4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules (Sınıf Kuralları) Konu Anlatımı

4. sınıf İngilizce öğrenme, çocukların yabancı dil öğrenme sürecinin henüz başlangıç zamanlarıdır. Bu yaş grubunda olan çocukların temelve basit düzeyde İngilizce bilgisi olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmaz.

4. sınıf İngilizce öğrenme, çocukların yabancı dil öğrenme sürecinin henüz başlangıç zamanlarıdır. Bu yaş grubunda olan çocukların temelve basit düzeyde İngilizce bilgisi olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmaz. 4. sınıftan başlayarak öğrenciler hem İngilizce zamanlar hem de kelimeler ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya başlar. Ayrıca bulundukları yaş aralığı ve bilgi düzeyleri de göz önüne alınarak, 4. sınıf İngilizce üniteleri olabildiğinde kolay ve eğlenceli bir şekilde işlenmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri

 • Table: Masa
 • Leave: Terketmek/Bırakmak
 • Turn on: Açmak
 • Turn off: Kapatmak
 • Clean: Temizlemek
 • Use: Kullanmak
 • Yellow: Sarı
 • Window: Pencere
 • Ruler: Cetvel
 • Right now: Şimdi
 • Rules: Kurallar
 • Sing: Şarkı söylemek
 • Sit: Oturmak
 • Sure: Elbette
 • Prepare: hazırlamak
 • Puppet: Kukla
 • Request: İstek
 • Ruler: Cetvel
 • Right now: Şimdi
 • Rules: Kurallar
 • Pencil Case: Kalemlik
 • Pencil Sharpener: Kalem açacağı
 • Permission: İzin
 • Missing: Eksik, kayıp
 • Need: ihtiyaç duymak
 • Open: Açık
 • Order: Sıraya koymak
 • Pencil: Kurşun kalem
 • Pen: Tükenmez kalem
 • Line: Sıra
 • Listen: Dinlemek
 • Map: Harita
 • Find: Bulmak
 • Game: Oyun
 • Green: Yeşil
 • Join: Katılmak
 • Jump: Zıplamak
 • Late:Geç
 • Count: Sayı saymak
 • Dictionary: Sözlük
 • Dice: Zar
 • Drink: içmek
 • Door: Kapı
 • Eat: Yemek yemek
 • Circle: Daire içine almak
 • Cold: Soğuk
 • Come in: İçeri gel
 • Ball: Top
 • Blue: Mavi
 • Board: Tahta
 • Book: Kitap

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Testi

1 – ____ I take your umbrella? (İlgili boşluğu doldurunuz.)

A) Can

B)Shall

C)Am

Bu cümlede, karşıdaki kişiden şemsiyesini almak için istendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı A şıkkında yer alan Can yardımcı fiilidir.

2- Please, ____ your hand to speak.(Boş bırakılan kısmı doğru seçenek ile tamamlayınız. )

A) Listen

B)Raise

C)Repeat

Cümleyi “konuşmak için elinizi kaldırın” şeklinde tamamlayan B şıkkıdır.

3- ____ I open the window? (Boş bırakılan kısmı doğru seçenek ile tamamlayınız..)

A) Am

B)May

C)Will

Boşluğu doğru şekilde tamamlayan B seçenğidir.

4- 20 + 23=? (Verilen sayıların toplamının İngilizce karşılığını yazınız.)

A) Thirty– three

B)Forty – three

C) Fourty-four

Cevap 43 olup; B – Forty– three seçeneğidir.

5- Her notebook is in her________. (İlgili boşluğu doldurunuz.)

A)school bag B)pencil case C)desk

Cevap okul çantası anlamına gelen A şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite: May Kalıbı ve Kullanımı

İngilizce 4. sınıf 1. ünitede işlenen “may” kalıbının iki farklı işlevi vardır. Modal konusunda yer alan “may” yapısı, bu ünitede izin isteme anlamındadır. Aşağıda “may” ile nasıl cümle kurulacağını görebilirsiniz.

 • Olumlu Cümle
  Özne + may + fiilin birinci hali + nesne.
 • Olumsuz Cümle
  Özne + may not + fiilin birinci hali + nesne.
  Soru Cümlesi
 • May + özne + fiilin birinci hali + nesne?

İngilizce 4. sınıf Classroom Rules ünitesinde, “may” yapısı izin istemek için kullanılır. İzin istemek için kullanılan diğer yapılardan “may” in bir farkı vardır. Eğer izinisteyeceğiniz kişi sizden yaşça büyük, öğretmen-patron gibi bir konumda ve samimi bir ilişkiniz yoksa “may” kullanılır. Daha samimi ve yaşça yakın olduğunuz kişilerle bu tarz bir diyaloga gireceğinizde “may” çoğunlukla kullanılmaz.

“May” in ikinci işlevi ise olsılık bildirmesidir. Olumlu cümle yapısında kullanıldığında bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu, olumsuz yapıda kullanıldığında ise gerçekleşmeme ihtimalini bildirir. Son olarak “May” olma ihtimali düşük eylemleri ifade etmek için kullanılır.

4. sınıf “May” konusu ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 • May l come in? (Gelebilir miyim?)
 • May l use your eraser? (Silgini kullanabilir miyim?)
 • May l read this book? (Bu kitabı okuyabilir miyim?)
 • May we use your laptop? (Laptobunuzu kullanabilir miyiz?)
 • May I leave the office? (Ofisten ayrılabilir miyim?)
 • May we join to the meeting? (Toplantıya katılabilir miyiz?)

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Can Kalıbı ve Kullanımı

“Can” İngilizcede oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Modal verbs konusu içerisinde yer alan “Can”, “May” ile işlev yönünden oldukça benzerdir. “Can” ile nasıl cümle kurulacağını öğrendikten sonra işlevlerine geçebiliriz. “Can” modal grubunda yer aldığı için, kendinden sonra gelen fiil hep yalın haldedir. Dolayısıyla cümle olumlu-olumsuz hangi formda olursa olsun, fiile herhangi bir ek getirilmeden yazılmalıdır.

 • Olumlu Cümle
  Özne + can+ fiilin birinci hali + nesne.
 • Olumsuz Cümle
  Özne + can not + fiilin birinci hali + nesne.
  Soru Cümlesi
 • Can + özne + fiilin birinci hali + nesne?

Can cümle içerisinde izin isteme veya bir yeteneği belirtme işlevi ile kullanılır. 4. ünitede kullanılan işlevi izin istemektir. Samimi ve yaşça yakın olduğunuz kişilerden herhangi bir konuda izin isterken can kalıbının kullanımı uygundur. Yetenek veya becerileri ifade etmek için de “can” kullanılır. “I can swim” dediğimizde “Ben yüzebiliyorum” anlamına gelir. “I can’t swim” dediğimizde ise “Ben yüzemiyorum” anlamına gelir.

Örnek Cümleler

 • Can you close the door? (Kapıyı kapatır mısın?)
 • Can we stay here? (Burada kalabilir miyiz?)
 • Can I have two coffees and a coke, please? (İki kahve ve bir kola alabilir miyim lütfen?)
 • Can you come with me? (Benimle gelebilir misin?)
 • Can I have a cup of tea? (Bir bardak çay alabilir miyim?)

4. Sınıf İngilizce Classroom Rules Ünitesi Neden Önemlidir?

4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı içerisinde ilk sırada yer alan Classroom Rules ünitesi, öğrenciler açısından oldukça önemlidir. Bir dönem boyunca işlenecek üniteler arasında ilk sırada olduğu için, aynı zamanda İngilizce ile tanıştıkları ünite olarak da nitelendirilebilir. 4. Sınıf İngilizce Classroom Rules Ünitesi Neden Önemlidir? sorusuna verilebilecek bir diğer cevap da, ünite içerisinde işlenen konular ile ilgidilir. “May” ve “Can” gibi İngilizcede oldukça sık kullanılan temel kalıplar öğretilir. Özellikle İngilizce iletişim becerilerinde iyi bir temel atmak için bu kalıpların öğrenilmesi gereklidir. Ayrıca bu ünitede işlenen kelimeler de öğrencilerin eğitim hayatı açısından önem taşıyan niteliktedir. Özet olarak, Classroom rules’un ilk ünite olması, ünite içerisinde işlenen konular ve yer verilen kelimeler nedeniyle önemlidir.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. sınıf İngilizce Classroom Rules ünitesi kelimeleri günlük yaşamda oldukça sık kullanılır. Ünitede verilen kelimeler, okul içerisinde kullanılan eşyaları içermesinden ve temel ve basit düzeyde olması nedeniyle günlük hayatta geniş bir kullanım alanı vardır.

Günlük yaşamda çok sık kullanılan 4. Sınıf İngilizce kelimelerine ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 • Can I take your pencil sharpener? (Kalem açacağını alabilir miyim?)
 • Listen to me carefully. (Beni dikkatlice dinleyin.)
 • The window is not open. (Pencere açık değil.)
 • You can use my ruler whenever you want. (Ne zaman istersen cetvelimi kullanabilirsin.)
 • May I speak with you? (Sizinle konuşabilir miyim?)
 • I will explain the rule. (Kuralı açıklayacağım.)
 • Is there a bag on the desk? (Sırada bir çanta var mı?)
 • May I borrow your map? (Haritanı ödünç alabilir miyim?)
 • Can we play game? (Oyun oynayabilir miyiz?)
 • You can clean the board. (Tahtayı temizleyebilirsiniz.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI