İngilizce Fiillerin İkinci Halleri ve Anlamları

İngilizce Fiillerin İkinci Halleri ve Anlamları

Kolayca İngilizce Kelime Öğrenmek İster misin?

İnter İngilizce: Kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğretiyor.

Ücretsiz İndirip Deneyin !

İngilizcenin dil yapısı Türkçeye göre, farklıdır ve bu nedenle bazı konuları birebir Türkçeye çevirerek anlama şansımız yok. Bu konulardan biri de İngilizcede geçmiş zaman ifadeleri olarak karşımıza çıkıyor. İngilizce fiillerin ikinci halleri, düzensiz fiiller için geçmiş zamanı ifade etmede kullanılıyor. Diğer taraftan düzenli fiilleri, geçmiş zamana dönüştürmek için sonuna “-ed” takısını ekliyoruz. Gördüğünüz gibi İngilizcede düzenli ve düzensiz fiil gibi bir yapıdan bahsetsek de, Türkçede bunun motomot bir karşılığı yok. Bu nedenle İngilizce fiillerin ikinci halleri, ezberlemeniz gereken bilgiler arasında yer alıyor.

Günlük hayatımızda geçmişte olan olaylardan sıklıkla bahsettiğimiz için İngilizce fiillerin ikinci halleri ile sürekli karşılaşırsınız. Bu da İngilizce fiillerin ikinci halleri konusunda bilgi sahibi olmanızı gerektiği anlamına gelir. Bu konuda kelime kartları hazırlamak, geniş zamanda yazılmış cümleleri geçmiş zamana dönüştürmek gibi pratikler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Fiillerin İkinci Halleri

Eğer İngilizcede geçmiş zaman ifadeleri kullanmaya dair çok fazla bilginiz yoksa endişelenmeyin. Bu yazımızda sizin için İngilizce fiillerin ikinci halleri konusunda sıfırdan bilgi vereceğiz. Böylece İngilizceyi zaman sınırı tanımadan kullanabilecek ve İngilizce bilginizden günlük hayatta da rahatça faydalanma şansı bulacaksınız.

İngilizce kelimelerin ikinci halleri, Simple Past Tense ya da geçmiş zamanı anlatmak için kullanılır. Düzenli fiiller için geçerli olmayan bu kullanımın, düzensiz olarak tanımlanmasından anlayacağınız gibi aslında İngilizce fiillerin ikinci halleri için belli bir kural yoktur. Zaman zaman birbirine benzer yapılar karşınıza çıksa da, bu benzerliklerden yola çıkarak bir genelleme yapmak hata yapmanıza sebep olabilir.

Hepimiz İngilizce öğreniyoruz, problem unutma da.

İnter İngilizce: Kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğretiyor.

Ücretsiz İndirip Deneyin !

Düzenli Fiiller

Şu ana kadar bahsettiğimiz gibi geçmiş zaman için İngilizcede düzenli fiiller ve düzensiz fiiller kullanılır. Düzenli fiiller, belli bir kurala bağlı olduğu için öğrenmesi ve kullanması daha kolay gelebilir. Düzenli fiillerin sonunda “-ed” takısı getirmek cümleyi geçmiş zamanda kurmak için çoğu zaman yeterlidir. Çoğu zaman diyoruz, çünkü bunun da küçük istisnaları olabiliyor.

Önce birkaç örnekle başlayalım:

visit – visited (ziyaret etmek)

help – helped (yardım etmek)

wash – washed (yıkamak)

Örnek cümlede kullanımını görmek isterseniz;

I visit my grandparents every week. – I visited my grandparents yesterday.

Burada gördüğünüz ilk cümle her hafta yapılan bir rutini ifade ederken, ikinci cümle dün gerçekleşmiş bir olayı ifade ediyor. Bu nedenle ziyaret etmek anlamına gelen “visit” kelimesi sonuna “-ed” eklenerek geçmiş zamana dönüştürüldü.

Peki bahsettiğimiz istisnalar neler?

  • Eğer fiilin sonu “-e” harfi ile bitiyorsa sadece “-d” harfi getirilir.

Örneğin: move – moved (hareket etmek) ve die – died (ölmek)

  • Eğer fiil sessiz harfi takip eden (-y) ile bitiyorsa “y” harfi kalkar yerine “-ied” getirilir. 

Örneğin: cry – cried (ağlamak) ve worry – worried (endişelenmek)

(-y) harfinden önce sesli harf varsa “-ed” ekleriz. Örneğin, play – played (oynamak).

  • Eğer tek heceli fiilin sonu (sessiz)+(sesli)+(sessiz) olarak bitiyorsa ve son harfi W, X değilse spn harf tekrarlanır.

Örneğin: plan – planned (planlamak)

Düzensiz fiiller

İngilizce fiillerin ikinci halleri dediğimiz zaman büyük oranda bu fiilleri anlayabilirsiniz. Bu fiiller belli bir kurala bağlı olmaksızın kendine has şekilde çekimlenirler. Birazdan listeleyeceğimiz fiillerde göreceğiniz benzerlikleri, hatırlamanıza yardım olacak şekilde aklınızda tutsanız da bunun bir kuralı olmadığını unutmayın.

Düzensiz fiiller, bazen hiçbir değişikliğe uğramadan İngilizce fiillerin ikinci haline dönüşebilir.

Örneğin;

bid – bid (emretmek)

run – run (koşmak)

bet – bet (bahse girmek)

cost – cost (değer biçmek)

cut – cut (kesmek)

Listelediğimiz fiillerin hepsinin kısa olması, kısa fiillerin değişmeden ikinci hal olarak kullanıldığı anlamına gelmez. Şimdi, hiçbir mantıksal sebebi veya dilbilimsel açıklaması olmaksızın değişerek İngilizce fiillerin ikinci halleri olarak kullanılan örneklere bir bakalım. Bu değişiklikler, dilin tarihsel olarak dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır.

dig – dug (kazmak)

do – did (yapmak)

be – was / were (olmak)

eat – ate (yemek)

Gördüğünüz gibi aynı kalmayan kısa kelimeler de mevcut. Daha farklı İngilizce fiilerin ikinci halleri listesine de bir göz atalım:

drink – drank (içmek)

build – built (inşa etmek)

bring – brought (getirmek)

sing – sang (şarkı söylemek)

Şimdi, gelin İngilizce fiillerin ikinci halleri listemizden bazı kelimeleri kullanarak cümle kuralım.

A little child sang a song in the train. (Küçük bir çocuk trende şarkı söyledi.)

My friend spent all his money in a bookstore. (Arkadaşım kitapçıda tüm parasını harcadı)

Our teacher told us a story this morning. (Bu sabah öğretmenimiz bir hikaye anlattı)

İngilizce fiillerin ikinci halleri söz konusu olduğunda düzensiz fiillerin belli bir kuralı olmadığı için, herhangi bir istisnadan da söz edemeyiz.

İngilizce fiillerin ikinci halleri – düzensiz fiiller listesi

1. Hali
Base Form
2. Hali
Past Simple
Türkçe
Anlamı
awake awoke uyanmak
be was, were olmak
beat beat vurmak
become became olmak
begin began başlamak
bend bent bükmek
bet bet bahse girmek
bid bid emretmek
bite bit ısırmak
blow blew esmek
break broke kırmak
bring brought getirmek
broadcast broadcast yayımlamak
build built inşa etmek
burst burst patlamak
burn burned/burnt yakmak
buy bought satın almak
catch caught yakalamak
choose chose seçmek
come came gelmek
cost cost değer biçmek
creep crept emeklemek
cut cut kesmek
deal dealt anlaşmak
dig dug kazmak
do did yapmak
draw drew çekmek
dream dreamed/dreamt rüya görmek
drive drove sürmek
drink drank içmek
eat ate yemek yemek
fall fell düşmek
feed fed beslemek
feel felt hissetmek
fight fought dövüşmek
find found bulmak
flee fled firar etmek
fly flew uçmak
forbid forbade yasaklamak
forget forgot unutmak
forgive forgave affetmek
freeze froze donmak
get got elde etmek
give gave vermek
go went gitmek
grow grew büyümek
hang hung asmak
have had sahip olmak
hear heard duymak
hide hid saklamak
hit hit vurmak
hold held tutmak
hurt hurt yaralanmak
keep kept saklamak
know knew bilmek
lay laid yaymak
lead led rehberlik etmek
learn learned/learnt öğretmek
leave left ayrılmak
lend lent ödünç vermek
let let izin vermek
lie lay yalan söylemek
lose lost kaybetmek
make made yapmak
mean meant anlamına gelmek
meet met buluşmak
pay paid ödemek
put put koymak
read read okumak
ride rode binmek
ring rang çalmak
rise rose yükselmek
run ran koşmak
say said söylemek
see saw görmek
sell sold satmak
send sent göndermek
show showed göstermek
shut shut kapamak
sing sang şarkı söylemek
sit sat oturmak
sleep slept uyumak
speak spoke konuşmak
spend spent harcamak
stand stood ayakta durmak
swim swam yüzmek
take took almak
teach taught öğretmek
tear tore yırtmak
tell told anlatmak
think thought düşünmek
throw threw fırlatmak
understand understood anlamak
wake woke uyanmak
wear wore giymek
win won kazanmak
write wrote yazmak

 

Özet
İngilizce Fiillerin 2. Hali Özeti, Örnekleri ve Anlamları | İnteringilizce
Makale Adı
İngilizce Fiillerin 2. Hali Özeti, Örnekleri ve Anlamları | İnteringilizce
Açıklama
İngilizce fiillerin ikinci halleri, düzensiz fiiller için geçmiş zamanı ifade etmede kullanılıyor. Günlük hayatta da sık sık kullandığımız geçmiş zaman çekimini doğru kullanmayı öğrenmek için bu yazımız tam size göre. İngilizce fiillerin 2. halleri ve anlamları tablosu ve çok daha fazlası için tıklayın.
Yazar
Yayımcı
İnteringilizce
Yayımcı Logo

Konuyu tamamladın, şimdi kelime öğrenmeye ne dersin?

İnter İngilizce: Kullandığı özel yöntemle kolayca kelime öğretiyor.

Ücretsiz İndirip Deneyin !

3 thoughts on “İngilizce Fiillerin İkinci Halleri ve Anlamları

  1. abi çok teşekkürler hocamız bze sorcak galiba sözlü yapcak benim çok işime yardı sağol çok beyendim 🙂 masallah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×
İnter İngilizce Learn English Words

View