Reported Speech – İngilizce ve Türkçe Detaylı Konu Anlatımı

Reported speech İngilizcede indirect speech olarak da bilinmekte ve Türkçede de “dolaylı anlatım” şeklinde ifade edilmektedir.Burada bilmemiz gereken şey, bir ifadeyi, cümleyi ya da deyişi başka birine aktarmak istediğimiz zaman reported speech kullanmamız gerektiğidir.Reported speech, birisine başka birinin ne söylediğini aktarırken kullanılır.

Reported speech İngilizcede indirect speech olarak da bilinmekte ve Türkçede de “dolaylı anlatım” şeklinde ifade edilmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Burada bilmemiz gereken şey, bir ifadeyi, cümleyi ya da deyişi başka birine aktarmak istediğimiz zaman reported speech kullanmamız gerektiğidir.

Reported speech, birisine başka birinin ne söylediğini aktarırken kullanılır. Bunu yapmak için de ya direkt speech yani “doğrudan anlatım” ya da indirect speech yani “dolaylı anlatım” kullanılır.  

Direct speech (doğrudan söylem): ‘I work in an office,’ said Betty. (Ben bir ofiste çalışıyorum, dedi Betty)

Indirect speech (dolaylı söylem): Betty said that she worked in an office. (Betty, bir ofiste çalıştığını söyledi.)

Dolaylı anlatım yani indirect speech söz konusu ise, cümlede yer alan tense yani “zaman kipi” bir zaman geriye gider. Örnekteki work fiilinin “worked” haline gelmesi gibi. Buna İngilizcede “backshift” denir. Bunun dışında pronoun yani zamir gibi bazı başka sözcüklerin de değişmesi gerekebilmektedir.

Reported Speech Kullanım Kuralları        

Yazımızın ilk kısmında reported speech kullanımında, normalde cümlenin tense’i ne ise bu tense’i bir zaman geri götürmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Aslında temel kural bu şekildedir.                                                    

She said, “I am tired.” (Kadın, “yorgunum” dedi.)

She said that she was tired. (Kadın yorgun olduğunu söyledi.)

*Simple present tense yani geniş zaman, reported speech kullanımında simple past tense yani geçmiş zaman haline dönüşür.

*Present continious tense yani şimdiki zaman, reported speech kullanımında past continious tense haline dönüşür.

* Simple past tense yani geçmiş zaman, reported speech kullanımında past perfect tense haline dönüşür.

* Present perfect tense reported speech kullanımında past perfect tense haline dönüşür.

* Past perfect tense, reported speech kullanımında aynı kalarak yine past perfect tense kullanılır.

*Present perfect continuous tense, reported speech kullanımında bir tense geriye dönerek, past perfect continuous haline dönüşür.

*Past continuous tense reported speech kullanımında past perfect continuous haline dönüşür.

*Future tense için kullanılan will, reported speech kullanımında bir tense geri giderek “would” halini alır.

*Future tense için kullanılan “am/is/are going to”, reported speech kullanımında “was/were going to” halini alır.

* Future continuous tense reported speech kullanımında, Conditional continuous’a dönüşür.  past perfect continuous haline dönüşür.

Direct Speech Cümlesi                                          Reported Speech Karşılığı

Simple presentSimple past
“I always get up early”, she saidShe said that she always got up early.
Present continuousPast continuous
“I am swimming in the pool“, he said.He said that he was swimming in the pool.
Simple pastPast perfect
“John worked on Saturday”, he said.He said that John had worked on Saturday.
Present perfectPast perfect
“I have been to France”, she told me.She told me that she had been to France.
Past perfectPast perfect
“I had just cooked the meal,” Julie told.Julie told that she had just cooked the meal.
Present perfect continuousPast perfect continuous
The boss shouted, “I have been waiting for hours!”The boss shouted that he had been waiting for hours.
Past continuousPast perfect continuous
“We were living in Istanbul”, they told us.They told us that they had been living in Istanbul.
FuturePresent conditional
“I will be in class on Tuesday”, she said.She said that she would be in class on Tuesday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be driving tomy grandma next Saturday”.She said that she would be driving to her grandma next Saturday.

Personal Pronouns, Possessive Pronouns ve Possessive Adjectives Kullanımı

Reported speech konusunda kişi zamirlerinin, aitlik zamirlerinin ve sahiplik sıfatlarının da nasıl dönüştürüleceğini bilmek gerekmekte. Çünkü cümle direct speech formundan in direct speech formuna dönüşürken bu unsurlar da değişmektedir.

Örnek:

 • Direct Speech: He said, “I like music”. (O, “ben müziği severim”, dedi.)
 • Indirect Speech: He said that he liked music. (O, müziği sevdiğini söyledi.)

Yukarıdaki örnekte, I yani ben zamiri, indirect speech cümlesinde he yani o zamirine dönüşmüştür. Bu cümle aslında iki kısımdan oluşmaktadır; reporting verb (He said kısmı) ve reported speech (I like music kısmı). Reported Speech zamiri, reporting verb zamirine göre değişim göstermiştir.

Indirect speech içinde yer alan zamiri değiştirmek için uygulanabilecek 4 basit kural bulunmaktadır.

Kural 1:

Reported speech cümlesinin birinci kişi zamiri (I, Me, My, Mine, We, Us, Our), reported verb eğer 3. Şahıslardan biri ise, bunlardan kullanılan hangisi ise ona dönüştürülür. (She, He, It, They, Their, her, his)

Örnekler:

Direct Speech: She said, “l will go to Paris.” (O, “Ben Paris’e gideceğim” dedi.)

Indirect Speech: She said that she would go to Paris. (O, Paris’e gideceğini söyledi.)

Direct Speech: He said, “l work in a bank”. (O; “Ben bir bankada çalışıyorum” dedi)

Indirect Speech: He said that he worked in a bank. (O, bir bankada çalıştığını söyledi.)

Direct Speech: They said, “We have completed the project” (Onlar; “Biz projeyi tamamladık” dedi.)

Indirect speech: They said they had completed the project. (Onlar projeyi tamamladıklarını söyledi.)

Direct Speech: She said, “My backpack is heavy” (O; “Benim sırt çantam ağır” dedi.)

Indirect Speech: She said that her backpack was heavy. (O, sırt çantasının ağır olduğunu söyledi.)

Direct Speech: She said, “My cat’s name is Luke”. (O, “Benim kedimin ismi Luke” dedi)

Indirect Speech: She said that her cat’s name was Luke. (O, kedisinin isminin Luke olduğunu söyledi.)

Kural 2:

Eğer direct speech’te yer alan 1. Kişi zamirleri (I, Me, My, Mine, We, Us, Our), reported speech üzerinden aktarılacak cümlede de 1. Kişi zamiri şeklindeyse (I, Me, My, Mine, We, Us, Our), yine aynı şekilde bırakılır, değişmez.

Direct speech: I said, “I have applied for a job” (Ben; “Ben bir işe başvurdum” dedim.)

Indirect speech: I said that I have applied for a job. (Ben bir işe başvurduğumu söyledim.)

Direct speech: We said; “We had trouble with the exam.” (Biz; “Sınavda sorun yaşadık” dedik.)

Indirect speech: We said that we had had trouble with the exam. (Biz sınavda sorun yaşadığımızı söyledik.)

Direct speech: I said; “I am very angry with you now!” (Ben; “Sana şu anda çok kızgınım!” dedim)

Indirect speech: I said that I was very angry with you then. (Ben sana o zaman çok kızgın olduğumu söyledim.)

Kural 3:

Reported speech’te yer alan 2. kişi zamiri (you, yours), reporting verb’ün nesnesine göre değişir.

Direct speech: She said to me; “You are a hard-working student.” (O bana; “Sen çok çalışkan bir öğrencisin” dedi.)

Indirect speech: She said to me that I was a hard-working student. (O bana çok çalışkan bir öğrenci olduğumu söyledi.)

Direct speech: She said to him; “You are a hard-working student.” (O, adama; “Sen çok çalışkan bir öğrencisin” dedi.)

Indirect speech: She said to him that he was a hard-working student. (O, adama çok çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.)

Direct speech: She said to them; “You are amazing kids.” (O onlara; “Siz harika çocuklarsınız” dedi.)

Indirect speech: She said to them that they were amazing kids. (O onlara harika çocuklar olduklarını söyledi.)

Direct Speech: He said to me; “Your book looks interesting.” (O bana, “Senin kitapların ilginç görünüyor” dedi.)

Indirect speech: He said to me that my book looked interesting. (O bana kitaplarımın ilginç göründüğünü söyledi.)

Direct speech: He said to them; “Your scores are not bad.” (O onlara; “Puanlarınız fena değil” dedi.)

Indirect speech: He said to them that their scores were not bad. (O onlara puanlarının fena olmadığını söyledi.)

Kural 4:

Son kurala göre ise, reported speech cümlesinde, 3. Kişi zamiri (he, she, it, they, his, him, them, his) söz konusu ise, bu zamirler indirect speech kısmında da değişmez.

Direct speech: He said; “She will buy a notebook.” (O; “Kız bir defter satin alacak” dedi.)

Indirect speech: He said that she would buy a notebook. (O, kızın bir defter satin alacağını söyledi.)

Direct speech: She said; “They are swimming in the pool.” (O, “Onlar yüzme havuzunda yüzüyor” dedi.)

Indirect speech: She said that they were swimming in the pool. (O, onların yüzme havuzunda yüzdüğünü söyledi.)

Direct speech: They said; “It is sunny”. (Onlar; “Hava güneşli” dedi.)

Indirect speech: They said that it was sunny. (Onlar, havanın gğneşli olduğunu söyledi.)

Direct speech: You said; “He married her.” (Sen; “Adam kadınla evlendi” dedin.)

Indirect speech: You said that he had married her. (Sen, adamın kadınla evlendiğini söyledin.)

Direct speech: John said; “He works in a school.” (John; “Adam bir okulda çalışıyor” dedi.)

Indirect speech: John said that he worked in a school. (John, adamın bir okulda çalıştığını söyledi.)

Direct speech: David said; “Betty is looking after them”.  (David; “Betty onlara baktı” dedi.)

Indirect speech: David said that Betty was looking after them. (David, Betty’nin onlara baktığını söyledi.)

 

Reported Speech: Time Expressions Kullanımı

Reported Speech konusunda bilmemiz gereken bir diğer kurallar bütünü de time expressions yani zaman ifadeleri ve places yani yerlerdeki değişimlerdir.

ÖNEMLİ: Time expressions ile “tense” kavramlarını karıştırmayınız. Bu ikisi farklı şeyleri ifade eden kavramlardır.

Tense: Present simple tense, future tense, past simple tense etc.

Time expressions: Tomorrow, yesterday, now, then, 5 weeks ago…

Örnek:

Direct speech: She said, “I saw Miriam yesterday.” (O; “Dün Miriam’I gördüm” dedi.)

Reported speech: She said that she had seen Miriam the day before. (O, önceki gün Miriam’I gördüğünü söyledi.)

Direct speech: He said: “My father is here.” (O; “Babam burada” dedi.)

Reported speech: He said that his father was there. (O, babasının orada olduğunu söyledi.)

Time Expressions:

Eğer hemen hemen aynı zamanlarda gerçekleşen bir olayı report ediyorsak, büyük ihtimalle verilen zaman ifadesini değiştirmemiz gerekmeyecektir.

Fakat eğer farklı bir zamanda, farklı bir zamandan bahsediyorsak; zaman kelimelerini değiştirmemiz gerekir. Örneklerle durumu netleştirelim:

Direct speech: He said: “It was rainy yesterday.” (O; “Dün hava yağmurluydu” dedi.)

Reported speech: He said that it had been rainy the day before. (O, önceki gün havanın yağmurlu olduğunu söyledi.)

Direct speech: She said: “We are going to cinema tomorrow.” (O; “Yarın sinemaya gideceğiz” dedi.)

Reported speech: She said they were going to cinema the next day. (O, sonraki gün sinemaya gideceklerini söyledi.)

En çok kullanılan time expressions yani zaman ifadelerini ve bu ifadelerin reported speech kullanımında nasıl değiştiğini sizlerle paylaşıyoruz:

direct speechreported speech
  
nowthen, at that time
todaythat day, on Monday, yesterday
tonightthat night, last night, on Monday night
tomorrowthe next day, the following day, on Monday, today
yesterdaythe day before, the previous day, on Monday
last nightthe night before, the previous night, on Monday night
this weekthat week, last week
last monththe month before, the previous month, in May
next yearthe following year, in 2021
two minutes agotwo minutes before
in one hourone hour later

Place Words:

Bir cümle ya da bilgiyi aktarırken eğer aynı mekan ya da yerdeysek, yerleri değiştirmeye gerek yoktur. Fakat aktardığımız zamanki yer, aktarmak istediğimiz ye rile aynı değilse, o zaman bu yer kelimelerini değiştirmemiz gerekir.

Örnekleri inceleyelim:

Direct speech: He said: “It is sunny in here.” (O; “Hava burada güneşli” dedi.)

Reported speech: He said that it was sunny in there. (O, orada havanın güneşli olduğunu söyledi.)

Direct speech: He said: “How much is this pen?” (O; “Bu kalem ne kadar?” dedi.)

Reported speech: He asked how much the pen was. (O, kalemin ne kadar olduğunu sordu.)

Bazı belli başlı yer, mekan bildiren kelimelerin listesini ve reported speech kullanımında bunların nasıl değiştiğini gösterdik:

direct speechindirect speech
herethere, in the school
thisthat
this penthe pen, that pen, Julia’s pen
in this roomin the room, in that room, in the bathroom                                 

Reported Speech: Ask ve Tell Kullanımı

Reported Speech kullanımında tell ve ask benzer amaçlarla kullanılır fakat aralarında küçük farklar bulunabilmektedir.

Tell

Tell Türkçede söylemek, anlatmak anlamına gelir ve arkasından bir indirect object ve bir direct object gelir.

Has she told you the exam score? (O sana sınav sonucunu söyledi mi?)

Could you tell me your name, please? (Lütfen bana adınızı söyleyebilir misiniz?)

They told me that they would wait for me. (Onlar bana benim için bekleyebileceklerini söylediler.)

She didn’t tell me what her favourite books were. (O bana favori kitaplarının ne olduğunu söylemedi.)

Tell ile kullanılan yapılar:

Aşağıdaki cümlelerin bir kısmında, indirect object kullanımı zorunlu değildir.

Our friend told (us) a very funny story.

A person must always tell (me) the truth.

Robert told (me) a lie.

Örnekler:

 1. My mother told that my sister was in the library. (Annem bana kız kardeşimin kütüphanede olduğunu söyledi.)
 • John told her that he would fly to Australia next month. (John ona gelecek ay Avustralya’ya uçacağını söyledi.)
 • My friend told that her teacher had given them an important project. (Arkadaşım, öğretmeninin onlara çok önemli bir proje verdiğini söyledi.)

Ask     

 

Ask Türkçede sormak anlamına gelir fakat reported speech konusunda emir cümleleri ya da istek kipleri ile birlikte kullanılır.

Örnekler:

 1. My mother asked me to clean the house. (Annem benden evi temizlememi istedi.)
 • Julie asked the taxi driver to open the door for her. (Julie, taksi şoföründen onun için kapıyı açmasını istedi.)
 • The man asked me whether I would like to have a cup of coffee or not. (Adam, bir fincan kahve isteyip istemediğimi sordu.)

Reported Speech: Modal Verbs Kullanımı           

Reported Speech konusunda modal verbs de değişiklik gösterir ve indirect speech ve direct speech kullanımları arasında fark bulunur.

*Can: Cümledeki can yapısı, reported speech kullanılırken “could” şeklini alır.                

*May: Cümledeki may yapısı, reported speech kullanılırken “might” şeklini alır.

*Have to / Has to: Cümledeki have to/has to yapısı, reported speech kullanılırken “Had to” şeklini alır.

*Will: Cümledeki will yapısı, reported speech kullanılırken “would” şeklini alır.   

*Shall: Cümledeki shall yapısı, reported speech kullanılırken “should” şeklini alır.

ÖNEMLİ: Eğer cümledeki modal yapıları zaten past haliyle kullanıldıysa, reported speech içinde de bu modal verbs değişmez; aynı kalır.

Dolaylı Anlatımda Soru Kalıpları – Reported Speech Questions

Reported Speech kullanımında soru kalıplarını kullanacaksak; do, be ve have gibi fiillere dikkat etmemiz gerekmektedir. Yes/No soruları, bu fiillerden biriyle başlar.

Örneğin;

“Do you like veggies?” (Sebze sever misin?)

Bu soruyu reported speech şekline getirmek için, baştaki “auxiliary verb” düşer ve “if” eklenir. To report that question, drop the auxiliary and add if:

He asked me if I liked veggies. (O, bana sebze sevip sevmediğimi sordu.)

Soru kelimelerinden biri ile başlayan soru cümlelerini dönüştürürken:

“Where are you going?” (Nereye gidiyorsun?)

Bu cümleyi reported speech formatında söylemek için, zamiri ve kelime sırasını değiştiririz.

She asked me where I was going. (O, bana nereye gittiğmi sordu.)

Benzer bir kelime sırası da, be fiilinin yer aldığı sorularda görülür:

Direct speech: They asked, “When is the party?” (Onlar; “Parti ne zaman” diye sordu.)

Reported speech: They asked me when the party was. (Onlar bana partinin ne zaman olduğunu sordu.)

“When” soru kelimesi aynı kalır. “Be” fiili ise ismin öncesinden ismin sonrasına gelir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI