As Long As Kullanımı: Anlamı ve Cümle Örnekleri

As long as İngilizce çok yaygın kullanılan "as..as" yapılarından biridir.

As long as İngilizce çok yaygın kullanılan “as..as” yapılarından biridir. Şart belirten bir cümle kurmak için kullanırız ve bağlaç görevi görüp iki cümleyi birbirine bağlar. Türkçeye çevrildiğinde ise ” -dığı müddetçe/ sürece/ -dığı takdirde/ boyunca/ şartıyla” anlamı verir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Kullanıldığı cümleye göre ne anlamda kullanıldığını belirleyen bir kalıptır bu nedenle bu konuyu en kolay öğrenmenin yolu örneklerle pekiştirmektir. Bu yazımızda as long as yapısını cümle içerisinde inceleyip gramatik formülasyonunu da göreceğiz ve böylece diğer “as..as” yapılarından farklarını ve benzerliklerini anlamanız da kolaylaşacak.

As Long As Grammar Formülü

İki cümleyi birbirine bağlayan ve bağlaç görevi gören “as long as” bir şart cümlesi oluşturmak için kullanılır. Cümle içinde kullanım örneklerini vermeden önce bu duruma göre gramer formülünü inceleyelim;

as long as + koşul cümlesi + olacak cümle

Örnek; As long as you love me, I will stand by your side. Beni sevdiğin sürece senin yanında olacağım.

ya da

olacak cümle + as long as + koşul cümlesi

Örnek; I will stand by your side as long as you love me. Beni sevdiğin sürece senin yanında olacağım.

Gördüğünüz gibi verdiğimiz iki örnekteki cümlenin anlamları aynıdır. As long as yapısını cümle başında ya da cümle ortasında kullanıp iki cümleyi bağlamak tercihe bağlıdır, önemli olan cümlenin anlamını anlayabilmenizdir.

Bu yapı şart ve koşul belirttiği için kullanacağınız cümleler anlam açısından da birbirine bağlı olmalıdır, yani biri olmadan diğerinin olması mümkün olmayan bir şeyden bahsetmeniz gerekmektedir. Yani as long as kullanılan cümlelerde bir koşulun gerçekleşmesi bir başka duruma bağlıdır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise as long as yapısını cümlenin başında kullanırken iki cümle arasına virgül koymanız gerekmektedir.

As long as koşul belirttiği için if/ providing/ provided yapılarının kullanımları ile benzerlik gösterebilir. Bu durum unless yapısı için de geçerlidir. Bu yapıların kullanıldığı cümleleri aynı anlamlarda birleştirebiliriz;

You can pass your exam as long as you work hard. Sıkı çalıştığın sürece sınavını geçebilirsin.

You can’t pass your exam unless you work hard. Eğer sıkı çalışmazsan sınavını geçemezsin.

You can pass your exam if you work hard. Eğer sıkı çalışırsan sınavını geçebilirsin.

Gördüğünüz gibi bu üç cümlede farklı yapılar kullandık ve neredeyse aynı anlamlara çıkan cümleler kurmuş olduk. Bu yapıları bir arada görüp farklarını ve benzerliklerini anlayarak da as long as kullanımını daha kolay öğrenebilirsiniz.

As Long As ile Cümle Örnekleri

Farklı ve daha fazla örnekler görerek konuyu pekiştirelim;

 1. As long as you listen carefully, you can understand what she says. Dikkatli bir şekilde dinlediğin sürece ne dediğini anlayabilirsin.
 2. You can sleep as long as you want. İstediğin kadar uyuyabilirsin.
 3. They can play together in the garden as long as they don’t fight. Birbirleriyle kavga etmedikleri sürece bahçede birlitke oynayabilirler.
 4. As long as you breathe, you should always keep your hopes high. Nefes aldığın süre boyunca umutlarını hep yüksek tutmalısın.
 5. You can stay at my house as long as you want, you are my best friend. Benim evimde istediğin kadar kalabilirsin, sen benim en yakın arkadaşımsın.
 6. I can forgive your attitude as long as you promise not to do this again. Bir daha yapmayacağına söz verirsen bu tavrını affedebilirim.
 7. I won’t be calling you as long as my phone is broken, I need to buy a new one. Telefonum bozuk olduğu sürece seni arayamayacağım, yenisini almam gerekiyor.
 8. You cannot achieve your dreams as long as you keep being unhappy and desperate. Eğer mutsuz ve umutsuz olmaya devam edersen hayallerine ulaşamazsın.
 9. You can do whatever you want as long as you finish your homeworks. Ödevlerini bitirdiğin sürece istediğini yapabilirsin.
 10. We cannot keep on walking as long as it rains this hard, we should find a place to settle until the rain stops. Bu kadar çok yağmur yağdığı sürece yürümeye devam edemeyiz, yağmur durana kadar bekleyecek bir yer bulmalıyız.
 11. You will live a healthy life as long as you take care of what you eat. Ne yediğine dikkat ettiğin sürece sağlıklı bir hayat yaşarsın.
 12. I won’t let you come with me to the shopping mall as long as you grumble like this. Böyle mızmızlanmaya devam ettiğin sürece senin benimle alışveriş merkezine gelmene izin vermeyeceğim.
 13. We can share my room as long as you keep silent while I am studying. Ben ders çalışırken sessiz olduğun sürece benim odamı paylaşabiliriz.
 14. As long as you don’t listen to me, we are not going to be happy. Beni dinlemediğin sürece mutlu olamayacağız.
 15. As long as you keep acting like this, she is not going to be interested in you. Böyle davranmaya devam ettiğin sürece seninle ilgilenmeyecek.
 16. As long as you try, you will find success in the end, don’t give up. Denemeye devam ettiğin sürece sonunda başarıyı bulacaksın, sakın pes etme.
 17. I won’t let you out as long as you don’t clean your room. Odanı temizlemediğin sürece seni dışarı göndermeyeceğim.
 18. I can give you my credit card as long as you promise me not to buy anything unnecessary. Gereksiz bir şey almayacağına söz verirsen sana kredi kartımı verebilirim.
 19. You can’t get any better as long as you keep living unhealthily. Sağlıksız bir şekilde yaşamaya devam ettiğin sürece daha iyi olmayacaksın.
 20. We can’t go outside as long as the lockdown continues due to the coronavirus. Corona virüsü yüzünden karantina devam ettiği sürece dışarı çıkamayacağız.

As As Kalıbı ile Diğer Örnekler

As kelimesi tek başına kullanıldığında “için, gibi, olarak, şekilde…” gibi anlamlar verir, aynı zamanda “as…as” kalıpları vardır ve bunlar da cümlede kullanım şekillerine göre farklı anlamlara gelip farklı bağlamlarda kullanılabilirler. Bu yazımızda da anlattığımız gibi as long as yapısı bunlardan biridir ve günlük İngilizcede de yaygın kullanılan bir kalıptır.

İngilizcede “as…as” kalıbı üç farklı şekilde kullanılabilir. Kısaca bu kullanımlara göz atalım;

İlk olarak aklımıza gelen “as…as” kullanımı karşılaştırma durumunda iki şey arasındaki benzerliği belirtmek için as + adjective (sıfat)/ adverb (zarf) + as gramer formülü ile kullandığımız kalıptır. Örneğin; My shoes are as pretty as yours. (Benim ayakkabılarım seninki kadar güzel.)

Bir diğer kullanımı ise yukarıda verdiğimiz benzerlik anlamının not as + adjective (sıfat) / adverb (zarf) + as gramer formülü ile olumsuz bir benzerliği ya da eşitliği belirten yapıdır. Örneğin; Your shoes are not as pretty as mine. (Senin ayakkabıların benimki kadar güzel değil.)

Son olarak “as…as” yapısının en yaygın kullanımlarından biri ise olasılık belirten durumlar için kullanılmasıdır. Mesela as…as + possibile gibi bir formül kullanırsak bu olasılık belirtir. Örneğin; We should leave the house as soon as possible, or we will be late. (Evden olabildiğince çabuk çıkmamız gerekiyor, yoksa geç kalacağız.)

Diğer “as…as” kalıplarını öğrenmek için As As Kullanımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI