Akademik İngilizce Nedir?

Akademik İngilizce; günlük hayatta kullanılan İngilizce cümle yapısı, kelime kullanımı ve yazım şekilleri gibi çeşitli özellikleriyle farklılık göstermektedir. Bu İngilizce kullanımı daha resmi olup, genellikle yükseköğretimi kapsayan kurumlarda yaygın olarak görülmektedir. Kısacası akademik İngilizce; adından da anlaşılacağı gibi en çok akademik bilginin aktarıldığı derslerde ve bilimsel makalelerde kullanılmaktadır.

Akademik İngilizce; günlük hayatta kullanılan İngilizce cümle yapısı, kelime kullanımı ve yazım şekilleri gibi çeşitli özellikleriyle farklılık göstermektedir. Bu İngilizce kullanımı daha resmi olup, genellikle yükseköğretimi kapsayan kurumlarda yaygın olarak görülmektedir. Kısacası akademik İngilizce; adından da anlaşılacağı gibi en çok akademik bilginin aktarıldığı derslerde ve bilimsel makalelerde kullanılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Akademik İngilizceyi öğrenmek isteyenler belli bir amaca sahiptir. Bu amaçlar: akademik kariyer yapmak ya da eğitim görülen alanlarda literatüre hakim olabilmektir. Dünyanın her yerinden çeşitli metinlerin okunması gereken durumlarda, İngilizce bir nevi evrensel dil görevini görmektedir. Bu nedenle akademik İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır.

Akademik İngilizce Öğrenmek İçin Neler Gerekir?

Akademik İngilizce öğrenmek ve akademik metinler yazmak elbette belli başlı kurallara tabidir. Akademik İngilizce öğrenmek için ilk etapta kurulan cümlelerin karmaşık yapısını anlamak gelmektedir. Bu tip cümlelerde bağlaçlar fazla olduğundan bağlaç konusuna hakim olmak son derece elzemdir.

Akademik İngilizce kelimeleri, günlük hayatta kullanılan kelimelerden farklıdır. Bu nedenle akademik İngilizce öğrenen kişilerin kendi alanındaki kelime bilgisini de ileri düzeyde tutmak gereklidir. Aynı zamanda kurulan cümlelerin kendi içinde mantıksal argümanlara dayanması ve kullanılan kelimelerin de tutarlı olması önemlidir.

Akademik İngilizceyi Neden Öğrenmek Gerekir?

Akademik İngilizce, sadece iyi metinler kaleme almaktan ibaret değildir. Yalnızca öğrenci olan ya da akademisyen olanların değil; akademik metinlerle bir şekilde ilgilenen herkesin akademik İngilizce bilmeleri faydalı olacaktır.

Akademik İngilizce öğrenmesi gereken kişiler genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • İngilizce eğitim veren bir okulda eğitim alan ya da almak isteyenler: İngilizce bir okulda eğitim alan ya da almayı düşünenler, eğitim hayatlarında başarılı olmak için sözcük bilgisi, yazma becerileri ve gramer bilgisine hakim olmalıdır. Bunun da genel karşılığı akademik İngilizceyi öğrenmekten geçmektedir.  Aynı zamanda bu tip kurumlar, kişilerden istedikleri okullara kayıt olmak için sizden akademik İngilizce seviyenizi kanıtladığınız sınav sonuçları istemekte ya da bu sınavı kendisi düzenleyerek geçerli bir puan almanızı beklemektedir.
 • Bir eğitim kurumunda çalışanlar: Akademik çevrelerle iletişim halinde olan ya da akademik İngilizce metinlerine daha fazla maruz kalan bu kişilerin de akademik İngilizce öğrenmeleri iyidir.
 • İngilizce akademik makaleler okumak ve çeviri yapmak isteyenler: İngilizce metinler okumak, kendini geliştirmek isteyenler akademik İngilizce öğrendikleri takdirde kolayca istedikleri bilgileri edinebilir. Aynı zamanda bu yolla çeviri yaparak da kazanç elde edebilir.
 • Akademisyen olmak isteyenler: Akademisyenlerin kullandığı İngilizce, akademik İngilizcedir. Metinleri kaleme alırken düzenli olarak akademik İngilizce kelimelerinden ve kullanımlarından faydalanmaktadırlar. Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen çeşitli seminerlere de katılan akademisyenler; bu aşamada da akademik İngilizceden faydalanmaktadır.

Akademik İngilizce Öğrenirken Karşılaşılabilecek Zorluklar Nelerdir?

İngilizcenin her alanında olduğu gibi, akademik İngilizce öğrenirken de karşılaşabilecek çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden ayrıntılı olarak bahsedilmiştir.

1. Cümlelerin Karmaşık Yapısı

Akademik metinler çalışılırken üzerine fark edilen ilk şey, çoğu makale, kompozisyon ve yazıda yaygın olarak kullanılan cümlelerin karmaşıklığıdır. Burada kullanılan cümleler günlük hayattaki İngilizceden oldukça farklıdır. Cümlelerin bu denli karmaşık olmasının temel nedeni ise akademik İngilizcede yapısı itibariyle karmaşık fikirleri daha iyi aktarmak için daha uzun cümleler kullanılmasıdır.

Her ne kadar uzun ve karmaşık cümleler kullanılıyor olsa da; zaman zaman kısa cümlelere de yer verilmektedir. Örneğin: kısa cümleler, kişinin genel olarak İngilizce not tuttuğu zamanlarda ya da kısa kompozisyonlarda kullanılmaktadır. Her ne kadar günlük hayatta İngilizce cümleler kısa ve öz biçimde aktarılsa da; karmaşık cümle yapısını bilmek, akademik İngilizcede gerekli olduğu üzere karmaşık bilgileri okuyucu veya dinleyicilere daha iyi aktarılma konusunda yardımcı olmaktadır.

Akademik İngilizce yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hazırlanan metnin ya da sunumun çeşitliliğe sahip ve ilgi çekici olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu tip metinlerde farklı bilimsel kavramlar hakkında konuşulsa da; farklı cümle dizilimlerinde ilgi çekici kalıpları kullanmak etkili akademik İngilizce metinleri oluşturmanın ilk kuralıdır.

Eğer kullanılan cümleler kısa ve öz şekilde değerlendiriliyor da; akademik metinlerde esas olarak uzun cümleler kurulmalı ve okuyuculara çok fazla bilgi verilmelidir. Kurulan cümlelerde birden fazla yan cümlecik kullanılan akademik cümlelerde; noktalı virgül başta olmak üzere pek çok noktalama işareti de yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle akademik İngilizce çalışırken genel olarak imla ve noktalama bilmek de önemlidir.

2. Bağlaçların Fazla Olması

Akademik İngilizcenin en belirgin özelliklerinden biri de; uzun cümleler kurulduğundan bu cümlelerin bağlaçla birbirine bağlanmasıdır. Bu nedenle akademik İngilizce öğrenmek isteyenler bağlaçları ve kullanımlarını çok iyi şekilde öğrenmelidir.

Akademik İngilizce makalelerinde yaygın olarak kullanılan bağlaçlar: and, but, or, nor, so ve yet şeklindedir. Ancak bunların yanında çokça kullanılan diğer bağlaçlar da mevcuttur. Bunlar: however, therefore, nevertheless, moreover gibi bağlaçlardır.

Akademik İngilizcede hangi bağlaçların kullanıldığını ya da bağlaçların genel olarak anlamlarını öğrenmek isteyenler daha fazla örnek için konuyla ilgili hazırlanmış olan sözlüklere de göz atabilmektedir. Bunların başında Oxford sözlükleri gelmektedir.

Bağlaçlar, akademik İngilizcenin temeli olan uzun ve karmaşık cümle yapısını sağlamaları nedeniyle akademik metin kaleme alanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

3. Karmaşık Sözcükler

Akademik İngilizce makalelerinde en yaygın olarak karşımıza çıkan şey, karmaşık sözcüklerdir. Hangi amaçla olursa olsun;  İngilizce öğrenmek için büyük bir sözcük bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Genel olarak İngilizce sözcük bilgisi de önemlidir ancak akademik İngilizce için alana uygun olan karmaşık sözcükleri bilmek faydalıdır. Çünkü akademik İngilizceyi karmaşık kılan kelimeler, alana uygun olan özel terimlerdir.

Akademik İngilizcede kullanılan sözcükler sadece karmaşık olarak nitelendirilmez, aynı zamanda her bir bilim dalında birçok farklılıklar içermektedir. Birçok bilim dalı, kendilerine özgü terimler ve kısaltmalar kullanmaktadır. Bu nedenle akademik İngilizcede başarılı olmanın en önemli sırlarından biri de kelime bilgisine sahip olmaktır.  

Akademik İngilizcede başarılı olmayı istemenin sebebi her ne olursa olsun, kişiler kendi alanına özel terimlere odaklanmalıdır. Kendi alanında yayınlanmış akademik metinleri okuyan öğrenciler, zaman içinde cümlelerin nasıl kurulduğunu daha iyi öğrenmekte, yeni kelimeler keşfetmekte ve bu sayede akademik İngilizcede başarılı olmaktadır.

4. Mantıksal Argümanlar

Akademik metinlerin oluşturulma amaçlarına bakıldığında genel olarak belirli hipotezlere dayanan metinleri oluşturmak ve karşı tarafa fikirlerden bahsetmek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, akademik İngilizce ile oluşturulan makalelerin de birtakım mantıksal argümanlara dayanması gerektiğini söylemek mümkündür.

Gerek herhangi bir konuda metin oluşturmak, gerekse tez veya sunum yapmak isteyen herkes, çalıştıkları konuyu belirli mantıksal argümanlar şeklinde karşı tarafa aktarmalıdır. Bu nedenle akademik İngilizcenin dayanması gereken unsurlar açısında önemli olanlardan bir diğerinin de mantıksal çerçeve olduğunu söylemek mümkündür.

Akademik İngilizceyle bir metin oluşturmak isteyenlerin yapması gereken şey şudur: Bir makale yazmadan ya da sunum yapmadan önce bahsedilen argüman her ne ise, bir bütün olarak düşünülmeli ve sonra da bunlar birden fazla görüşe ayrılmalıdır. Yazarken her fikre ayrı olarak odaklanılmalı, sonra bunlar bir bütün haline getirilmelidir.

Akademik İngilizce Pratiği Nerede Yapılabilir?

Akademik İngilizce bilgisini geliştirmek isteyenlerin yaygın olarak kullandığı çeşitli metotlar mevcuttur. Bunlar: akademisyenlerle tanışmak ve canlı derslerini izlemek, akademik İngilizce makale okumak şeklinde sıralanabilir. Bunların yanında sanal ortamlarda çeşitli internet siteleri üzerinden de akademik İngilizce pratiği yapmak mümkündür. Aşağıda verilen listeyi inceleyerek kendiniz için en uygun olan eğitim platformunu seçebilirsiniz.

1. Udemy Eğitimleri

Udemy, pek çok konuda dileyen herkesin bedava ya da oldukça düşük fiyatlarla eğitim alabilecekleri bir platformdur. Her konuda olduğu gibi, akademik İngilizce eğitimi konusunda de Udemy sitesinde pek çok video ders seçeneği bulunmaktadır.

Bu site üzerinde yayınlanan videolar İngilizce ya da Türkçe olabilmekte; İngilizce videoların aynı zamanda alt yazılı Türkçe seçenekleri de mevcut olmaktadır. Udemy üzerinde en çok takip edilen akademik İngilizce dersleri şunlardır:

 • Mike Tylor – Academic Writing Essentials
 • Bina Nusantara University, Alex Jhon – English for Academic Writing for Beginner
 • C1 & C2 İleri Seviye Akademik İngilizce Kursu

2. ESLgo

ESLgo sitesi, akademik İngilizce öğrenmek isteyenlerin yararlanabileceği temel kaynaklardan biridir. Bu site, akademik İngilizce yazma becerisi kazanmak isteyenler için çok yararlı ücretsiz kaynaklar sağlamaktadır. Makale yazmada temel olan dil bilgisi kuralları hakkında bir ders de dahil olmak üzere ücretsiz İngilizce yazma dersleri sunmaktadır. Aynı zamanda sitede, İngilizce makale yazma becerisi kazanma konusunda yardımcı olabilecek diğer birkaç web sitesini de gösterilmektedir.

3. GetWordly İngilizce Kelime Ezberleme Uygulaması

Yalnızca akademik İngilizce için değil; her bir seviyede İngilizce konuşanlar için, GetWordly, bir kelime ezberleme uygulaması geliştirmiştir. Bu uygulama, İngilizce öğrenmek isteyen herkese günün belli aralıklarında İngilizce kelimelerin karşılıklarını size bildirim olarak göndermektedir. Wordly sayesinde, bireyler ister başlangıç, ister orta, isterseniz de üst seviye bir İngilizceye sahip olurlarsa olsunlar; hızlı şekilde kelime bilgilerini geliştirmektedir.  Telefon üzerine indirilen bir uygulamaya sahip olan bu platform, İngilizce öğrenmek isteyenler için güzel bir kelime kaynağıdır.

4. Coursera

Özellikle çeşitli üniversitelerin sanal ortamda eğitimler verdiği ve bunlar üzerinden sertifika alma olanağının da sunulduğu Coursera, akademik İngilizce öğrenmek isteyenler için de eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır. Bu platform sayesinde, kişilerin diledikleri alanda akademik eğitim alabilmeleri mümkündür.

5. MOOC Eğitimleri

Akademik İngilizce konusunda dileyenlerin eğitim alabilecekleri bir diğer platform da MOOC eğitimleridir. Kitlesel çevrimiçi açık kurs olarak bilinen MOOC, kişilere farklı alanlarda İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırma hedefinde ücretsiz çevrimiçi bir kurstur ve bilgisayarı ile internet bağlantısı olan herkese açık olarak erişimdedir. MOOC kurslarının en temel amacı, İngilizce öğrenme konusunda dünyanın farklı yerlerinden eğitimci ve öğrencileri bir araya getirebilmektir. 

British Council tarafından sunulan MOOC kurslarına, uzaktan ve çevrimiçi öğretim konusunda hizmet veren Open University’nin sosyal öğrenme platformu FutureLearn üzerinden erişim sağlanmaktadır.   

6. Üniversite Programları

Akademik İngilizce öğrenmek isteyenlerin faydalabilecekleri bir diğer uygulama ise, üniversitelerin bünyelerinde verilen akademik İngilizce programlarıdır. Bunlar:

 • Acıbadem Akademik İngilizce – ASEGEM programı
 • Bilgi Üniversitesi – Akademik İngilizce Programı ve
 • Koç Üniversitesi – Araştırmacılar İçin Akademik İngilizce Programı’dır.

Öğrenciler İçin Akademik İngilizce Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Akademik İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerin faydalanabileceği çeşitli İngilizce geliştirme yöntemleri mevcuttur. Bunların en yaygın olanları aşağıda belirtilmiştir.

1. Akademik İngilizce Kursları

Pek çok üniversite öğrencisi, akademik metinler okuma veya kaleme alma gibi sebepler nedeniyle akademik İngilizce yazma kurallarını öğrenmeye çalışmaktadır. Öğrenciler için akademik İngilizceyi geliştirmenin en uygun yollarından biri, akademik İngilizce kurslarından faydalanmaktır. Bu tip kurslarda öğrencilere, makalelerini nasıl yazacaklarından, biçimlendirileceklerinden ve kaynak göstereceklerinden bahsedilmektedir.

2. Dersleri Kaydetmek ve Düzenli Tekrarlar Yapmak

Her ne kadar akademik İngilizce için kurslara gitmek önemli olsa da; burada ders takibi yanında notlar almak ve daha sonra o notları tekrar etmek de başarıya ulaşma konusunda faydalı olmaktadır. Yalnızca akademik İngilizce için değil; diğer tüm yabancı dilleri öğrenme konusunda tekrar etmek en temel kuraldır.

3. İngilizce Akademik Makaleler Yazmak

İngilizce yazma konusunda gelişim kat etmek için yapılması gereken en önemli şeylerden biri İngilizce metinler yazmaktır. Bu durumu akademik İngilizce için uyarlamamız gerektiğinde; akademik açıdan gelişmek isteyenlerin İngilizce akademik metinler yazması gerektiğinin önemini belirtmek uygundur.

Ele alınacak konu ile ilgili kelimelerin ve kullanım şekillerinin bilinmesi ve metinlerin ona göre çalışılarak oluşturulması; kişilerin akademik İngilizce konusunda büyük bir ilerleme yaşamalarını sağlamaktadır.

Akademik İngilizcenin Özellikleri Nelerdir?

Aşağıda yer alan akademik İngilizcenin özellikleri konusundaki listeyi inceleyebilir, metinlerinizi bu doğrultuda oluşturabilirsiniz.

1. Resmi Üslup Kullanılması

Akademik İngilizceyi günlük kullanımdan farklı kılan en önemli özellik, metinlerin resmi üslupla yazılmasıdır. Günlük kullanımın aksine, bireysel düşüncelere neredeyse hiç rastlanmamakta; ifade edilen konu tamamen tarafsız ve çeşitli olgulara dayandırılmaktadır. Bu nedenle; akademik İngilizcede tamamen nesnel ve resmi ifadelerin kullanılması gerekmektedir.

Bu tip metinlerdeki cümle yapıları da yaygın kullanımdan farklılık göstermektedir. Akademik metinlerde yaygın olarak çok sayıda bağlaçla birbirine bağlanmış cümleler görülmekte ve ifadeler nispeten karmaşıklaşmaktadır. Uzun paragrafların yer aldığı bu tip metinlerde; olgular arasında bir ilişki arandığından, okuyuculara zaman zaman karmaşık gelmektedir.

Aynı zamanda akademik metinlerde cümleler çokça birbirine bağlandığından noktalama işaretleri ve bağlaçlar görülmektedir. Bunlara ek olarak çeşitli kelime grupları da okuyucuların karşısına çıkmaktadır.

Akademik İngilizceyi farklı kılan bir diğer özellik ise terminolojiden kaynaklanmaktadır. Terminoloji, belli bir alanda kullanılan sözcükler olarak ifade edilmektedir. Akademik metinlerin alanlarına özgü terimleri kapsayan terminoloji bilgisi, kişinin yazdığı metnin alanına ne kadar hakim olduğunu göstermektedir. Eğer bir kişi çalışmak istediği alanın kelime bilgisi konusunda yeterli donanıma sahipse; yalnızca kendi metinlerini yazma değil; yazılan metinleri okuma hususunda kolaylık yaşamaktadır. Bu nedenle akademik İngilizce çalışmak isteyenlerin öncelikli olarak bağlı bulunduğu alanın terminolojisini bilmesi gerekmektedir.

2. Özel Formatların Kullanılması

Akademik İngilizce söz konusu olduğunda üslup ve kelime bilgisi kadar, içeriğin yazılması gereken formata ne kadar uygun olduğu da önem taşımaktadır. Çünkü akademik metinlerde içerik kadar, içeriğin nasıl sunulduğu da önemlidir. Akademik metinlerin yazılması gereken formatlar arasında en çok kullanılan biçimlendirme stilleri APA (American Psychological Association) ve MLA (Modern Language Association) olarak kabul edilmektedir.

APA ile MLA formatları arasındaki genel farklılıklar şöyledir:

 • MLA format genellikle, müzik, tiyatro, felsefe, film ve dillerle ilgili metinlerde kullanılmaktadır. APA formatı sosyal bilimlerle ilgili çoğu alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
 • Alıntıda tarih yayıncının ardından gelmektedir ve parantez içerisinde bulunmaktadır. APA formatta ise, tarih yazarın arkasından belirtilir ve parantez içerisinde kullanılır.
 • MLA formatta yazarın hem ismi, hem de soy ismi yazılmaktadır. APA formatında ise yazarın soy ismi ve isminin ise ilk harfi belirtilmesi yeterlidir.
 • MLA formatta başlığa gerek görülmezken; APA formatta ise başlık sayfa başlığı her sayfada bulunmaktadır.
 • Son olarak APA stilinde “abstract” olarak bilinen “özet” kısmı oluşturulmalıdır.

3. Kaynak ve Referans Kullanılması

Akademik makalelerde, kişisel fikirler paylaşılmamalıdır. Bu tip metinlerde ifade edilen her bir fikir, belli kaynaklara dayandırılmalıdır. Bu kaynaklar: akademik makaleler, kitaplar ya da yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler şeklinde olabilmektedir. Akademik İngilizcede metinler yazarken sık sık farklı kaynaklara atıfta bulunulması gerekmektedir.

Kaynak ya da referans belirtilmeyen alıntılar, intihal adı verilen bilgi hırsızlığı olarak geçmektedir ve akademide intihal yasak olup; en büyük suçlardan biri olarak görülmektedir. Tez ya da ödev teslimlerinin ardından, metinler çeşitli intihal programlarında kontrol edilmelidir. Farklı biçimlendirme stilleri için, farklı şekillerde kaynak gösterme şekilleri mevcuttur. Bu yüzden kullandığınız stilin tekniğini iyi öğrenmek gereklidir.

Akademik İngilizce ile Nasıl CV Hazırlanır?

Akademik İngilizce ile hazırlanan CV, kişinin akademik başarılarını gösteren en önemli belgelerden biridir. Pek çok üniversite, özellikle yüksek lisans ve doktora başvurularında öğrencilerden akademik CV talep etmekte ve başvurularını bu şekilde kabul etmekte veya reddetmektedir. Kısacası akademik CV, kişinin akademi hayatı boyunca yaptıklarını gösteren mini bir aynadır.

Özgeçmiş oluşturulurken dikkat edilmesi gereken ilk şey; güncel bilgilerle başlanmasıdır ve bahsedilen her bir bölümde ters kronolojik sırayla hareket edilmelidir. Akademik CV’de yaygın olarak görülen bölümler ise şunlardır:

 • Kişisel Bilgileri
 • Eğitim Hayatı
 • Deneyimleri
 • Kişinin Konferans Yayınları
 • Sunumları
 • Onurlar ve Ödülleri
 • Referansları
 • Profil Özeti
 • Özel Beceriler
 • Sertifikaları ve Profesyonel Derneklere Üyelikleri
 • Toplumsal Katılımları

Akademik İngilizcede Unvanlar

Akademik İngilizcede yaygın olarak kullanılan unvanlar şunlardır:

 • 1-Assistant: Asistan
 • 2-Doctor: Doktor
 • 3-Assistant Professor: Yardımcı Doçent
 • 4-Associate Professor: Doçent
 • 5-Professor Doctor: Profesör Doktor
 • 6-Dean: Dekan
 • 7-Rector: Rektör
 • 8-Lecturer: Okutman
 • 9-Expert: Uzman
 • 10-Assistantship: Asistanlık
 • 11-Assistant Professorship: Yardımcı Doçentlik
 • 12-Associate Professorship: Doçentlik
 • 13-Professorship: Profesörlük

İngilizce Akademik ile Nasıl Makale Yazılır?

İçeriğin önceki kısımlarını kısaca özetlemek gerekirse; İngilizce Akademik makale yazmak için uygulanması gereken belli başlı kurallar mevcuttur. Bunlar:

 • Resmi üslup kullanmak: Akademik İngilizcenin temelini fikirlerin nesnel bir şekilde ifade edilmesi oluşturduğundan; resmi üslup kullanmak gerekmektedir.
 • Metinleri bağlı bulunan alanın özel formatına bağlı olarak yazmak: Bu formatlar yaygın olarak APA ve MLA olup; diğer formatlar da mevcuttur. Kişiler, akademik İngilizce çalışırken hangi formatta yazı yazacaklarını bilerek hareket etmelidir.
 • Alana uygun kelimeler kullanmak: Terminolojiye hakim olmak ve bu doğrultuda metinler yazmak önemlidir.
 • Relative Clause (Yan Cümlecik) kullanmak veya cümleleri birbirine bağlayarak uzun metinler oluşturmak
 • Çeşitli kelime grupları ve bağlaçlardan faydalanmak: Makale içinde mümkün olduğunca farklı türden kelime ve bağlaçlar kullanmak; metni zengin göstereceğinden okunurluk oranını da artıracaktır.

Akademik metinlerde kullanılan bağlaçlar genel olarak şunlardır:

 • Additionally: Ek olarak
 • Furthermore: Ayrıca
 • What is more: Dahası
 • For Instance: Örneğin
 • Such as: Gibi
 • Like This: Bunun gibi
 • On the other hand: Diğer taraftan
 • As a result: Sonuç olarak
 • Consequently: Bu nedenle
 • Therefore: Bu yüzden
 • Generally: Genellikle
 • In contrast: Aksine
 • However: Ancak
 • In summary: Özetle
 • Another objection is that: Bir diğer karşıt görüş ise

Akademik İngilizcede Çeviri Yapmanın Yolları Nelerdir?

Akademik İngilizcede çeviri yapmak gerek akademisyenlerin, gerekse öğrencilerin sıklıkla yaptığı bir eylemdir. Kısaca akademik çeviri akademisyenler ve öğrenciler için üst düzeyde bilim dili kullanılarak yapılan çeviri olarak tanımlanmaktadır.

Bu tip çeviriler, yapıları itibariyle teknik olup; öznel yargılar içermeden yapılmalı ve hata payı barındırmamalıdır. Bu sebeple akademik çeviri yaparken çok dikkatli ve özenli olmak gerekmektedir. Alana ve bahsedilen konuya hakim olunması gerektiğinden; çeviri yapmadan evvel de çeviri konusu hakkında ciddi bir araştırma yapmak ve mümkün eğitim almak gereklidir.

Günümüzde akademik çeviri yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çevirinin en yaygın olarak yapıldığı dil de İngilizce olduğundan İngilizce akademik çeviri iyice öğrenilmeli ve çeviri tekniklerine sıkıca çalışılmalıdır. Konu ilk etapta genel hatlarıyla anlaşılmalı, daha sonra cümleler tek tek çevrilerek ayrıntılı bir çeviri işlemi gerçekleştirilmelidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI