Already, Just, Recently, Yet ve Still Konu Anlatımı ve Kullanımı

İngilizcede sıklıkla kullanılan ve anlamları zaman zaman karıştırılan kelimelerden bazıları; already, just, recently, yet ve still sözcükleridir. Bu sözcükler İngilizce zarflar içinde yer almaktadırlar. Already  kelimesi çoktan anlamına gelmektedir.

İngilizcede sıklıkla kullanılan ve anlamları zaman zaman karıştırılan kelimelerden bazıları; already, just, recently, yet ve still sözcükleridir. Bu sözcükler İngilizce zarflar içinde yer almaktadırlar. Already  kelimesi çoktan anlamına gelmektedir. Just, Türkçede az önceye karşılık gelmekte olup; yet henüz, still daha ve recently yakın zamanda demektir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında already, just, recently, yet ve still sözcüklerinin anlamları incelenecek ve sırasıyla ayrıntılı olarak still kullanımı, recently kullanımı, already kullanımı, yet kullanımı ve just kullanımı cümle örnekleriyle pekiştirilecektir.

İngilizce Still Konu Anlatımı ve Kullanımı

İngilizce zarflar içinde ilk aktarılacak olan still, tıpkı ‘’yet’’ sözcüğüyle eş anlamlara gelmektedir. Still ne demek sorusunun yanıtı ise henüz/daha/hala şeklindedir. Bu zarf, cümlenin aktarıldığı dönemde gerçekleşmeyen olayların ifade edilmesinde kullanılmaktadır.

Still kullanımı ağırlıklı olarak Present Perfect Tense içeren cümlelerde görülmektedir. Present Perfect Tense anlam olarak geçmişte yaşanmış ancak günümüzü de etkileyen olayların ifadesinde yer almaktadır. İngilizce still sözcüğü, bu zamanda görüldüğünde “hala, yine” gibi anlamlara gelmekte olup; bitmemiş eylemlere atıf yapmaktadır.

Still’in gramer formülüne bakıldığında yerinin özne veya yardımcı fiilden sonra geldiği görülmektedir. Genellikle Present Perfect Tense, Present Simple Tense veya Present Continuous Tense zamanlarında kullanılmakta olup; bir işin henüz gerçekleştiği ya da gerçekleşmediğine dair ifadelerin yapıldığı olumsuz cümleler, olumlu cümleler ve soru cümlelerinde görülmektedir.

Özne + Yardımcı Fill + Still + Fiil + Nesne. (Olumlu Cümlelerde)

Özne + Yardımcı Fill + Olumsuzluk Eki + Still + Fiil + Nesne. (Olumsuz Cümlelerde)

Yardımcı Fiil + Özne + Still + Fiil + Nesne? (Soru Cümlelerinde)

İngilizce Still ile Olumlu Cümle Örnekleri

Still kullanımının görüldüğü alanlardan biri de olumlu cümle örnekleridir. Still; henüz, daha, hala gibi anlamlara gelmekte olup; bir eylemin konuşma anında da devam ettiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle Present Perfect Tense, Present Simple Tense veya Present Continuous Tense gibi zamanlarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Still’in olumlu cümlelerde gramer formülü: Özne + Yardımcı Fill + Still + Fiil + Nesne şeklindedir. Aşağıda still ile kurulan olumlu cümle örneklerine yer verilmiştir.

They are still living in the old farmhouse.
Hala eski çiftlik evinde yaşıyorlar.

We will still be at work when you arrive.
Siz vardığınızda yine de işte olacağız.

Her parents are still alive.
Ailesi hala yaşıyor.

We are still going to holiday.
Hala tatile gidiyoruz.

He is still dancing.
O, hala dans ediyor.

They have still worked.
Onlar, hala çalışıyorlar.

She is still read the e-mails.
O, hala e-postaları okuyor.

She’s still sleeping.
O, hala uyuyor.

You’re still working there.
Hala orada çalışıyorsun.

They are still arguing about the phone bill.
Hala telefon faturası hakkında tartışıyorlar.

İngilizce Still ile Olumsuz Cümle Örnekleri

I have been waiting for an hour and the taxi still hasn’t come.
Bir saattir bekliyorum ve taksi hala gelmedi.

They promised me that report yesterday but they still haven’t finished it.
Bana dün o raporu vaat ettiler ama hala bitirmediler.

She still hasn’t replied to my email. Maybe she’s on holiday.
Hala e-postama cevap vermedi. Belki tatildedir.

I still don’t understand your arguement.
Hala tartışmanızı anlamıyorum.

Ahmet still haven’t spoken to his lawyer.
Ahmet hala avukatıyla konuşmadı.

The baby is still not sleeping.
Bebek henüz uyumuyor.

They still don’t have a job.
Henüz bir işleri yok.

She can’t still see anything.
Hala hiçbir şey göremiyor.

He still is not ready.
O, henüz hazır değil.

I am still not happy.
Hala mutlu değilim.

İngilizce Still ile Soru Cümlesi Örnekleri

Is it still raining?
Hala yağmur yağıyor mu?

Is your brother still at university?
Kardeşin hala üniversitede mi?

Do you still live with your parents?
Hala ailenle mi yaşıyorsun?

Is it still snowing?
Hala kar yağıyor mu?

Are you still angry with your boyfriend?
Erkek arkadaşına hala kızgın mısın?

Is Özge still in his class?
Özge hala sınıfında mı?

Are you still single?
Hala bekar mısın?

Are you still working at library?
Sen hala kütüphanede mi çalışıyorsun?

Is she still ill?
O, hala hasta mı?

Is the car still for sale?
Araba hala satılık mı?

İngilizce Recently Konu Anlatımı ve Kullanımı

Recently kelime anlamı, son zamanlarda olarak ifade edilmektedir. Yapılan eylemin daha önceden beri gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade eden sözcük olan recently, genellikle Present Perfect Tense’de kullanılır. Bunun nedeni yaşanan olayın günümüze etkisinin geçmişten bugüne değin taşınıyor olmasıdır.

Genellikle cümlenin sonunda kullanılan recently sözcüğünün gramer yapısı şu şekildedir:

Özne + Yardımcı Fill + Fiil + Nesne+ Recently (Olumlu Cümlelerde)

Özne + Yardımcı Fill + Olumsuzluk Eki + Fiil + Nesne + Recently. (Olumsuz Cümlelerde)

Yardımcı Fiil + Özne + Fiil + Nesne + Recently? (Soru Cümlelerinde)

Aşağıda recently ile kurulan olumlu cümle örneklerine yer verilmiştir.

İngilizce Recently ile Olumlu Cümle Örnekleri

Ezgi has been working a lot recently.
Ezgi, son zamanlarda çok çalışıyor.

We have been watching his movies recently.
Son zamanlarda onun filmlerini izliyoruz.

My father has given up smoking recently.
Babam sigara içmeyi geçenlerde bıraktı.

Import regulations have been relaxed recently.
İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir.

Prices have increased recently.
Fiyatlar son zamanlarda yükseldi.

I have had surgery recently.
Geçenlerde ameliyat oldum.

My cousin has put on a lot of weight recently.
Kuzenim son zamanlarda çok kilo aldı.

He died recently.
O geçenlerde öldü.

He got a nice job recently.
O son zamanlarda iyi bir iş buldu.

She met Murat only recently.
O, Muratla sadece son zamanlarda görüştü.

İngilizce Recently ile Olumsuz Cümle Örnekleri

I have not met him recently.
Onu, son zamanlarda görmedim.

She has not felt well recently.
Son zamanlarda iyi hissetmiyor.

Tarık hasn’t seen much of Merve recently.
Tarık son zamanlarda Merve’yi fazla görmedi.

I haven’t seen her recently.
Yakın zamanda onu görmedim.

Our chicken hasn’t laid any eggs recently.
Tavuğumuz son zamanlarda hiç yumurtlamadı.

I didn’t know about that until quite recently.
Son zamanlara kadar onun hakkında bir şey bilmiyordum.

We don’t meet very often recently.
Son zamanlarda çok sık karşılaşmıyoruz.

I haven’t slept well recently.
Son zamanlarda iyi uyumadım.

We haven’t been swimming recently.
Bugünlerde yüzmüyoruz.

I haven’t gone out recently.
Bugünlerde dışarı çıkmadım.

İngilizce Recently ile Soru Cümlesi Örnekleri

Have you made any new friends recently?
Son zamanlarda yeni arkadaşlar edindin mi?

Have you recently taken a trip anywhere?
Son zamanlarda bir yere seyahat ettin mi?

Have you heard from her recently?
Son zamanlarda ondan haber aldın mı?

Have you been seeing a lot of your grandmother recently?
Son zamanlarda büyükanneni çok görüyor musun?

Have you been in contact with him recently?
Son zamanlarda onunla temas kurdun mu?

What has she been up to recently?
Son zamanlarda neler yapıyor?

Have you exercised recently?
Son zamanlarda egzersiz yaptın mı?

Have you been upset recently?
Son zamanlarda canı mı sıkkın?

Hasn’t he been out recently?
Son zamanlarda dışarı çıkmıyor mu?

Will he be married recently?
Son zamanlarda evlenecek mi?

İngilizce Already Konu Anlatımı ve Kullanımı

Already ağırlıklı olarak Present Perfect Tense ile kurulan cümlelerde görülmektedir. Present Perfect Tense, daha önce ifade edilmiş olduğu gibi; anlam olarak geçmişte yaşanmış ancak günümüzü de etkileyen olayların ifadesinde yer almaktadır. Bu kelime bazen Simple Past Tense ile kurulan cümlelerde de karşımıza çıkabilmektedir. İngilizce already sözcüğü, zaten/çoktan gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Already kullanımı yani gramer formülüne bakıldığında yerinin özne veya yardımcı fiilden sonra geldiği görülmektedir. Already, olumlu ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Present Perfect Tense’de already; bir işin henüz gerçekleştiğini anlatan olumlu cümlelerde veya buna dair kurulan soru cümlelerinde yer almaktadır.

Already gramer kullanımı şu şekildedir:

Özne + Yardımcı Fill + Already + Fiilin üçüncü hali + Nesne. (Olumlu Cümlelerde)

Yardımcı Fiil + Özne + Already + Fiilin üçüncü hali+ Nesne? (Soru Cümlelerinde)

Aşağıda already ile kurulan cümle örneklerini inceleyiniz:

İngilizce Already ile Olumlu Cümle Örnekleri

The meeting has already been done.
Toplantı zaten yapıldı.

He has already finished his work.
İşini çoktan bitirdi.

I’ve already paid for the bill.
Faturayı çoktan ödedim.

It’s already been five years since we began to study English.
İngilizce çalışmaya başlayalı zaten beş yıl oldu.

The children have already gone to school.
Çocuklar çoktan okula gittiler.

You’ve already forgotten.
Çoktan unutmuşsun.

They’ve already seen this movie.
Bu filmi daha önce görmüşler.

I have already done my homework.
Ben zaten ödevimi yaptım.

I already know what I’m going to buy you for your birthday.
Doğum günün için sana ne alacağımı zaten biliyorum.

She has already sent the package.
Paketi çoktan gönderdi.

İngilizce Already ile Olumsuz Cümle Örnekleri

Already kullanımı olumlu ve soru cümlelerinde geçerlidir.

İngilizce Already ile Soru Cümlesi Örnekleri

Are my thousers dry already?
Benim pantolonum zaten kuru mu?

Have you already bought your ticket?
Önceden biletinizi aldınız mı?

Have you eaten your dinner already?
Önceden akşam yemeğini yedin mi?

Have you finished your homework already?
Şimdiden ev ödevini bitirdin mi?

Is Mert already here?
Mert zaten burada mı?

Have you been to the movies already?
Sen sinemaya çoktan gitmiş miydin?

Has Nazlı already gone on vacation?
Nazlı tatile çoktan gitti mi?

Has Kerem already finished her homework?
Kerem ödevini zaten bitirmiş mi?

Have they been there already?
Onlar oraya çoktan gitmişler mi?

Has he already learned English?
İngilizceyi çoktan öğrenmiş mi?

İngilizce Yet Konu Anlatımı ve Kullanımı

Yet kullanımı da still sözcüğüne benzerdir. Yet ne demek sözcüğünün yanıtı: henüz/daha/halen gibi kelimelerdir ve cümle içinde sonda yer almaktadır. Yet sözcüğü; İngilizcede anlatılan diğer tüm İngilizce zarflar gibi; Present Perfect Tense ile kurulan cümlelerde görülmektedir.

Tamamlanmamış eylemlerde ifade edilen bir kalıp olan yet; Türkçe olarak çevrildiğinde henüz anlamını taşımaktadır. İngilizcede yet, soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yet ile kullanılan bir soruya yanıt verilecekse; verilen yanıt olumluysa already veya just; olumsuz yanıt verilecekse yine yet kullanılmaktadır.

Yet gramer kullanımı şu şekildedir:

Özne + Yardımcı Fill + Olumsuzluk Eki +  Fiilin üçüncü hali + Nesne + Yet. (Olumsuz Cümlelerde)

Yardımcı Fiil + Özne + Fiil + Nesne + Yet? (Soru Cümlelerinde)

Aşağıda yet ile kurulan cümle örneklerini inceleyiniz:

İngilizce Yet ile Olumlu Cümle Örnekleri

Yet, olumlu cümlelerde değil; olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır.

İngilizcede Yet ile Olumsuz Cümle Örnekleri

I’m not yet used to writing business letters.
İş mektubu yazmaya henüz alışkın değilim.

The Second World War was not yet over.
İkinci Dünya Savaşı henüz bitmedi.

I have not yet finished my supper.
Akşam yemeğimi henüz bitirmedim.

I haven’t decided yet.
Henüz karar vermedim.

The wound is not yet healed.
Yara henüz iyileşmedi.

I don’t have enough information yet.
Henüz yeterli bilgiye sahip değilim.

The concert hasn’t yet begun.
Konser henüz başlamadı.

I haven’t received the package yet.
Paketi henüz almadım.

I haven’t finished my breakfast yet.
Henüz kahvaltımı bitirmedim.

Hasan hasn’t phoned yet.
Hasan henüz aramadı.

İngilizcede Yet ile Soru Cümlesi Örnekleri

Have you met her parents yet?
Henüz ailesiyle tanıştın mı?

Have you talked to them yet?
Onlarla henüz konuşmadın mı?

Have you seen it yet?
Henüz görmedin mi?

Has the mail come yet?
Mail geldi mi?

Is he home yet?
O, evde mi?

Has your passport arrived yet?
Pasaportun ulaştı mı?

Haven’t you done your driving test yet?
Ehliyet sınavını geçemedin mi?

Have you met Jale yet?
Jale’yle tanıştın mı?

Has he arrived yet?
O, geldi mi?

Has your mother baked a cake?
Annen keki pişirdi mi?

İngilizce Just Konu Anlatımı ve Kullanımı

Just kullanımı da yine already gibi olup anlamsal olarak bir farklılık içermektedir. Just sözcüğü, ağırlıklı olarak Present Perfect Tense ile kurulan cümlelerde ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman Simple Past Tense kullanımları da görülmektedir. Present Perfect Tense, geçmişte yaşanan olayların günümüze etkisini anlattığından just da buraya uygun bir kalıp olmaktadır. Just ne demek sorusunun yanıtı ‘’az önce’’ şeklinde belirtilebilir.

Just kullanımına yani cümle içinde nerede kurulduğuna bakılacak olunursa; özne veya yardımcı fiilden sonra geldiği görülmektedir. Just;  olumlu ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Present Perfect Tense’de just; bir işin az önce gerçekleştiğini karşı tarafa aktarmaktadır.  

Just gramer kullanımı şu şekildedir:

Özne + Yardımcı Fill + Just + Fiilin üçüncü hali + Nesne. (Olumlu Cümlelerde)

Yardımcı Fiil + Özne + Just + Fiilin üçüncü hali+ Nesne? (Soru Cümlelerinde)

Aşağıda Just ile kurulan cümle örneklerini inceleyiniz:

İngilizce Just ile Olumlu Cümle Örnek Cümleleri

She has just finished cooking.
Tam şimdi yemek yapmayı bitirdi.

He has just eaten.
Az önce yemek yedi.

They have just started working.
Az önce çalışmaya başladılar.

I have just answered the question.
Az önce soruyu yanıtladım.

She has just taken an English exam.
Az önce İngilizce sınavına girdi.

I have just received an e-mail.
Ben, şimdi bir mail aldım.

Sinem has just gone out.
Sinem biraz önce dışarı çıktı.

The film has only just started.
Film az önce başladı.

She has just turned 25.
O, henüz yirmi beş oldu.

Mr. Yılmaz has just called you.
Az önce Bay Yılmaz seni aradı.

İngilizcede Just ile Soru Cümlesi Örnekleri

Have you just taken my pen?
Az önce kalemimi mi aldın?

Has she just cut her finger?
O, az önce parmağını mı kesti?

Has he just win the tournament?
O, az önce turnuvayı mı kazandı?

Has the team just become the champion?
Takım az önce şampiyon mu oldu?

Have you just lie to me?
Sen bana az önce yalan mı söyledin?

What have I just say to you?
Ben sana az önce ne dedim?

Has your dad just made a decision?
Baban az önce bir karar mı aldı?

Has she just get a marriage proposal?
O, evlilik teklifi mi aldı?

Has he just turned 25?
O, az önce 25 yaşına mı girdi?

İngilizcede Just ile Olumsuz Cümle Örnekleri

Just kullanımı; olumsuz ve soru cümlelerinde geçerlidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “Already, Just, Recently, Yet ve Still Konu Anlatımı ve Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI