniz kelimelerin yazılı hallerine de rahatlıkla erişilmektedir. Bu sayede kelimelerin yazılışını da öğrenmek ve okunuşlarını da takip etmek mümkün olmaktadır.

Sesli kitaplarla İngilizce öğrenmenin kelime ezberleme açısından kolay olan bir diğer yolu ise; dinlemek istenilen hızı, kitap okuyan kişinin cinsiyetini ve dil aksanını seçmektir. İngiliz aksanı öğrenmek isteyen biri, bu aksanı dinleyerek rahatlıkla dinleme pratiği yapabilmekte ve bunun yanında İngilizce kelime de ezberlemektedir.

2.Yeni Öğrenilen Kelime ile Cümle Kurma

İlkokuldan itibaren yeni kelime öğrenildiğinde şunlar yapılır: Çocuklar bir kelime öğrendiğinizde onu sıklıkla cümle içinde kullanmaktadır. Yeni öğrenilen kelimelerle cümle kurmak, kişinin zamanla o kelimeyi öğrenmesine ve bir daha unutmamasına imkan sağlamaktadır. Bu nedenle İngilizce kelime ezberleme teknikleri içinde akla ilk gelen uygulamalardan biri de yeni öğrenilen kelimeleri cümle içinde kullanmaktır.

Örneğin öğrendiğiniz kelime ‘’kahvaltı’’ anlamına gelen ‘’breakfast’’ olsun. Bu kelimeyle cümle kurduğunuzda ve özellikle bunu yazılı olarak yaptığınızda kelimeyi öğrenme hızınız artacaktır.

I’m going to have breakfast tomorrow morning.
Yarın sabah sizde kahvaltı edeceğim.

Yeni öğrenilen kelimelerle cümle kurmaya birkaç örnek daha verelim. Öğrendiğiniz kelime ‘’kader’’ anlamına gelen ‘’destiny’’ ya da ‘’bölüm’’ anlamına gelen ‘’episode’’ olabilir. Bu ve benzeri kelimelerle ilgili cümleleri İnternet üzerinden bulabilir ve çeviri yaparken yeni kelimeler de öğrenebilirsiniz:

Loving him is my destiny.
Onu sevmek, benim kaderim.

Forget the bad times. You have 12 new chapters and 365 new episodes.
Kötü zamanları unut. 12 yeni kısmın ve 365 yeni bölümün var.

3.Eşanlamlı Kelimelerle İngilizce Kelime Ezberleme

İngilizce kelime ezberlemek için uygulanan en etkili yöntemlerden biri de eşanlamlı kelimelerle İngilizce kelime ezberlemektir. Yeni öğrenilen bir kelimenin yanında ona ek olarak onun eşanlamlı kelimesini de öğrenmek, kişinin kelime haznesini geliştirmesi konusunda oldukça etkili olmaktadır.

Eş anlamlı kelimeleri öğrenerek İngilizce kelime ezberlemek, İngilizce öğrenme sürecinde sizlere fayda sağlayacaktır. En çok kullanılan eş anlamlı sözcükleri hazırlayarak hazırlanan listeyi inceleyerek İngilizce kelime öğrenme sürecine başlayabilirsiniz.

Örnek Eş Anlamlı Kelimeler

1.Amazing – Şaşırtıcı
Eş anlamlıları: incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful….

2.Answer – Yanıtlamak
Eş anlamlıları: reply, respond, retort, acknowledge

3.Angry – Sinirli
Eş anlamlıları: mad, furious, enraged

4.Bad – Kötü
Eş  anlamlıları: atrocious, evil, wrong, immoral, unpleasant

5.Beautiful – Güzel
Eş anlamlıları: pretty, lovely, attractive, gorgeous, alluring

6.Big – Büyük
Eş anlamlıları: enormous, huge, immense, large, grand

7.Calm – Sakin
Eş anlamlıları: quiet, peaceful, mild

8.Do – Yapmak
Eş anlamlıları: accomplish, act, complete, execute

9.Dangerous – Tehlikeli
Eş anlamlıları: risky, uncertain, perilous, unsafe

10.Delicious – Lezzetli
Eş anlamlıları: savory, appetizing, luscious, toothsome, delightful

11.End – Sona ermek, son
Eş anlamlıları: stop, finish, terminate, conclude, close

12.Explain – Açıklama
Eş anlamlıları: eloborate, clarify, interpret, define, illustrate

13.Famous – Ünlü
Eş anlamlıları: well-known, renowned, famed, celebrated

14.Funny – Komik
Eş anlamlıları: humorous, amusing, comic, silly, laughable, entertaining

15.Good – İyi
Eş anlamlıları: fine, exceptional, satisfying, favorable, acceptable

16.Great – Mükemmel
Eş Anlamlıları: awesome, fantastic, mervelous, perfect, admirable

17.Happy – Mutlu
Eş anlamlıları: pleased, contented, satisfied, delighted, cheerful

18.Hate – Nefret etmek
Eş anlamlıları: despise, loathe, detest, dislike

4.Uyumadan Önce Tekrar Etmek

Yapılan bilimsel araştırmalara göre; uyumadan hemen önce yapılan tekrarlar, kişilerin uyku sırasında da öğrenme sürecine katkı sağlamaktadır. Gerek İngilizce gerekse herhangi bir konuda edinilen bilgilerin uyumadan önce tekrar edilmesi, kişilerin o konuyu çok daha hızlı öğrenmesine yardımcı olmaktadır. İngilizce kelime ezberlemek isteyenlerin, bu kelimelere dair aldıkları çeşitli notları uyumadan hemen evvel tekrar ederek uykuya dalmaları, onların belki de farkına dahi varmadan kelimeleri öğrenmelerini sağlamaktadır.  Bu nedenle kolay İngilizce kelime öğrenme yollarından biri de uyumadan önce tekrar etmektir.

5.İngilizce Dizi ve Film İzlemek

İngilizce öğrenmenin en eğlenceli yollarından biri, insanların İngilizceyi bir iş gibi görmeden günlük hayatının bir parçasında öğrenmesidir. İngilizce seviyenize uygun olarak seçilen film ya da dizileri izlerken, bir yandan eğlenip bir yandan da öğrenmek son derece kolaydır. İngilizce kelime ezberlemek için izlenen film ya da dizileri İngilizce alt yazılı olarak izlemek, söylenen kelimenin yazılı halini de izleyicilere göstermektedir.

Özellikle İngilizce öğrenirken keyif almak, bol bol kahkaha atmak isteyenlerin tercihi ise İngilizce komedi filmlerinden yana olmaktır.

6.İngilizce Kelimeleri Okunuşu ile Yazmak

İlk defa duyulan bir kelime için çeşitli öğrenme metotları içeriğin önceki kısımlarında sunulmuştur. Ancak kelime öğrenildiğinde bu tip kelimelerin nasıl okunduğunu da bilmek yeni kelimeler öğrenmek konusunda bir ileri aşamadır. Öğrenilen İngilizce kelimeleri okunuşuyla ve Türkçe anlamlarıyla yazmak, ilerde kelimeleri tekrar ederken de kişilere büyük kolaylık sağlamaktadır.

Üstelik bu kelimeler bir deftere ya da küçük kartlara yazıldığında ve uyumadan hemen önce tekrar edildiğinde İngilizce kelime ezberleme konusunda en üst düzeyde verim alınacağı kesindir.

Örneğin ilk defa duyulmuş ve ‘’kabiliyet’’ anlamına gelen ‘’ability’’ sözcüğünü ele alalım. Yeni öğrenilen kelimelere çalışma yöntemini bu kelime ve farklı bir kelime üzerinden de sizlere gösterelim:

Ability- ebılity (okunuşu) – kabiliyet (Türkçe anlamı)
My greatest ability is mountaineering.
En büyük yeteneğim dağcılıktır.

Shopping – şoping (okunuşu) – alışveriş (Türkçe anlamı)
She went shopping yesterday.
O, dün alışverişe çıktı.

7.İngilizce Kelimeleri Resimlerle Bağdaştırmak

İngilizce kelimeleri resimlerle bağdaştırmak ile kast edilen şey, aslında belirli bir resimdeki nesneleri İngilizce halleri ile düşünüp ezberleme yöntemidir. Bir resimdeki nesne ya da nesnelerin İngilizce sözcük karşılıklarını araştırarak, bunu öğrenerek ve daha sonra hatırlamak adına görsellerini düşünmek; özellikle görsel hafızası iyi olan kişiler tarafından sıklıkla yararlanılan İngilizce kelime ezberleme yöntemidir.

İngilizce kelimeleri resimlerle bağdaştırmak isteyenler için birkaç alternatif mevcuttur. Ve bu alternatifler daha da araştırarak çoğaltılabilir:

 1. Resimli kitaplar ve kartlar: İngilizce kelime ezberlemek isteyenler için en uygun yollardan biri de çocuk kitapları gibi resimli kitaplardan ve İngilizce resimli kartlardan faydalanmaktır.
 2. Yemek tarifi kitapları: Tarifi verilen yemek görsellerinin yer aldığı kitaplarda hem yeni yemek tarifleri öğrenmek, hem de kullanılan malzemelerin İngilizce hallerini ezberlemek son derece kolay bir İngilizce kelime ezberleme tekniğidir.
 3. Haritalar: Internet üzerinden bulunabilecek çeşitli haritalar ya da Google Maps üzerinden incelenen yerlerde, dünyanın herhangi bir noktasındaki İngilizce tabelaları dahi görme imkanı mevcuttur. Bu nedenle görsel hafızasını çalıştırarak İngilizce kelime ezberlemek isteyen herkes haritalardan faydalanabilir.
 4. Çizgi romanlar: Hem İngilizce okumak hem de görsellerini incelemek isteyenlerin başvuracağı ilk kaynaklardan biri İngilizce çizgi romanlardır. İngilizce kelime ezberlemenin kolay yolu arasında çizgi romanlar yer almaktadır.

8.İngilizce Kelimeleri Kartlara Yazmak

İngilizce kelime öğrenmek denildiğinde akla ilk gelen tekniklerden sonuncusu da, İngilizce kelimeleri kartlara yazmaktır. Kartların bir yüzüne kelimenin adı ve okunuşu yazılırken, diğer tarafına ise Türkçe anlamını yazmak, İngilizce kelime ezberleme konusunda etkili bir yöntemdir. Üstelik bu kartlar taşınabilir ve kolay hazırlanabilir olduğundan her yerde rahatlıkla kullanılmaktadır.

Kelimeleri kartlara yazmak zorlayıcı bir durum gibi görünüyorsa pek çok internet sitesinden ya da telefon uygulamalarından faydalanarak birçok insan kendi kartlarını oluşturmaktadır. Inside Story Flashcards, Exam Time gibi internet sitelerine girerek yeni öğrenilen kelimelerle, kelime kartları hazırlanmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI