Once Kullanımı ve Cümle Örnekleri

Once kelimesi İngilizcede hem bağlaç hem de zarf olarak kullanılmaktadır. İki şekilde de farklı anlamlar verebilir, bu nedenle kullanıldığı yere göre anlamına dikkat etmeliyiz.Kısacası "once" kelimesinin 3 anlamda kullanımı vardır.

Once kelimesi İngilizcede hem bağlaç hem de zarf olarak kullanılmaktadır. İki şekilde de farklı anlamlar verebilir, bu nedenle kullanıldığı yere göre anlamına dikkat etmeliyiz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Kısacası “once” kelimesinin 3 anlamda kullanımı vardır. Aşağıdaki örnekleri incelediğimizde 3 cümlede de farklı kullanıldığını görebilirsiniz;

 • Tom once worked in this café, though he had to quit because of his school. (Tom bir zamanlar bu kafede çalışıyordu ama okulu yüzünden bırakmak zorunda kaldı.)

Bu cümledeki “once” kullanımından anlayabileceğimiz üzere Tom artık o kafede çalışmıyor.

 • I take him to the park at least once a week. (Onu haftada en az bir kere parka götürüyorum.)

Bu cümledeki “once” ise cümleye “bir kez” anlamı katmıştır.

 • Once you put the cake into the oven you should be very careful or you could burn it. (Kekini fırına koyduktan sonra dikkatlı olmalısın yoksa onu yakabilirsin.)

“Once” kelimesi İngilizcede çok sık kullanılan ve sıklık belirten bir kelimedir bu nedenle nasıl kullanılması gerektiği öğrenilmelidir.

İngilizcede Once Ne Demektir?

Once çok farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu anlamlara bakacak olursak;

 1. Sadece bir kere olmuş bir şeyi anlatırken kullanılabilir “bir kez, bir defa”
 2. Koşul belirten cümleler için kullanılabilir “Once I start…/Bir başlarsam…”
 3. Düzene oturtulmuş bir şeyin bir kere olduğunu anlatmak için kullanılabilir “I visit them once a week/Onları haftada bir kere ziyaret ederim.”
 4. Bağlaç olarak kullanıldığında “-dığında/-diğinde” anlamı da verebilir “Once I came to the party, they were singing./Partiye geldiğimde şarkı söylüyorlardı.” ya da “as soon as” anlamında da kullanılabilir “Once you done with the school, you can start your career here./Okulun biter bitmez burada kariyerine başlayabilirsin.”
 5. Kalıplaşmış bir cümle olan “once upon a time” kalıbındaki gibi “bir zamanlar” anlamında da kullanılabilir “There was a coffee shop once/ Bir zamanlar burada bir kafe vardı”
 6. Acil bir durumdan bahsederken “at once” şeklinde “derhal, hemen” anlamında kullanılabilir “Come here at once/ Derhal buraya gel”

Birden çok anlamda kullanılabilen “once” biraz önce de bahsettiğimiz gibi “when, as soon as, one single time, in the old days, on one occasion, back when, already, before, formerly, earlier, only one time…” gibi anlamlarda kullanılabilir ve bu kelimeler, bağlaçlar ve kalıplar “once” için eş anlamlı kelimeler olarak verilebilir.

Once ile İlgili Cümleler

Aşağıdaki farklı olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılan “once” ile konuyu pekiştirip cümlede kullanım anlamlarını daha iyi anlayabilirsiniz;

 • The weekly meeting usually starts once the manager comes.

Haftalık toplandı genellikle müdür geldiğinde başlar.

 • Did you know that I was once a volleyball player in highschool?

Lisedeyken bir zamanlar voleybol oynadığımı biliyor muydun?

 • Once I have entered the party, I’ll let you know if there is any person I know.

Partiye gittiğimde tanıdığım biri olup olmadığını söylerim.

 • I take my little sister to the cinema at least once a month.

Küçük kardeşimi ayda en az bir kere sinemaya götürürüm.

 • Stephen once worked here as an assistant, now he is the head of the company.

Stephen bir zamanlar burada asistan olarak çalışıyordu, şimde ise şirkenin başında.

 • My mother once had blonde hair, but she changed it because she is bored.

Annemin saçları bir zamanlar sarıydı ama sıkıldığı için değiştirdi.

 • He has to come at once, or he will be stuck in the traffic because of the after-work hours.

Derhal gelmeli yoksa iş çıkış saati yüzünden trafikte kalacak.

 • Once it has stopped raining, we can eat our dinner in the garden.

Yağmur durduğunda akşam yemeğimizi bahçede yiyebiliriz.

 • I haven’t heard about him once in a while.

Bu aralar onun hakkında hiçbir şey duymadım.

 • Cordelia would accept the offer if it wasn’t only once a week, she wants a regular job.

Haftada sadece bir kere olmasa Cordelia teklifi kabul edebilirdi, ama o düzenli bir iş istiyor.

 • You will feel comfortable in your new job once you get to know your colleagues better.

İş arkadaşlarını daha iyi tanıdıkça yeni işinde kendini daha rahat hissedeceksin.

 • There isn’t going to be anything important to say once you speak the truth.

Doğruları konuştuğunda geriye söyleyecek önemli bir şey kalmayacak.

 • I am constantly stressing over things, I get terrible headaches at least once a week because of this situation.

Bir şeyler için sürekli stres yapıyorum bu durum yüzünden de haftada en az bir kere çok şiddetli baş ağrıları çekiyorum.

 • I will tell you once again, but please listen carefully this time.

Bir kere daha söyleyeceğim ama bu sefer lütfen dikkatli dinle

 • I do yoga once in a day, either when I first wake up in the morning or at nights before the bedtime.

Ya sabah yeni uyandığımda ya da gece yatmadan önce günde bir kez yoga yapıyorum.

 • Do you know that your body becomes flexible if you do yoga once in a day?

Günde bir kez yoga yaparsan vücudunun esneklik kazanacağını biliyor muydun?

 • You must see a doctor at once, it can be a serious disease.

Hemen doktora gitmelisin, ciddi bir hastalık olabilir.

 • I can’t do two things at once, I am a human being.

Bir anda iki şeyi yapamam ben de insanım.

 • You made dinner just once this week, can you prepare tonight ?

Bu hafta yemeği sadece bir kere yaptın, bu akşam sen hazırlayabilir misin?

 • Once you are able to earn your own money, you can buy what you want.

Kendi paranı kazabildiğinde başladığında istediğin şeyi alabilirsin.

Diğer Adverbial Clauses Örnekleri

“Once” kalıbının İngilizcede bağlaç olarak da kullanılabildiğini “when, as son as..” gibi anlamlara geldiğini daha önce de belirttik. “When, as soon as, as long as, since, once…” kullanımları İngilizcede Adverbial Clauses olarak geçer. Örneğin;

I was washing the dishes while my mom wasn’t at home. (Annem evde yokken ben bulaşıkları yıkıyordum.)

Cümlesindeki “while” adverbial clauses konusu içerisindedir ve burada bir bağlaç işlevi görmüştür.

Diğer Adverbial Clauses örnekleri için “Adverbial Clauses Konu Anlatımı” konusunu inceleyebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “Once Kullanımı ve Cümle Örnekleri

 1. Anlatımınız ve örnekleriniz için çok teşekkürler. Once kullanımını tam bilmiyordum, yazınız sayesinde öğrendim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI