İngilizce Will Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizcede will, ‘’-ecek/-acak’’ anlamına gelen ve gelecek zamanda ifade edilmesi gereken cümlelerde kullanılmaktadır. Will, olumlu şekillerde kullanılacağı gibi; olumsuz ve soru cümlelerinde de rahatlıkla kullanılmaktadır.Eski İngilizceden günümüze kullanılan bir yapı olan will, etimolojik köken açısından incelendiğinde on ikinci yüzyıldan önce, eski İngilizcede bulunan ‘willa’ kelimesinden gelmekte ve will okunuşu ‘vil’ şeklindedir.

İngilizcede will, ‘’-ecek/-acak’’ anlamına gelen ve gelecek zamanda ifade edilmesi gereken cümlelerde kullanılmaktadır. Will, olumlu şekillerde kullanılacağı gibi; olumsuz ve soru cümlelerinde de rahatlıkla kullanılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Eski İngilizceden günümüze kullanılan bir yapı olan will, etimolojik köken açısından incelendiğinde on ikinci yüzyıldan önce, eski İngilizcede bulunan ‘willa’ kelimesinden gelmekte ve will okunuşu ‘vil’ şeklindedir.

Sizler için hazırladığımız bu yazımızda, will won’t konu anlatımı, will future konu anlatımı ayrıntılı olarak verilecek ve bu anlatıma uygun olarak pek çok cümle örnekleri anlamlarıyla ifade edilecektir.

İngilizcede Will Ne Demektir? Ne İçin ve Nasıl Kullanılır?

Will, Simple Future Tense, yani gelecek zaman kiplerinden biri olup; İngilizcede sıklıkla kullanılmaktadır. Cümle esnasında ifade edilen bir durumu anlatırken; gelecek zaman anlatımlarında karşımıza çıkan ‘’will’’ İngilizcede en çok kullanılan yardımcı fiillerden biridir ve genel anlamda ‘’-acak, – ecek’’ anlamlarını vermek amacı ile kullanılmaktadır.

Aynı zamanda will, İngilizcede auxiliary verb olarak bilinen yardımcı fiillerden biridir ve cümle kurma kurallarına uygun olarak özneden sonra kullanılmakta ve kendisinin ardından fiilin yalın hali eklenmektedir.

İngilizcede Will Kullanımı Nasıldır?

Will kullanımı İngilizcede 3 farklı şekilde görülmektedir.

a)Konuşma esnasında kısa süreli geleceğe yönelik anlık kararlar verirken kullanılır. Konuşma esnasında kişi ani kararlar verirken bu kararını will ile ifade etmektedir. İngilizcede on the spot decisions dediğimiz konuşma anında karar verme durumlarının ifadesinde sıklıkla will yapısının kullanıldığını söylemek mümkündür.

b) Aynı zamanda ‘’will’’ kişinin isteğiyle gönüllü olarak yapılacak bir eylemden bahsedilirken kullanırken faydalandığı yardımcı fiillerdendir.

c) Gelecekte yaşanacak bir olayla ilgili bilgi verirken, tahminde bulunurken, söz verirken, kesin olmayan bir tahmin ihtimalinde ‘’will’’ kullanılmaktadır. Gelecekte olacak olan bir olay hakkında verilecek bilgi kesinse, ‘’be going to’’kalıbı kullanılır. Ancak olaylarda bir kesinlik söz konusu değilse, kullanılması gereken kalıp ‘’will’’dir.

İngilizcede Will Kullanımının Gramer Formülü Nedir?

İngilizcede SVO kuralına uygun olarak ilk önce özne, ardından yardımcı fiil olan will, onun olumsuz hali will not ve fiilin birinci hali kullanılmalıdır. Aşağıda verilen will kullanımının gramer formülünü ve ardından will future konu anlatımını ayrıntısıyla ve örnekleriyle inceleyiniz.

Özne (I, You, He, She, John…) + will + Fiilin birinci hali + Nesne….

Özne (I, You, He, She, John…) + will not + Fiilin birinci hali + Nesne….

Will + Özne + Fiilin birinci hali + Nesne….

 • If the people of Boston must fight for their liberty, we will help them.
  Boston halkı özgürlükleri için savaşmak zorundaysa, onlara yardım edeceğiz.
 • If you panic, she will be frightened.
  Panik yaparsanız, korkacaktır.
 • Things will get better.
  Her şey iyi olacak.
 • One day he will know.
  Bir gün bilecektir.
 • Your mother will help him learn it.
  Annen öğrenmesine yardım edecek.
 • She will go to the country.
  O, ülkeye gidecek.
 • They will see you as a target.
  Seni hedef olarak görecekler.

İngilizce Will ile Örnek Cümleler

Aşağıda verilen will örnek cümleler ve onların Türkçelerini inceleyiniz.

 • I will go to the cinema tonight.
  Bu gece sinemaya gideceğim.
 • He will play tennis tomorrow.
  Yarın tenis oynayacak.
 • She will be happy with her exam results.
  Sınav sonuçlarından memnun olacak.
 • They will take the bus to the South next week.
  Önümüzdeki hafta güneye giden otobüse binecekler.
 • I’ll call a taxi for you.
  Senin için bir taksi çağıracağım.
 • I think we will go right now.
  Bence hemen gidelim.
 • I will have the chicken sandwich please.
  Ben tavuklu sandviç alayım lütfen.
 • You look tired. I’ll finish the dishes for you.
  Yorgun görünüyorsun. Bulaşıkları senin için bitireceğim.
 • I will do my best to help you.
  Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım.
 • My daughter will fall asleep as soon as she is put into bed.
  Kızım yatağa girer girmez uykuya dalar.
 • He will give up if he starts losing. He always does that.
  Kaybetmeye başlarsa vazgeçer. Bunu her zaman yapar.
 • I will have it ready by tomorrow.
  Yarına kadar hazır edeceğim.
 • I’ll drive you to work if you want.
  İstersen seni işe bırakayım.
 • The President will not be re-elected at the next election.
  Başkan bir sonraki seçimde yeniden seçilemeyecek.
 • I think it will rain later so take an umbrella with you.
  Sanırım daha sonra yağmur yağacak, bu yüzden yanınıza bir şemsiye alın.

İngilizce Will ile Örnek Soru Cümleleri

Aşağıda verilen will soru cümlelerini ve anlamlarını inceleyiniz.

 • When will supper be ready?
  Akşam yemeği ne zaman hazır olacak?
 • Will you show me how to do that?
  Bunu nasıl yapacağımı bana gösterecek misin?
 • Will they follow us?
  Bizi takip edecekler mi?
 • How long will you be coaching in my territory?
  Benim bölgemde ne kadar süre koçluk yapacaksın?
 • Will you sign up in Instagram?
  Sen Instagram’a kayıt olacak mısın?
 • Will your husband quit smoking?
  Eşin sigarayı bırakacak mı?
 • What will you do at home?
  Evde ne yapacaksın?
 • Where will you go in Istanbul? 
  İstanbul’da nereye gideceksin?
 • How will they come here?
  O, buraya nasıl gelecek?
 • Will he be here tomorrow?
  Yarın burada olacak mı?
 • Will they win the cup?
  Kupayı alacaklar mı?
 • Will you tell him the truth?
  Ona gerçeği söyleyecek misin?
 • Will she get angry?
  Kızacak mı?
 • Will you tell me if you need something to help her?
  Ona yardım edecek bir şeye ihtiyacın olursa bana söyler misin?
 • Will it work up there?
  Orada çalışacak mı?

İngilizce Will’in Kısaltılması

İngilizcede will kısaltması ‘ll eki ile gerçekleştirilmektedir. Yani cümle dizilişi yine özne, will ve fiilin ilk hali olarak kurulmakta; ancak will kısmına yalnızca ‘ll getirilmektedir. Gramer dizilişi şu şekildedir:

Özne + ‘ll + Fiilin birinci hali + Nesne….

 • The rooms’ll be redecorated.
  Odalar yeniden dekore edilecek.
 • There’s the cinema. We’ll get out here and you can park the car over there.
  Sinema var. Buradan çıkacağız ve arabayı şuraya park edebilirsin.
 • I’ll have a tomato juice, please.
  Ben bir domates suyu alayım, lütfen.
 • We’ll meet next Wednesday.
  Önümüzdeki çarşamba buluşacağız.
 • We’ll get the train to Paris and then the Metro to the hotel.
  Paris’e giden trene, ardından otele giden metroya bineceğiz.
 • Jan’s father will fetch you from the station.
  Jan’ın babası seni istasyondan alacak.
 • My father thinks it’ll cost a lot of money to fix.
  Babam tamir etmenin çok paraya mal olacağını düşünüyor.

İngilizcede Will Nasıl Olumsuz Kullanılır?

Will cümlesi olumsuzu, özneden sonra gelen will sözcüğünün ardından olumsuzluk eki olan not sözcüğü eklenmesiyle oluşturulmaktadır. Onun dışında fiil ve nesne kısmında herhangi bir değişiklik yaşanmamaktadır.

Will olumsuzu kısaca won’t olarak kullanılırken; uzun haliyle will not şeklinde de görülmektedir. Won’t olmasının nedeni will ve not eklerinin kısaltmasından ileri gelmekte ve cümleye ‘’-mayacak/-meyecek’’ şeklinde bir anlam getirmekte ve ‘’vont’’ ya da ‘’vil nat’’ şeklinde okunmaktadır.

Aşağıda will olumsuzu örneklerini görebilirsiniz.

 • They won’t tell us very much until January.
  Ocak ayına kadar bize pek bir şey anlatmayacaklar.
 • I’ll carry her but I will not push a pram.
  Onu taşıyacağım ama çocuk arabasını itmeyeceğim.
 • You will not be obliged to sign a contract before starting employment.
  İşe başlamadan önce bir sözleşme imzalama zorunluluğunuz olmayacak.
 • The next Olympic Games won’t be in London.
  Bir sonraki Olimpiyat Oyunları Londra’da olmayacak.
 • I won’t give you a call at about 6 o’clock.
  Seni saat 6 civarında aramayacağım.

İngilizce Won’t ile Örnek Cümleler

Aşağıda verilen won’t örnek cümleler ve anlamlarını inceleyiniz.

 • “I won’t talk about it any more,” she said cheerfully.
  “Bunun hakkında daha fazla konuşmayacağım,” dedi neşeyle.
 • We won’t let anything hurt her.
  Onu hiçbir şeyin incitmesine izin vermeyeceğiz.
 • You won’t have any relief.
  Rahatlamayacaksın.
 • I won’t let anything happen to you.
  Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim.
 • I won’t be far away.
  Uzak olmayacağım.
 • He won’t say anything to anyone.
  Kimseye bir şey söylemeyecek.
 • I won’t wait so long before I take another.
  Bir tane daha almadan önce çok beklemeyeceğim.
 • I won’t hear a word.
  Tek kelime duymayacağım.
 • She won’t talk.
  O konuşmayacak.
 • There won’t be any end to it.
  Bunun bir sonu olmayacak.
 • She won’t listen to me either.
  O da beni dinlemeyecek.
 • I won’t let it come to that.
  Buna izin vermeyeceğim.
 • It won’t be long now before I am off duty.
  Görevden ayrılmam uzun sürmeyecek.
 • He won’t have if he keeps bailing her out.
  Onu kurtarmaya devam ederse olmayacak.
 • I won’t marry.
  Evlenmeyeceğim.

İngilizce Won’t ile Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede won’t ile kurulan soru cümleleri, tag questions konusunda kullanılmaktadır. Tag questions, İngilizce’de özel bir yapıdır. Bu, bir mini sorunun ardından gelen bir açıklamadır. Onay istemek için bu konu kullanılmaktadır. Normal bir cümleden sonra won’t ve özne ile cümle tamamlanmaktadır.

Won’t ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır.

 • But you’ll tell me if she calls, won’t you?
  Ama ararsa bana söylersin, değil mi?
 • You will be late, won’t you?
  Geç kalacaksın, değil mi?
 • This’ll work, won’t it?
  Bu işe yarayacak, değil mi?
 • You will tell anyone, won’t you?
  Kimseye söyleyeceksin, değil mi?
 • They will be visiting us anymore, won’t they?
  Artık bizi ziyaret edecekler, değil mi?
 • Jason will come, won’t he?
  Jason gelecek, değil mi?
 • You will go to cinema, won’t you?
  Sinemaya gideceksin, değil mi?

Will’in Future Tense İçin Önemi Nedir?

Simple Future Tense, gelecekte yaşanacak olayları ifade ederken kullanılan zamanlardan biridir. Ancak bu olayların bazı planlı olarak bilinirken, bazılarına ise anlık olarak karar verilmektedir. Bu anlık karar verme durumu ise genel olarak bakıldığında günlük konuşma esnasında gerçekleşir. Bu iki ayrımın farkına varırsanız, Simple Future Tense konusunu rahatlıkla öğrenip cümleler kurmak mümkündür.

Future Tense’de kullanılan kalıplar ‘’will’’ ve ‘’be going to’’ dur. Will yardımcı fiili, konuşma esnasında anlık olarak bildirilen geleceğe ilişkin durumların ifade edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Will ve Going to Arasındaki İlişki Nedir?

İngilizcede Simple Future Tense için atfedilen iki temel kullanım şekli vardır. Bunlar: ‘’will ve be going to’’ kavramlarıdır. ‘’Will’’, özneden sonra gelerek cümledeki fiili etkilemez ve yalın haliyle kullanılır. Fiili etkilememe durumu ‘’be going to’’ için de geçerlidir. Fakat ‘’be’’ kavramı Simple Future Tense’deki kullanım biçimi olarak ‘’am/is/are’’ olarak bilinir ve öznenin aldığı eke göre bunlardan biri tercih edilerek cümle oluşturulur.

Elbette bu iki kullanım arasında da belli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin ‘’will’’, konuşma sırasında gerçekleşen düşünce ve eylem değişiklikleri için Simple Future Tense kullanılmaktadır. Ancak ‘’be going to’’ da genel olarak bir planlama söz konusudur, anlık kullanımlarda ‘’will’’ ortaya çıkmaktadır.  Kısacası, gelecekte olacak olan bir olay hakkında verilecek bilgi kesinse, ‘’be going to’’kalıbı kullanılmaktadır. Ancak olaylarda bir kesinlik söz konusu değilse, kullanılması gereken kalıp ‘’will’’dir.

Will ve Modal Verbler Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Modal verbs, Türkçe olarak incelendiğinde kip anlamına gelmekte ve İngilizcede yardımcı fiil şeklinde kullanılarak cümlede çeşitli anlamlar ifade etmektedir.  İngilizcede özellikle günlük hayatta kullanılan modal verbler, İngilizce cümle kurma biçimlerine uygun olarak oluşturulmaktadır. Bu cümle kurma biçimleri; özne, yüklem ve nesne şeklinde gerçekleştirilmekte; yani SVO şeklindedir.

Will de bilinen modal verblerdendir. Bu cümlelerdeki kullanım şekli de yine will kullanımıyla birebir aynı olmakta ve –ecek/-acak anlamına gelmektedir.

7. Sınıf İngilizce Öğrencileri İçin Will Konusu

Will konusu, 7.sınıf İngilizce konularından biri olarak müfredatta yer almakta ve bu şekilde öğretilmektedir. Özellikle bu konu, kitapta kişilerin hayallerinden bahsettiği ve ilerde yapmak istediklerinin ifade edildiği bir ünitede genel hatlarıyla işlenmektedir. Simple Future Tense, 7.sınıfta temel düzeyde öğretiliyor olsa da; ilerleyen sınıflarda bu konu da ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Will ile İngilizce Egzersiz Soruları

Aşağıda yer alan will ile ilgili soruları inceleyiniz.

1- You ………. a lot of money.

a) will earn b)will c)would d)could

2- You ………..around the world.

a)can b) will travel c)travel d)is going to

3- You ……….lots of interesting people.

a) meet b)will c) would d)will meet

4- Everybody ……….you.

a)will adore b)won’t c)adore d)are adore

5) You ………..any problems.

a) will b)haven’t c) will not have d)have

6) Many people ………….. you.

a)serve b)will serve c)will d)would

7) They ………your wishes.

a) will anticipate b)will c)won’t d)would

8) There ………anything left to wish for.

a) will not b) will not be c)won’t d)could

9) Everything ….. be perfect.

a) won’t b)will have c)will d)have done

10) But all these things …..only happenif you marry me.

a)won’t be b)will c)might d)be going to

CEVAPLAR

1)A 2)B 3)D 4)A 5)C 6)B 7)A 8)B 9)C 10)B

Will İngilizce Egzersiz PDF

Aşağıda yer alan PDF ile will egzersizlerine ulaşabilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “İngilizce Will Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI