1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizce gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında herkes için bilmesi neredeyse zorunlu olan bir dil haline gelmiştir. Bu nedenle, kişinin ilgi dallarına uygun olan konuların yanında temel İngilizce bilgisini de en üst seviyeye taşıması ve kendini ifade edecek kadar İngilizce bilmesi elzem durumdadır. İngilizce öğrenilen ilk anlardan itibaren kişinin karşısına çıkan konulardan ilki de İngilizce sayılar konuşur.

İngilizce gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında herkes için bilmesi neredeyse zorunlu olan bir dil haline gelmiştir. Bu nedenle, kişinin ilgi dallarına uygun olan konuların yanında temel İngilizce bilgisini de en üst seviyeye taşıması ve kendini ifade edecek kadar İngilizce bilmesi elzem durumdadır. İngilizce öğrenilen ilk anlardan itibaren kişinin karşısına çıkan konulardan ilki de İngilizce sayılar konuşur.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce sayılar ve okunuşu, bireylerin doğum günlerinden tutun da, saatin kaç olduğunu anlatmaları gerektiğine kadar geniş bir aralıkta yer almaktadır. Bu nedenle İngilizce öğrenenler, İngilizce sayılar ve Türkçelerini bilmelidir.

Kişiler, herhangi bir sebeple İngilizce öğreniyor olurlarsa olsunlar; İngilizce rakamların ve bunların ardından sayıların İngilizce anlamlarını bilerek dil öğrenmeye devam etmelidir. Çünkü rakamlar, dünyanın birçok noktasında evrensel bir yazı şekline bağlı olarak oluşturulduğundan; bireylerin sayıları İngilizce olarak bilmesi işlerini kolaylaştıracak ve onların anlaşılmasını sağlayacaktır. Kısacası İngilizce öğrenmenin ilk basamaklarından biri İngilizce sayıları ve okunuşlarını yazılış şekilleri ile beraber öğrenmektir.

Tüm yabancı dillerde olduğu, var olan tüm konular belli bir mantık çerçevesinde oluşturulmuştur. Herhangi bir yabancı dili sıfırdan öğrenmek kişilerin kafasına göre, öğrendiği dilin kurallarını anlamadan başarabileceği bir süreç değildir.

Öğrenilen dilde mevcut olan konular, belli başlı istisnalar genel geçer kabul edilen belli başlı prensipler üzerine oluşturulmuş ve kabul görmüştür. Bu nedenle gerek İngilizce gerekse başka bir dili öğrenirken; o dile ait öğrenilen konunun temel konuşma ve yazma kurallarını öğrenerek işe başlamak, işleri kolaylaştıracaktır.  

İngilizce sayılar konusu için de benzer bir durum geçerlidir. İngilizce Türkçe sayılar, belli bir aritmetiğe göre oluşturulmuştur. İngilizce sayıları öğrenirken yapılması gereken ilk şey, sayıların yazılışını ve nasıl tekrar ederek ilerlediğini kavramaktır. Özellikle ilk olarak 1’den 10’a kadar İngilizce sayılar ve ardından 10’dan 20’ye kadar İngilizce sayıları öğrenen kişiler; ardından rahatlıkla 1’den 100’e İngilizce sayıları öğrenmektedir. Ancak tüm bunları yaparken, düzenli olarak pratik yapmak, İngilizce sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını çalışmak gerekmektedir.

Söylenilen tüm bu bilgileri kalıcı hale getirmek adına, aşağıda 1’den 100’e kadar İngilizce sayıların yazılışları ve okunuşlarını içeren listeyi inceleyebilirsiniz. Bu listede ilk olarak 1 ile 10 arasında İngilizce sayıları çalışabilir; konuyu iyi bir şekilde öğrendikten emin olduktan sonra diğer sayıları da öğrenme yoluna gidebilirsiniz. 100’e kadar İngilizce sayıları öğrenirken yapmanız gereken tek şey, dikkatli bir biçimde çalışarak düzenli tekrar etmeniz gerekliliğidir.

1’den 100’e İngilizce Sayılar

 • 0 – zero (ziro)
 • 1 – one (van)
 • 2 – two (tu)
 • 3 – three (tıri)
 • 4 – four (for)
 • 5 – five (fayf)
 • 6 – six (siks)
 • 7 – seven (sevın)
 • 8 – eight (eyt)
 • 9 – nine (nayn)
 • 10 – ten (ten)
 • 11 – eleven (elevın)
 • 12 – twelve (tüvelf)
 • 13 – thirteen (törtiin)
 • 14 – fourteen (fortiin)
 • 15 – fifteen (fiftiin)
 • 16 – sixteen (sikstiin)
 • 17 – seventeen (sevıntiin)
 • 18 – eighteen (eytiin)
 • 19 – nineteen (nayntiin)
 • 20 – twenty (tüventi)
 • 21 – twenty-one (tüventi van)
 • 22 – twenty-two (tüventi tu)
 • 23 – twenty-three (tüventiy tırii)
 • 24 – twenty-four (tüventiy for)
 • 25 – twenty-five (tüventiy fayf)
 • 26 – twenty-six (tüventiy siks)
 • 27 – twenty-seven (tüventiy sevın)
 • 28 – twenty-eight (tüventiy eyt)
 • 29 – twenty-nine (tüventiy nayn)
 • 30 – thirty (törtiy)
 • 31 – thirty-one (törtiy van)
 • 32 – thirty-two (törtiy tu)
 • 33 – thirty-three (törtiy tıri)
 • 34 – thirty-four (törtiy for)
 • 35 – thirty-five (törtiy fayf)
 • 36 – thirty-six (törtiy siks)
 • 37 – thirty-seven (törtiy sevın)
 • 38 – thirty-eight (törtiy eyt)
 • 39 – thirty-nine (törtiy nayn)
 • 40 – forty (fortiy)
 • 41 – forty-one (fortiy van)
 • 42 – forty-two (fortiy tu)
 • 43 – forty-three (fortiy tıri)
 • 44 – forty-four (forty for)
 • 45 – forty-five (fortiy fayf)
 • 46 – forty-six (fortiy siks)
 • 47 – forty-seven (fortiy sevın)
 • 48 – forty-eight (fortiy eyt)
 • 49 – forty-nine (fortiy nayn)
 • 50 – fifty (fifti)
 • 51 – fifty-one (fifti van)
 • 52 – fifty-two (fifti tu)
 • 53 – fifty-three (fifti tıri)
 • 54 – fifty-four (fifti for)
 • 55 – fifty-five (fifti fayf)
 • 56 – fifty-six (fifti siks)
 • 57 – fifty-seven (fifti sevın)
 • 58 – fifty-eight (fifti eyt)
 • 59 – fifty-nine (fifti nayn)
 • 60 – sixty (siksti)
 • 61 – sixty-one (siksti van)
 • 62 – sixty-two (siksti tu)
 • 63 – sixty-three (siksti tıri)
 • 64 – sixty-four (siksti for)
 • 65 – sixty-five (siksti fayf)
 • 66 – sixty-six (siksti siks)
 • 67 – sixty-seven (siksti sevın)
 • 68 – sixty-eight (siksti eyt)
 • 69 – sixty-nine (siksti nayn)
 • 70 – seventy (sevınti)
 • 71 – seventy-one (sevınti van)
 • 72 – seventy-two (sevınti tu)
 • 73 – seventy-three (sevınti tıri)
 • 74 – seventy-four (sevınti for)
 • 75 – seventy-five (sevinti fayf)
 • 76 – seventy-six (sevınti siks)
 • 77 – seventy-seven (sevınti sevın)
 • 78 – seventy-eight (sevınti eyt)
 • 79 – seventy-nine (sevınti nayn)
 • 80 – eighty (eyti)
 • 81 – eighty-one (eyti van)
 • 82 – eighty-two (eyti tu)
 • 83 – eighty-three (eyti tıri)
 • 84 – eighty-four (eyti for)
 • 85 – eighty-five (eyti fayf)
 • 86 – eighty-six (eyti siks)
 • 87 – eighty-seven (eyti sevın)
 • 88 – eighty-eight (eyti eyt)
 • 89 – eighty-nine (eyti nayn)
 • 90 – ninety (naynti)
 • 91 – ninety-one (naynti van)
 • 92 – ninety-two (naynti tu)
 • 93 – ninety-three (naynti tıri)
 • 94 – ninety-four (naynti for)
 • 95 – ninety-five (naynti fayf)
 • 96 – ninety-six (naynti siks)
 • 97 – ninety-seven (naynti sevın)
 • 98 – ninety-eight (naynti eyt)
 • 99 – ninety-nine (naynti nayn)
 • 100 – one hundred (van handırıd)

İngilizce Sayılar Nasıl Ezberlenilir?

İçeriğin daha önceki kısımlarında da belirtildiği ve yukardaki listeden de anlaşılacağı üzere, 1’den 100’e kadar İngilizce sayılar kendi içinde belli bir kurala bağlı olarak ilerlemektedir. Temel olarak öğrenmeniz gereken 1’den 10’a kadar olan İngilizce rakamlar konusudur. Çünkü İngilizce rakamlar, belli bir mantığa göre oluşturulmamıştır. Daha sonraki İngilizce sayılar, bu rakamlar üstünden ilerlemektedir. Bu nedenle gerek hayatınızı kolaylaştırmak, gerekse daha rahat İngilizce sayılar konusunu öğrenmek için 0’la 10 arasındaki tüm İngilizce rakamları öğrenin, bu konuyu oldukça kısa bir biçimde öğrenebilirsiniz.

10 ila 20 arasındaki sayılar ise 13’ten 19’a kadar belli bir kurala tabi olarak oluşturulmuştur. 11 ve 12’nin yazımı da kendine özgü ve bunları da ezberlemeniz gerekmektedir. Ancak bunun ardından gelen her bir sayının sonunda -teen eki eklenmektedir. Onlar basamağında bulunan sayı ise hiç ek almadan veya değişime uğramadan aynı kalarak başa gelmekte ve diğer sayının sonuna -teen eki getirilerek sayı oluşturulmaktadır.  Konuyu daha anlaşılır kılmak adına sixteen (16) ve seventeen (17) sayılarını inceleyebilirsiniz.

İngilizce sayılar 20 ve sonrasındaki tüm İngilizce sayılarda artık aynı kuralın tekrar ettiği görülmektedir. 20’den 100’ kadar olan tüm sayılarda bilinmesi gereken sayılar ve yazılışları 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90 sayılarıdır. Bu sayılar bilindiği takdirde, ardından birler basamağındaki rakamın ismi söylenerek yeni sayılar oluşturulmaktadır. Örneğin 21 sayının İngilizce hali twenty-one şeklindedir. Verilebilecek bir diğer örnek ise örneğin 46 sayısıdır. Burada bilinmesi gereken 40 sayısı olan forty’dir. 46 ise forty-six şeklinde yazılmaktadır.  

1’den 100’e kadar olan İngilizce sayıların mantığını öğrendiniz. Bundan sonra gelişen 100’den sonraki İngilizce sayılar için ise mantık şöyle işlemektedir: Önce söylenmesi istenen sayının içinde kaç tane yüz olduğu belirtilmelidir. 100 sayısı one hundred demektir.  400 sayısı ise four hundred şeklinde kullanılmaktadır.

1000’de kadar tıpkı 1’den 10’a kadar olan İngilizce sayıların kullanılmasıyla oluşan bu mantıkta, sayının geri kalan kısımları ise  1’den 100’e kadar İngilizce sayılar kısmında öğrenilen şekliyle söylenmektedir.

İngilizce Sayıların Doğru Okunuşları Nasıl Akılda Tutulur?

İngilizce sayıların doğru okunuşlarını öğrenmek isteyenler, bolca İngilizce sayı okunuşu pratiği yapmalı. Yazılı olarak başlanılan bu pratikte, daha sonraları ise hızlı düşünebilmek ve sayıların İngilizce hallerini daha iyi öğrenmek amacıyla sadece sözlü olarak ilerletilmelidir. İlk olarak 1’den 20’ye kadar İngilizce sayıların doğru okunuş ve yazılışlarının öğrenilmesinin ardından daha ileri sayılar için de benzer alıştırmalar uygulanmalıdır.

Örneğin eğer söylemek istediğiniz sayı 26 ise, ilk olarak sayının onlar basamağı olan 20’den bahsetmeli ve ardından 6 rakamını bu yazılış ve okunuşa ilave etmelisiniz. Bu durumda 26 sayısının yazılışı twenty six (tüventi  siks) şeklinde olmaktadır. Aynı şekilde 30’a kadar yine aynı şekilde ilerlemeli, 30 veya daha sonraki sayılara geldiğinizde de önce onlar basamağındaki karşılığı kullanmalısınız.

39 – thirty nine (törti nayn)

48 – forty eight (forti eyt)

54 – fifty four (fifti for)

71 – seventy one (sevınti van)

88 – eighty eight (eyti eyt)

96 – ninety six (naynti siks)

İngilizce Sayıların Yazılışları ve Sistemi

1’den 100’e kadar olan İngilizce sayılara dair bir liste içeriğin önceki kısımlarında sizlere sunulmuş, 1000’e kadar İngilizce sayıların nasıl yazılacağı konusunda ise kısaca bilgi verilmiştir. Bu bilgileri kalıcı hale getirmek adına 100’den 1000’e ve ardından 1.000.000’a kadar olan sayıların İngilizce halini liste olarak içeriğin aşağısında bulabilirsiniz. Burada asıl önemli olan sayıların 1’den 100’e kadar olan hallerini öğrenmektir, sonrasında ise tüm sayılar aynı mantıkla oluşturulmaktadır.

 • 100- one hundred (van handırıd)
 • 200 – two hundred (tu handırıd)
 • 300 – three hundred (tıri handırıd)
 • 400 – four hundred (for handırıd)
 • 500 – five hundred (fayf handırıd)
 • 600 – six hundred (siks handırıd)
 • 700 – seven hundred (sevın handırıd)
 • 800 – eight hundred (eiyt handırıd)
 • 900 – nine hundred (nayn handırıd)
 • 1000- one thousand  (van tauzınd)
 • 2000 – two thousand (tu tauzınd)
 • 3000 – three thousand (tıri tauzınd)
 • 4000 – four thousand (for tauzınd)
 • 5.000 – five thousand  (fayf tauzınd)
 • 6000 – six thousand (siks tauzınd)
 • 7000 – seven thousand (sevın tauzınd)
 • 8000 – eight thousand (eyt tauzınd)
 • 9000 – nine thousand (nayn tauzınd)
 • 10.000 – ten thousand  (ten tauzınd)
 • 100.000 – One hundred thousand  (van handırıd tauzınd)
 • 500.000 – Five hundred thousand   (fayf handırıd tauzınd)
 • 1.000.000 –  One million  (van milyın)

Verilmiş olan listeden genel olarak İngilizce sayıların nasıl oluşturulduğuna dair, bir fikir sahibi olunmuştur. Ancak öğrenilen bu bilgileri kalıcı hale getirmek için, İngilizce sayılar okunuşları hakkında bol bol pratik yapılması ve yeni sayılar yazılarak onların İngilizce yazılış ve okunuşlarının çalışılması gerekmektedir. Aşağıda verilen 20 adet sayı örneğini incelemenizin ardından kendiniz de yeni örnekler oluşturmalı ve konuyu anlaşılır kılmalısınız.

367 – three hundred sixty seven (tri handırıd siksti sevın)

948 – nine hundred forty eight (nayn handırıd forti eyt)

521 – five hundred twenty one (fayv handırıd tiventi van)

250 – two hundred fifty (tu handırıd fifti)

471 – four hundred seventy one (for handırıd seventi van)

386 – three hundred eighty six (tıri handırıd eyti siks)

847 – eight hundred forty seven (eyt handrıd forti sevın)

134 – one hundred thirty four (van handırıd törti for)

831 – eight hundred thirty one (eyt handırıd törti van)

213 – two hundred thirteen (tu handırıd törtiin)

355 – three hundred fifty five (tıri handırıd fifti fayf)

466 – four hundred sixty six (for handırıd siksti siks)

549 – five hundred forty nine (fayf handırıd forti nayn)

699 – six hundred ninety nine (siks handırıd nayti nayn)

762 – seven hundred sixty two (sevın handırıd siksti tu)

832 – eight hundred thirty eight (eyt handırıd törti eyt)

927 – nine hundred twenty seven (nayn handırıd tüventi sevın)

793 – seven hundred ninety three (sevın handırıd naynti tıri)

732 – seven hundred thirty two (sevın handırıd törti tu)

998 – nine hundred ninety eight (nayn handırıd nayti eyt)

İngilizce Sayılar Şarkısı 20’ye Kadar

1’den 20’ye kadar İngilizce sayıları öğrenmenin en kolay yollarından biri de, bu sayıların okunuşlarını videolar eşliğinde dinlemekten geçmektedir. İngilizce sayılar 100’e kadar sayıların okunuşu ve yazılışı birçok Youtube kanalındaki videoda mevcuttur. Ancak bu içerikte 1’den 20’ye kadar İngilizce sayıları ve onların Türkçe okunuşları mevcuttur.

 • 0 – zero (ziro)
 • 1 – one (van)
 • 2 – two (tu)
 • 3 – three (tıri)
 • 4 – four (for)
 • 5 – five (fayf)
 • 6 – six (siks)
 • 7 – seven (seven)
 • 8 – eight (eyt)
 • 9 – nine (nayn)
 • 10 – ten (ten)
 • 11 – eleven (elevın)
 • 12 – twelve (tvelf)
 • 13 – thirteen (törtiin)
 • 14 – fourteen (fortiin)
 • 15 – fifteen (fiftiin)
 • 16 – sixteen (sikstiin)
 • 17 – seventeen (sevıntiin)
 • 18 – eighteen (eytiin)
 • 19 – nineteen (nayntiin)
 • 20 – twenty (tüventi)

İngilizce her ne sebeple öğrenilirse öğrenilsin, kişiler hayatlarının her anında İngilizce sayılarla sıkça karşılaşmaktadır. Okulda ders çalışırken, evde sohbet ederken, işte toplantı yapılırken, adres verirken, dilekçe yazarken, zaman kavramlarını kullanırken ve alışveriş yapılırken kısacası hayata dair tüm anlarda İngilizce sayılar önemli bir noktada bulunmaktadır.

İngilizce sayıların tam anlamıyla veya hiç bilinmemesi kişilerin işlerini yaparken zorluk çekmesine ve iletişim kuramamalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla İngilizce sayılar, yazılışları ve okunuşları, bu dili öğrenmek isteyen herkesin hakim olması gereken bir konuların başında gelmekte ve sıkça pratik yapılarak konu rahatlıkla öğrenilmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

2 thoughts on “1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar ve Okunuşları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI