TIPDİL Nedir?

Türkiye’de gerçekleştirilen ve adayların İngilizce bilgilerini kanıtlamak için sağlık alanında girebilecekleri sınavlardan biri de TIPDİL sınavıdır. TÖMER TIPDİL sınavı 2014 yılından beri uygulanmakta olup, Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır. TIPDİL sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 farklı dilde düzenlenmekte olup, sınava girmek isteyen adaylar, bu dillerden birini seçme hakkına sahiptir.

Türkiye’de gerçekleştirilen ve adayların İngilizce bilgilerini kanıtlamak için sağlık alanında girebilecekleri sınavlardan biri de TIPDİL sınavıdır. TÖMER TIPDİL sınavı 2014 yılından beri uygulanmakta olup, Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır. TIPDİL sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 farklı dilde düzenlenmekte olup, sınava girmek isteyen adaylar, bu dillerden birini seçme hakkına sahiptir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

TIPDİL sınavı sadece Ankara ve İstanbul’da ve senede 2 defa olarak yapılmaktadır. Güz ve bahar dönemleri olarak yapılan bu sınavların uygulandığı ayların Şubat ve Haziran ayları olması genel kabul görmüştür. Sınavın geçerlilik süresi ise 5 yıl olarak kabul edilmiştir.

TIPDİL sınavına giren adaylar sağlık alanıyla bir ilişkisi olan bireylerden oluşmaktadır. Çünkü TIPDİL sınavı özünde TUS VE DUS için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle adaylar sınava girerek yeterli puanı almaya çalışmaktadırlar.

İçeriğin bundan sonraki kısımların TIPDİL sınavına ilişkin ayrıntılı bilgilerin verilmesinin yanında TIPDİL çıkmış sorular PDF ve TIPDİL örnek sorular PDF kısımları da sizlerle paylaşılacaktır.

TIPDİL hangi kurum tarafından düzenlenmektedir?

TIPDİL sınavı, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen ve geçerliliği olan bir yabancı dil sınavı olarak kabul görmektedir. Sınavın yapısı 80 adet seçmeli sorudan oluşmakta olup, adayların İngilizce bilgisinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. TIPDİL sınavı; İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 3 dilde yapılmaktadır.

TIPDİL sonucu nerelerde kullanılır?

TIPDİL sınav sonucu esas olarak TUS ve DUS sınavlarında kullanılmaktadır. Bu sınavda alınan minimum 50 puan geçerli olmaktadır. TIPDİL sınav sonucu TUS VE DUS için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini sağlamak amacıyla kişiler tarafından kullanılmaktadır.

TIPDİL kimler girebilir?

TIPDİL sınavına girmek isteyen adayların sağlık bilimleriyle bir şekilde ilişkisi olması gerekmektedir. TIPDİL sınavına girme hakkı olanlar aşağıda liste halinde belirtilmiştir:

 • TUS ve DUS’ a girmeye hak kazanmış veya hak kazanma durumunda olan tüm adaylar,
 • Tıp Fakültesi öğrencileri,
 • Stajyer doktorlar,
 • Asistan doktorlar,
 • Uzman doktorlar,
 • Pratisyen hekimler,
 • Tıp diploması sahibi diğer doktorlar,
 • Diş hekimliği fakültesi öğrencileri,
 • Diş hekimleri,
 • Asistan diş hekimleri,
 • Diş hekimliği diploması sahibi diğer kişiler,
 • Tıp, Diş Hekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerde öğrenci olanlar,
 • Uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun ya da mezun olacak durumda olan tüm kişiler,
 • TUS’ a giriş izni verilen sağlık bölümü mezunu öğrencileri ve diploma sahipleri sınav için başvurularını yapma hakkına sahiptir.

TIPDİL sınavına başvurabilme hakkına sahip olan adaylara bakıldığında mezuniyet şartı aranmadığı görülmektedir. Yani TIPDİL sınavına katılmak isteyen kişilerin için mezun durumda olmasına gerek yoktur. Uzmanlık eğitimi devam ederken TUS veya DUS sınavına girecek olanlar ya da öğrenci durumundayken sınava girenler puanlarını ileri dönemlerde kullanmak için TIPDİL ‘e başvuru yapabilmektedir.

TIPDİL sınavı nerelerde yapılmaktadır?

TIPDİL sınavı sadece Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilmektedir.

TIPDİL’in geçerliliği ne kadardır?

TIPDİL sınav sonuçlarında alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olarak belirlenmiştir. Adaylar, TUS ve DUS sınav sonuçları ile tercih ve başvuru yaparken TIPDİL sınavında almış oldukları puanlarını kullanabilmektedir. TUS ve DUS sınavının geçerli sayılabilmesi için yabancı dil yeterliliği son derece önemlidir.  ‘‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’’ esaslarına göre TUS ve DUS puanlarının değerlendirilebilmesi için adayın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olması ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması şartı belirlenmiştir.

TIPDİL hangi dillerde yapılmaktadır?

Tıpdil sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 farklı dilde yapılır. Sınava giren adaylar bir sınav döneminde bu dillerden sadece bir tanesini seçerek sınava girmektedir.

Adaylar kaç dilden sınava girebilirler?

Daha önce de belirtildiği gibi, TIPDİL sınavına adaylar İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 farklı dilde girebilme hakkına sahiptir. Ancak bu adaylar, bir sınav döneminde sadece 1 dilden sınava katılım sağlayabilmektedir.

TIPDİL’de kaç soru sorulmaktadır?

Tıpdil sınavında 80 soru sorulur ve adaylara sınavı tamamlamaları için toplamda 150 dakika süre verilmektedir. TIPDİL sınavında sorulan bu 80 soruda adayların kaç adet soruya doğru yanıt verildiğine bakılmalı, yanlış yanıtlar dikkate alınmadan bir puan hesaplaması yapılmaktadır.

TIPDİL başvurusu nasıl yapılır?

TIPDİL sınav başvurusu www.tipdil.ankara.edu.tr web sitesinden yapılmaktadır. Söz konusu olan internet sitesine girilmesinin ardından, buradan ‘’referans numarası al’’ seçeneğine tıklanarak kişisel bilgiler girilmelidir. Verilen referans kodu, sınav ücretinin yatırılması için kullanılmaktadır.

TIPDİL sınav ücreti, Ziraat Bankası şubelerinden yatırılmaktadır. Yalnızca şube kanalı üzerinden değil, aynı zamanda internet bankacılığı aracılığı ile ya da eft ile sınav ücreti yatırmak da mümkündür. Sınav ücreti yatırılırken mutlaka referans kodu, isim soy isim verilmelidir. Eğer ücret sabah yatırıldıysa başvuru öğleden sonra, öğlen saatlerinde yatırıldıysa ise 17.00’dan sonra internet başvurusu kontrol edilmeli ve tamamlanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bilgilerin kontrol edilmesi ve hatasız ise başvurunun tamamlanmasıdır.

TIPDİL başvuru ücreti ne kadardır?

TIPDİL sınavı 2019 yılında 95 TL olarak ücretlendirilmiştir. Ancak bu sınavın da her sınav döneminde sınav ücretleri değişmektedir ve güncel sınav ücreti yayınlanan sınav kılavuzu aracılığıyla öğrenilmektedir.

TIPDİL başvuru ücreti nasıl yatırılır?

TIPDİL başvuru ücreti, sınava girmek için yapılması gereken zorunlulukların başında gelmektedir. Sınava girecek adaylar başvuru ücretlerini Ziraat Bankası’na gerek online kanallardan gerekse şube üzerinden yatırabilmektedir.  Adayların başvurularını tamamlayıp başvuru ücretlerini ödemelerinin ardından kendilerine başvuru bilgileri sisteme girdikleri mail adresine gönderilmektedir. Sınav yerleri belli olduktan sonra ise, aynı internet sitesi üzerinden sisteme girerek sınav giriş belgesine erişim sağlanmaktadır.  

TIPDİL soru tipleri nasıldır?

Tıpdil sınavı yapısına göre, adaylara bu sınavda 80 soru sorulmaktadır ve adaylara sınavı tamamlamaları için toplamda 150 dakika süre verilmektedir. Sınavda soru tipleri dağılımı ise genel olarak şu şekildedir:  

 • Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi: 23 adet
 • Cümle Tamamlama: 11 adet
 • İngilizce – Türkçe Çeviri: 7 adet
 • Türkçe – İngilizce Çeviri: 7 adet
 • Paragraf Sorusu: 20 adet
 • Paragraf Tamamlama: 6 adet
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle: 6 adet

TIPDİL’de yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemekte midir?

TIPDİL’de verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir. Sınav değerlendirilmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınarak bir puan hesaplaması yapılmaktadır.

TIPDİL sınavının süresi ne kadardır?

TIPDİL sınav süresi toplamda 150 dakika olarak belirlenmiştir.

TIPDİL sınav sonucu nasıl öğrenilebilir?

TIPDİL sınav sonuçları http://asym.ankara.edu.tr/ adresinden açıklanmaktadır.

TIPDİL sınav sonucuna itiraz edilebilir mi?

Adayların TIPDİL sınav sonuçlarına itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bunun için gereken ise, sınavların elektronik ortamda yayılmasının ardından 10 gün içerisinde bir dilekçe ile sınav merkezine itirazda bulunmaktır.  İtiraz bedeli ise 5 TL olarak belirlenmiş olup bu tutar ve Ziraat Bankası şubelerine yatırılmalıdır.

TIPDİL’de başarılı olmak için kaç puan gereklidir?

TIPDİL sınavında başarılı olarak sayılmak için en az 50 puan alınması, barajın geçilmesi gerekmektedir.

Adayların sınav sırasında yanında bulundurması gerekli belgeler nelerdir?

Sınav yerlerinin belli olduğu andan itibaren adayların TIPDİL sınavına giriş için yapması gerekenlerin başında sonra sistemden sınav giriş belgelerinin çıktısını almak gelmektedir. Adayların sınava girmek için sınav esnasında yanlarına alması gereken belgeler sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanları veya güncel pasaportları olarak belirlenmiştir.

TIPDİL’in YDS denkliği bulunmakta mıdır?

TIPDİL sınavının YDS denkliği bulunmaktadır.

TIPDİL Çıkmış Sorular PDF

Aşağıda yer alan TIPDİL çıkmış sorular PDF dosyasını inceleyebilirsiniz. Bu PDF’de TIPDİL sınavı soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

TIPDİL Deneme Sınavı PDF

Aşağıda yer alan TIPDİL deneme sınavı PDF dosyasını inceleyebilirsiniz.

Diğer İngilizce Sınavları Nelerdir?

TIPDİL sınavı haricinde adayların girebileceği farklı sınavlar da mevcuttur. Bunlar arasında YDS, YÖKDİL, TOEFL ve IELTS gelmektedir. Tıpkı TIPDİL’de olduğu gibi bu sınavlardan da 50 puan üstü alan adaylar, TUS sınavının yabancı dil konusunda muaf olabilmektedir.

YÖKDİL sağlık, sınavı konuları itibariyle TIPDİL sınavına benzerlik taşımaktadır. YÖKDİL sınavına girerek de sağlıkla ilgili alanda sorular çözebilme şansınız mevcuttur. Ancak başta YDS olmak üzere diğer sınavlarda konular esas olarak sağlıkla ilgili olmamaktadır. Ancak YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavların konuları ise çok daha genel kapsamlı kabul edilmektedir ve akla gelebilecek hemen her alanda sorular sorulmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI