İngilizcede This That These Those Konu Anlatımı

İngilizce işaret zamirleri, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan sözcük türlerindendir. İngilizce işaret zamirleri tekil ve çoğul olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır ve 4 adettir.Bunlar:Singular (Tekil)  This (Bu)              That (Şu)Plural (Çoğul)    These (Bunlar)  Those (Şunlar)İçeriğin bundan sonraki kısımlarında İngilizce işaret zamirlerinin çeşitli kullanım alanlarından bahsedilecek ve bu anlatım cümle örnekleri ile zenginleştirilecektir.

İngilizce işaret zamirleri, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan sözcük türlerindendir. İngilizce işaret zamirleri tekil ve çoğul olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır ve 4 adettir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bunlar:

Singular (Tekil)  This (Bu)              That (Şu)

Plural (Çoğul)    These (Bunlar)  Those (Şunlar)

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında İngilizce işaret zamirlerinin çeşitli kullanım alanlarından bahsedilecek ve bu anlatım cümle örnekleri ile zenginleştirilecektir.

İngilizce İşaret Zamirleri ile Use Fiilinin Kullanımı

İngilizcede “Use” fiili cümle içerisinde bir işaret sıfatı ile kullanılırken işaret sıfatının öncesinde ya da sonrasında da yer bulabilmektedir.

These plastic bags can be used later, don’t throw them away.
Bu plastik torbalar daha sonra tekrar kullanılabilir, onları atma.

This large road is being used by larger cars.
Bu geniş yol daha büyük araçlar tarafından kullanılıyor.

This simulation can be used for enhancing your driving skills.
Bu simülasyon senin araba sürme yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilir.

Those large holes can be used for the decoration of the house.
Şu büyük delikler evin dekorasyonu için kullanılabilir.

These little cakes are going to use for the exhibition.
Bu küçük kekler sergi için kullanılacak.

That little garage gate is being used by the cat inside the house.
Şu küçük kapı evin içindeki kedi tarafından kullanılıyor.

Those unread books can be used for the donation.
Şu okunmamış kitaplar bağış için kullanılabilir.

This clear water is being used by the villagers.
Bu temiz su burada yaşayanlar tarafından kullanılıyor.

One Sözcüğünden Önce İngilizce İşaret Zamirleri

“One” sözcüğü İngilizcede işaret zamirleri ile birlikte cümle içinde yer alırken genellikle işaret zamirinden hemen sonra kullanılmaktadır. Bu sözcük cümle anlamında çok büyük bir fark yaratmasa da hem bahsettiğimiz şeyin bir tane olduğunu belirtmek veya vurgulamak amacıyla görülmektedir. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz.

But he told this one story I remember.
Ama hatırladığım tek bir hikaye anlattı.

Find out who this one was issued to.
Bunun kime verildiğini öğrenin.

That one bird I’m talking about sings all day.
Bahsettiğim şu kuş bütün gün ötüyor.

This one night is the best day of my life.
Bu gece benim hayatımın en iyi gecesi.

That one little coffee shop around the corner is my favourite in here.
Köşedeki şu küçük kahve dükkanı benim buradaki en sevdiğim yer.

This one was in your pocket.
Bu senin cebindeydi.

Demonstrative Pronouns ile Örnek Cümleler

İngilizcede demonstrative pronouns, işaret zamirleri olarak bilinmektedir. İşaret zamirleri İngilizce cümle kurarken dikkat edilmesi gereken en temel nokta işaret sıfatları gibi değil de; cümle içerisinde bir sıfattan önce kullanılmamasıdır. Aşağıda verilen İngilizce işaret zamirleri cümle örneklerini inceleyiniz.

This is ludicrous.
Bu çok saçma.

Is that yours?
Şu seninki mi?

Eat these tonight.
Bunları bu gece ye.

Throw those away.
Şunları atın.

This is delicious.
Bu lezzetli.

Can I have that please?
Şunu alabilir miyim lütfen?

This tastes good.
Bunun tadı güzel.

Have you seen this?
Bunu gördün mü?

These are bad times.
Bunlar kötü zamanlar.

Do you like these?
Bunları beğendiniz mi?

That is beautiful.
Bu güzel.

Look at that!
Şuna bak.

Those were the days!
Hey gidi günler.

Can you see those?
Şunları görebiliyor musun?

This is heavier than that.
Bu ondan daha ağır.

These are bigger than those.
Bunlar onlardan daha büyük.

These are my cookies.
Bunlar benim kurabiyelerim.

This ile İngilizce Örnek Cümleler

Aşağıda verilen this ile ilgili cümle örneklerini inceleyiniz.

This party isn’t exciting.
Bu parti heyecan verici değil.

This is a pan.
Bu, bir tavadır.

Is this your girlfriend?
Bu, senin kız arkadaşın mı?

This is my house.
Bu benim evim.

This is Hasan.
Bu Hasan’dır.

Is this a box?
Bu bir kutu mu?

This is a red scarf.
Bu, kırmızı bir şal.

This tree is beautiful.
Bu ağaç güzeldir.

This door isn’t locked.
Bu kapı kilitli değil.

This isn’t the best day of my life.
Bu hayatımın en iyi günü değil.

What happened to this car?
Bu arabaya ne oldu?

This isn’t my favorite type of tea.
Bu benim en sevdiğim çay türü değil.

Who owns this?
Bunun sahibi kim?

This garden looks lovely.
Bu bahçe çok hoş görünüyor.

Where did you buy this watch?
Bu saati nereden satın aldın?

That ile İngilizce Örnek Cümleler

Aşağıda verilen that ile ilgili cümle örneklerini inceleyiniz.

That is an apple.
Obir elmadır.

That isn’t my house.
O benim evim değildir.

What is that?
O nedir?

That isn’t a great job.
Bu harika bir iş değil.

That’s Farhan’s farmhouse over there.
Şuradaki Farhan’ın çiftlik evi.

Whose vehicle is that?
Bu kimin aracı?

Who lives in that apartment?
Bu kimin aracı?

That phone line is busy.
O telefon hattı meşgul.

That is a wallet.
O bir cüzdandır. 

That café isn’t fantastic.
O kafe harika değil.

That building is tall.
O bina yüksek.

That man is insane.
O adam deli.

That player has got talent.
O oyuncunun yeteneği var.

Is that a school?
Bu bir okul mu?

Is that an orange?
Bu bir portakal mı?

These ile İngilizce Örnek Cümleler

Aşağıda verilen these ile ilgili cümle örneklerini inceleyiniz.

These are the best apples I have ever eaten.
Bunlar şimdiye kadar yediğim en iyi elmalar.

Note these in your journal.
Bunları günlüğüne not et.

Even in all these letters?
Bütün bu mektuplarda bile mi?

Women don’t do these things.
Bunları kadınlar yapamaz.

Now, many people have these.
Şimdi birçok insan bunlara sahip.

These events were not normal.
Bu olaylar normal değildi.

Are these yours?
Bunlar senin mi?

Have you checked these figures?
Bu rakamları kontrol ettiniz mi?

Do you want these cookies?
Bu kurabiyeleri istiyor musun?

What are you going to do these days?
Bu günlerde ne yapacaksın?

Which of these pairs is yours?
Bu çiftlerden seninki hangisi?

These buildings are really very tall.
Bu binalar gerçekten çok yüksek.

I have to get these books.
Bu kitapları almalıyım.

These bikes are fast.
Bu bisikletler hızlıdır.

I can’t ignore these mistakes.
Bu hataları görmezden gelemem.

I need the detail about these movies.
Bu filmlerle ilgili ayrıntılara ihtiyacım var.

Those ile İngilizce Örnek Cümleler

Aşağıda verilen those ile ilgili cümle örneklerini inceleyiniz.

People really knew how to have fun in those days.
İnsanlar o günlerde eğlenmeyi gerçekten biliyorlardı.

But where do we get those sentences? And how do we translate them?
Ama bu cümleleri nerede buluruz? Ve onları nasıl çeviririz?

Did your mother make those?
Annen onları yaptı mı?

Actually, I didn’t know anything about those plans.
Aslında, o planlar hakkında bir şey bilmiyordum.

I helped carry those bags.
Şu çantaları taşımaya yardım ettim.

Those flowers have died.
Şu çiçekler ölmüş.

Are those skirts for me?
Şu etekler benim için mi?

I’m looking at those flowers.
Şu çiçeklere bakıyorum.

Those shoes won’t do for climbing.
Şu ayakkabılar tırmanma için işe yaramaz.

Those students work hard, don’t they?
Şu öğrenciler çok çalışırlar, değil mi?

I need those car keys.
Şu araba anahtarlarına ihtiyacım var.

Those shoes go well with this white skirt.
Şu ayakkabılar bu beyaz etekle iyi gider.

Those students didn’t both pass the test.
Şu öğrencilerin her ikisi testi geçmedi.

What animals inhabit those islands?
Şu adalarda hangi hayvanlar yaşar?

Who are those guys?
Şu adamlar kimdir?

This That These Those Exercises

Aşağıda verilen soru örneklerini inceleyerek this/that/these/those konusunu daha iyi anlayabilirsiniz.

1-…. book is in my hand.

a)this b) these c)that d)those

2- ….. book is over there on the desk.

a)this b) these c)that d)those

3- …..coins are in my hand.

a)this b) these c)that d)those

4-….. coins are over there on TV set.

a)this b) these c)that d)those

5- ….flowers are on the floor.

a)this b) these c)that d)those

6- …. exercise is easy.

a)this b) these c)that d)those

7- Are …. beds comfortable?

a)this b) these c)that d)those

8- ….is not my toy

a)this b) these c)that d)those

9-….. is the old dress.

a)this b) these c)that d)those

10- …..are good exercises.

a)this b) these c)that d)those

CEVAPLAR

1-a 2-c 3-b 4-d 5-b 6-a 7- b 8-a 9-a 10-b

This That These Those Exercises PDF

Aşağıda verilen this that these those exercises pdf kısmını inceleyiniz.

This That These Those Boşluk Doldurma Egzersizi

This that these those egzersizini inceleyerek konu hakkında daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.

 1. Look at …. newspaper here.
 2. …. are my grandparents, and those people over there are my friend’s grandparents.
 3. …. building over there is the Chrysler Building.
 4. …. is my mobile phone and that is your mobile phone on the shelf over there.
 5. ….. photos here are much better than those photos on the book.
 6. …..was a great evening.
 7. Are …. your pencils here?
 8. ….. bottle over there is empty.
 9. ….. bricks over there are for your chimney.
 10. Take ….. folder and put it on the desk over there.

CEVAPLAR

1- this 2-these 3-that 4-this 5-these 6-that 7-these 8-that 9-those 10-this

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI