İngilizce Aslan Tanıtımı ve Özellikleri

Ormanların kralı olarak tanımlanan aslan, oldukça güçlü ve liderlik vasfı yüksek bir hayvan türü olarak tanımlanmaktadır. Aslan, ekosistemde etçil bir hayvan türü olduğundan; sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle İngilizce aslan tanıtımı, İngilizce hayvan özelliklerini araştıran herkesin ilgisini çekmektedir.

Ormanların kralı olarak tanımlanan aslan, oldukça güçlü ve liderlik vasfı yüksek bir hayvan türü olarak tanımlanmaktadır. Aslan, ekosistemde etçil bir hayvan türü olduğundan; sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle İngilizce aslan tanıtımı, İngilizce hayvan özelliklerini araştıran herkesin ilgisini çekmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce hayvanlar ve İngilizce hayvan özelliklerinin anlatıldığı yazı serimizin bu aşamasında da İngilizce aslan özelliklerine yer verilecektir. Yazının devamını okuyarak aslanın özellikleri İngilizce konusunda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

İngilizcede Aslan Anlama Gelir?

İngilizcede aslan ne demek sorusunun yanıtı  “Lion” olarak bilinmektedir. Lion kelimesinin aslan haricindeki diğer anlamlarına baktığımızda ‘’cesur kişi, yürekli adam, başarılı veya aranan kimse” ifadeleri karşımıza çıkmaktadır.

Lion kelimesi her ne kadar aslan kelimesini yaygın olarak karşılasa da; lion sözcüğünün eş anlamları da bulunmaktadır. Bunlar: “ cougar, wildcat, cat, leo, lioness, puma, felis leo, simba ” gibi kelimeler şeklindedir.

Aslanlar, hem günlük hayattaki kullanımlarda hem de başta çizgi filmler olmak üzere, animasyonlarda hep kral olarak karşılık bulmaktadır. Peki ama bunun nedeni nedir? Aslan neden ormanın kralı olarak ifade edilmektedir?

Bu soruya verilecek ilk yanıt, aslan türünün özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Aslanlar genel olarak saldırılardan kaçmama özelliğine sahip olan, düşmanlarına karşı dimdik ayakta duran türlerdendir. Aynı şekilde aslanların topluluk halinde yaşamaları ve sürüye hükmeden bir karakterde olması da onu kral yapan özelliklerinden biridir.

Çizgi filmlerde, animasyonlarda aslanın kral olarak aktarılmasının perde arkasında genel olarak aslan türünün özellikleri yer alsa da; 1994 yılında Disney tarafından Türkçeye ‘’Aslan Kral’’ olarak geçen “The Lion King” çizgi filminin yapılması da etkendir. Burada da aslan, ormanların kralı olarak ifade edilmiştir. Heybetli bir görüntüye ve baskın bir karaktere sahip olan aslan, bu nedenle görsel tüm kaynaklarda da kral olarak ifade edilmektedir.

İngilizcede Aslan Sözcüğünün Kökeni Nedir?

İngilizce aslan anlamına gelen ‘’lion’’ kelimesinin kökeni aslen Yunancaya dayanmaktadır. Bu kelime ilk olarak Yunancada léōn şeklinde kullanılmış; daha sonra Latinceye leo olarak geçmiştir. En sonunda ise günümüzdeki kullanımındaki gibi Fransızcaya lion olarak geçiş yapmıştır. Orta Çağ dönemlerinde ve daha evvel konuşulan eski İngilizcede ise kullanım şekilleri lyoun, lion ve leon şeklindedir.  

Lion sözcüğünün eş anlamlarından olan ‘’cougar’’ kelimesi ise köken olarak Kanada taraflarında ortaya çıkmış ve tıpkı ‘’lion’’ sözcüğünde olduğu gibi Fransızcaya dayanmaktadır. Lioness sözcüğü ise İngilizcede kullanılan kelimelerden biri olup; ‘’lion’’ sözcüğünün farklı kullanımlarından ortaya çıkmaktadır. Lion sözcüğünün eş anlamlarından bir diğeri olan ‘’puma’’ ise İspanyolca kökenlidir.

Aslan ile İlgili İngilizce Soru Örnekleri

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında aslan hakkında İngilizce bilgiye yer verilecektir. İlk olarak aslanlar hakkında çeşitli sorular sorulup, bilgi verilecek; ardından bu yanıtların İngilizce karşılığı sizlerle paylaşılacaktır. İçeriği inceleyerek aslanın İngilizce tanıtımı kısaca öğrenebilirsiniz.

1. Aslan Ortalama Ne Kadar Yaşar?

Aslanların ortalama yaşam süresi 10 ile 14 yıl arasında değişmektedir. Hatta 25 yıla kadar yaşan aslanlar bile vardır. Kedigiller familyasından olduğu bilinen aslan türü, türünün en uzun yaşayanlarından biridir. Peki neden aslanların yaşam süresi kısadır? Bunun arkasındaki sebep nedir? Yapıla araştırmaya göre aslanların yaşadıkları çevrede yaşadıkları problemler aslanların daha kısa süre yaşamasına neden olmaktadır. Bunlardan bazıları: doğal tehditler, yemek kıtlığı, hastalıklar ve dövüşlerdir.

How Many Years Do Lions Live?

The average life expectancy of lions ranges from 10 to 14 years. There are even lions that live up to 25 years. Known to be from the feline family, the lion species is one of the longest living of its kind. So why do lions have a short life span? What is the reason behind this? According to the researches, the problems experienced by the lions in their environment cause the lions to live for a shorter period of time. Some of these are: natural threats, food shortages, diseases and fights.

2. Dünyadaki Aslan Nüfusu Nedir?

Sayıları net olarak bilinmese de; dünya üzerinde yaklaşık 20.000 civarında aslan olduğu bilinmektedir. 100 yıl öncesinde bu rakam 200.000 civarında olup; 100 yıl içinde aslan nüfusunda gözle görünür bir azalış söz konusudur.  Dünya üzerinde yaygın olarak birçok coğrafyada yaşayan aslanlar; artık sadece belli Afrika ülkelerinde varlığını sürdürmektedir. Birçok ender aslan türünün nesli artık tükenmiştir.

How Many Lion Exist In The World?

Sayıları net olarak bilinmese de; dünya üzerinde yaklaşık 20.000 civarında aslan olduğu bilinmektedir. 100 yıl öncesinde bu rakam 200.000 civarında olup; 100 yıl içinde aslan nüfusunda gözle görünür bir azalış söz konusudur.  Dünya üzerinde yaygın olarak birçok coğrafyada yaşayan aslanlar; artık sadece belli Afrika ülkelerinde varlığını sürdürmektedir. Birçok ender aslan türünün nesli artık tükenmiştir.

3. Aslanlar Nerelerde Yaşar?

Aslan türü, eskiden dünyanın pek çok bölgesinde varlığını sürdürmektedir. Bunların başında Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç büyük kıta yer almaktadır. Ancak günümüzde aslan oldukça sınırlı bir coğrafyada yaşamaktadır.

Dünyada aslanların en çok yaşadığı ülkeler: Hindistan ve bazı Afrika ülkeleridir. Bunlar: Benin, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola’dır.

Aslanlar tür olarak kedigillerden olduğu için özgürlüklerine son derecede düşkündür. Bu nedenle kalabalık ortamlarda yaşamamaktadır. Afrika’da ise savan iklimi bulunduğundan aslanlar günümüzde orada yaşamlarını sürdürmektedir.

Where Are Lions Found In The World?

The lion species used to exist in many parts of the world. Three major continents are the main ones, namely Asia, Europe and Africa. However, today the lion lives in a very limited geography.

The countries where lions live the most in the world: India and some African countries. These are: Benin, Cape Verde, Central African Republic and Angola.

As lions are felines as a species, they are extremely fond of their freedom. For this reason, it does not live in crowded environments. In Africa, on the other hand, because of the savanna climate, lions live there today.

4. Aslanlar Nasıl Beslenir?

Hayvanat bahçesinde yaşayan aslan türleri, genellikle et ile beslenerek hayatlarını sürdürmektedir. Ayrıca buralarda yaşayan aslanlara, belli başlı bazı vitamin takviyeleri de yapılmaktadır. Normal coğrafyada hayatlarını sürdüren, doğada bulunan aslanlar ise geyik ve çakal etleri de yemekte yani etçil beslenmektedir. Aslanlar, günde 5kg’a kadar et tüketmektedir.

What Do Lions Eat?

The lion species living in the zoo generally survive by feeding on meat. In addition, certain vitamin supplements are given to the lions living here. Lions living in the normal geography and found in nature are fed with deer and jackal meat, which is carnivorous. Lions consume up to 5kg of meat a day.

5. Aslanların Fiziksel Özellikleri Nasıldır?

Aslanların ağırlıkları ortalama 250 kg civarındadır. Aynı zamanda aslanların ten renkleri çoğunlukla kahverengi, sarı ve koyu tonlarındadır. Aslanların boyları da 1 metreden fazla olup; 2 metreye kadar uzanmaktadır.

What Are Some Features Of Lions Such As Length And Weight?

Lions weigh around 250 kg on average. At the same time, the skin colors of lions are mostly brown, yellow and dark tones. Lions are also more than 1 meter tall; It stretches up to 2 meters.

6. Aslanın Kaç Bacağı Vardır?

Aslanlar 4 tane bacağa sahiptir. 4 bacağa sahip olan aslanlar, oldukça hızlı hayvanlar olarak bilinmektedir. Hem güçlü hem de esnek bacaklara sahip olan aslanlar; saatlerde 80 km hız yapabilmektedir.

How Many Legs Do Lions Have?

Lions have 4 legs. Lions, which have 4 legs, are known as very fast animals. Lions that have both strong and flexible legs; It can speed up to 80 km per hour.

7. Aslanların Çiftleşme Sıklığı Nedir?

Erkek aslanlar ortalama 2 yaşlarına geldikleri anda çiftleşmeye başlamaktadır. Günde 50 defadan fazla çiftleşebilen aslanların dişileri; yılda 7 kez doğum yapabilmektedir. Anne aslanlar, doğan yavrularını koruma altında tutmaktadır. Bunun nedeni aslan yavrularının doğdukları ilk günlerde kör olmalarıdır. Baba aslan ise yavruları için av bulmaya çalışmaktadır.

When Do Lions Mate?

Male lions begin to mate when they reach the age of 2 on average. Females of lions that can mate more than 50 times a day; She can give birth 7 times a year. Mother lions keep their newborn cubs under protection. This is because lion cubs are blind in the first days of their birth. Father lion is trying to find prey for his cubs.

8. Aslanların Duygusal Yapısı Nedir?

Aslanlar da diğer tüm hayvanlar gibi duygularını ifade edebilen canlı türleridir. Kedi ve köpek gibi diğer canlı türleri de hislerini ifade edebilmektedir. Kedigillerden olan aslan türü de, duygularını rahatlıkla gösterebilmektedir. Üzüntülerini rahatlıkla belli eden aslanlar, intikam duyguları da güçlü canlılar olarak bilinmektedir.

Aslanlar, kişilik sahibi canlılardır. Bazı aslanlar bir kedi gibi sakin olabilmekte; bazıları ise yırtıcı özellikle göstermektedir. Kötü havalarda üzülen ve moral bozukluğu yaşayan aslanlar; yeni bir av bulduklarında ve avlandıklarında da sevinmektedir.

Gruplaşma yoluyla hareket eden canlılardan olan aslanlar, sürü halinde rahatlıkla yaşayabilmektedir.  Bu nedenle birbirlerinin kokusunu ve sesini tanıma becerileri güçlüdür aynı zamanda liderlik vasıfları da yüksektir. Aynı zamanda aslanların hafızaları bu nedenle güçlüdür. Aslanlar her ne kadar vahşi olarak nitelendirilse de zaman zaman uysal davranışlar da sergilemektedirler. Aynı zamanda aslanlar kedi ve köpek gibi de beslenebilmektedir. Fakat genel olarak midelerine düşkün oldukları için vahşi hayvanlardır.

What is the Emotional Nature of Lions?

Lions, like all other animals, are a species that can express their emotions. Other species such as cats and dogs can also express their feelings. The lion type, which is one of the felines, can also easily show their emotions. Lions, which can easily show their sadness, are known to be powerful creatures with feelings of revenge.

Lions are creatures with personality. Some lions can be calm like a cat; some of them show predators especially. Lions sad and depressed in bad weather; It also rejoices when they find a new prey and hunt.

Lions, one of the creatures that move through grouping, can easily live in herds. For this reason, their ability to recognize each other’s smells and voices is strong, and their leadership qualities are also high. At the same time, lions’ memory is therefore strong. Although lions are described as wild, they also exhibit docile behavior from time to time. At the same time, lions can be fed like cats and dogs. But in general, they are wild animals because they are fond of their stomachs.

Aslan Hayvanı ile Astrolojideki Aslan Takım Yıldızı ve Aslan Burcu Arasındaki İlişki Nedir?

Aslan hakkında İngilizce bilgi verilen içerikte sıradaki konu aslan ve astrolojiyle ilgili. Aslan ile astroloji arasında bir ilgi var mıdır? Varsa bu ilgi nedir? Astronomi kitaplarına bakıldığında aslan ile astroloji arasında bir ilişkinin olduğunu ifade edilmiştir.

Buna göre aslanlar vahşi doğanın efendisi olan canlılardır ve hiç kimse onlarla başa çıkamamaktadır. Aslanlar öyle güçlü, baskın ve liderlik özelliği olan hayvanlardır ki; her geçen gün yeni bir kavgaya atılmaktan çekinmemekte ve ganimetlerini toplayarak hayatlarını sürdürmektedir.

Aslanların genel özellikleri, bu burçta doğan insanlar arasında da görülmektedir. Aslan burcunda doğan insanlar tıpkı bir aslan gibi baskın, özgüveni yüksektir. Aynı zamanda bu insanlar eğer taşrada yaşıyorsa; aslan burcu özellikleri evlerini dekore ederken bile açığa çıkmaktadır. Evlerinde bol bol hayvan postunun görülmesi muhtemeldir.  Bu şekilde hem evlerini zengin göstermekte hem de bulundukları ortamda vahşetten geçen bir barış vurgusu yapmaktadırlar.

Şehirde yaşayan aslan burçları ise her zaman lükse düşkündürler. Yalnızca evlerinde değil; gittikleri her ortamda ışıldamak ve kendilerini kanıtlamak isterler. Onlara göre lüks yaşamı en çok hak eden yine kendileridir ve bunun için mücadele etmekten çekinmezler.

Çabuk öfkelenen aslan burçları, aynı zamanda çabuk sakinleşme özelliğine de sahiptirler. İstedikleri şeyi net olarak ifade eden aslan burçları; dolambaçlı yollardan uzak durmak isterler. Keskin bir zekaya sahip olan aslan burçları, hayatları boyunca iyi bir kariyer elde etme şansına da en yakın olan insanlardır.  

Aslan Hayvanı ile Mitolojideki Aslan Arasındaki İlişki Nedir?

Tarih boyunca pek çok kültürde aslan figürüne rastlamak mümkündür. Aslanlar, birçok mitolojik efsanelere de konu olmuştur. Aslan hayvanı ile mitolojideki aslan arasında bir ilişkiden bahsedildiğini söylemek mümkündür. Bilindiği üzere mitolojide aslan, kişilerin karşısına çıkan ve kutsal addedilen mekânların ve hükümdar tahtlarının bekçisi, tanrı/tanrıçaların biniti ve koruyucusu, hayvanlar kralı, güneş sembolü olarak görülmektedir.

Gerek Mısır, gerek Yunan gerekse Budist mitolojide aslan, bazen Tanrı’yı, bazen de hükümdarın kendisini ya da oturduğu tahtı simgelemektedir. Bu da aslanın halihazırda elinde bulundurduğu güçten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle aslanın günlük hayatında sahip olduğu özellikler, mitolojide de yansıma bulmuştur.

Popüler Kültürde Aslanın Yeri Nedir?

Günümüzde aslan figürü pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunun nedeni aslanın ormanlar kralı olması ve gücünü her anlamda kanıtlamasıdır. Bu nedenle kendini güçlü göstermek isteyen pek çok kurum aslan sembolünden faydalanabilmektedir.

Aslanın popüler kültürde yaygın olduğu birçok alan vardır. Bunların ilki Galatasaray takımıdır. Bilindiği üzere, Galatasaray takımı, aslan figürünü ana simge olarak kullanmaktadır. Aslan denilince Türkiyede akla gelen ilk takım belki de Galatasaray’dır. Bu sembolün kabul edilmesi belli bir hikaye sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aslan sembolünün Galatasaray için kullanılması fikri Nihat Bedik tarafından ortaya atılmıştır. Galatasaray Lisesi’nde eğitim gören Bedik, birçok spor alanında Galatasaray için çalışmalar göstermiştir. Bedik, emekli olmasının ardından Aslan isimli teknesi ile yarışmalara katılmaya devam etmiştir. Galatasaray için aslan sembolünün ortaya çıkışı da bu şekilde olmuştur.  

Aslan sembolünü popüler kültüre kazandıran film serisi ise Lion King yani Aslan Kral’dır. Bu seri hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse filmin başrolünde aslan vardır ve onun başından geçenler filmde anlatılmaktadır. 1994’lerin başlarında çıkan Disney yapımı olan bu animasyon serisi, çokça sevilmiş ve insanların aslanlar hakkında olan görüşlerini etkilemiştir. Bu seri öyle sevilmiştir ki yeniden uyarlanarak beyazperde de gösterilmiştir.

Harry Potter’da Hogwarts’ın Gryffindor Evinin Sembolü de aslan sembolünün popüler kültüre uyarlandığı alanlardan biridir. Çağdaş filmler arasında olan ve çokça takipçisi olan Harry Potter film serisinde de aslan sembolü kendine yer bulmuştur. Gryffindor evinin sembolüne bakıldığında; kırmızı bir alanın üstünde altın bir aslan bulunmaktadır. Bu durum Gryffindor’ın renklerine de ilham olmuş ve renkleri altın ve kırmızı olarak belirlenmiştir.

Aslanlar aynı zamanda bazı ülkelerde de sembol olarak kullanılabilmektedir. Bunların başında Birleşik Krallık gelmektedir. Güneşin batmadığı ülke olarak ifade edilen Britanya İmparatorluğu döneminde, güç gösterisi yapmak ve liderliğin tüm dünyada yaşandığını kanıtlamak amacıyla aslan kullanılmaktadır. Yaşanan büyük savaşlar, Sanayi Devrimi’nden elde edilen güç ve sömürgecilik yarışı gibi konularda her zaman ön planda olduğunu ifade etmek isteyen İngiltere, aslan sembolünü yaygın olarak kullanmıştır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI