İngilizcede Either, Neither, Nor ve Or Kullanımı- Örnek Cümleler

Either ve Neither yapısıyla İngilizcede sıkça karşılaşırız. Anlamlarını tam olarak anlayabilmek için farklı cümle yapılarının içinde kullanılabileceğini bilmemiz gerekir. Either olumlu bir ifadeyi belirtirken, Neither olumsuz bir ifadeyi belirtmek için kullanılır.

Either ve Neither yapısıyla İngilizcede sıkça karşılaşırız. Anlamlarını tam olarak anlayabilmek için farklı cümle yapılarının içinde kullanılabileceğini bilmemiz gerekir. Either olumlu bir ifadeyi belirtirken, Neither olumsuz bir ifadeyi belirtmek için kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

‘Either/or’ ya da ‘Neither/nor’ şeklinde cümle yapıları karşımıza çıkar.

‘Either or’ genellikle ‘ya o… ya da bu’ anlamına gelir.

‘Neither nor’ ise ‘ne o… ne de bu’ anlamına gelir.

Bu iki yapının anlamlarını öğrendiğimize göre örneklerle farklı durumlarda nasıl kullanılabileceklerini inceleyebiliriz.

İngilizcede Zarf Olarak Either, Neither, Nor ve Or Kullanımı

Zarf olarak kullanılan Either ve Neither kelimeleri bağlar.

Zarf Olarak Either Kullanımı

A I don’t like alcohol. (Alkol sevmem.)

B I don’t like either. (Ben de.)

Gördüğünüz gibi zarf olarak kullanılan ‘either’ Türkçeye çevirildiğinde cümleye ‘ben de’ anlamı katıyor.

Aynı zamanda cümlede zarf olan kelimeleri bağlarken de ‘either/or’ kullanabiliriz.

You should do your painting either carefully or willingly. (Tablonu ya dikkatli ya da istekli yapmalısın.)

You live this life either happily or depressively, that is your choice. (Bu hayatı ya mutlu ya da depresif yaşarsın, senin kararın.)

Zarf Olarak Neither Kullanımı

A I don’t like alcohol. (Alkol sevmem.)

B Neither do I. (Ben de.)

Zarf olarak ‘neither’ kullandığımızda anlamı ‘either ile aynı oluyor fakat cümlede koyduğumuz yer farklı oluyor.

Aynı zamanda cümlede zarf olan kelimeleri bağlarken de ‘neither/nor’ kullanabiliriz.

She smiled at me neither pretentiously nor sincerely. (Bana ne samimi ne de yapmacık bir gülümsemeyle baktı.)

My brother did his homework neither carefully nor correctly, his teacher called me. (Kardeşim ödevini ne dikkatli ne de doğru yapmış, öğretmeni beni aradı.)

 • Birisine cevap verirken ‘ben de’ demek isterseniz olumlu cümlelerde ‘Me either’, olumsuz cümlelerde ‘Me neither’ diyebilirsiniz.

İngilizcede Belirteç Olarak Either, Neither, Nor ve Or Kullanımı

Belirteç olarak kullanılan ‘either’ ve ‘neither’ cümle içerisinde isimden önce gelir. Adı üstünde bir şeyin yerini ya da konumunu belirtirken kullanılabilir, bir şey hakkında ek bilgi veriliyorsa kullanılabilir.

Belirteç Olarak Either Kullanımı

I will go to either shopping mall tomorrow because I need to buy a present for my sister. (Yarın iki alışveriş merkezinden birine gideceğim çünkü kız kardeşime hediye alamam gerek.)

Burada gördüğünüz gibi ‘ikisinden biri’ anlamı vardır.

There is a toilet at either corridor. (İki koridor da da tuvalet bulunmakta.)

Belirteç Olarak Neither Kullanımı

Neither students could finish their test because 40 minutes weren’t enough. (Hiçbir öğrenci testini bitiremedi çünkü 490 dakika yeterli değildi.)

Neither smart phones have the qualities I look for. (Hiçbir akıllı telefon aradığım özelliklere sahip değil.)

İngilizcede Bağlaç Olarak Either, Neither, Nor ve Or Kullanımı

‘Either’ ve ‘neither’ bağlaç olarak kullanıldıklarında ‘either/or’ ve ‘neither/nor’ şeklinde kullanılırlar. İki durum arasında seçim belirtilirken kullanılır.

Bağlaç Olarak Either Kullanımı

‘either/or’ bağlaç olarak kullanılıp Türkçeye çevirildiğinde ‘ya bu… ya da o’ anlamına gelir.

You can either come to my house or I can come to yours. (Ya benim evime gelebilirsin ya da ben sana gelebilirim.)

I prefer either black or brown while I am buying shoes. (Ayakkabı alırken ya siyah ya da kahverengini tercih ederim.)

You should eat either chicken salad or fresh meat, you need to be healthy. (Ya tavuk salatası ya da et yemelisin, sağlıklı olman gerek.)

Bağlaç Olarak Neither Kullanımı

‘neither/nor’ bağlaç olarak kullanılıp Türkçeye çevirildiğinde ‘ne bu… ne de o’ anlamına gelir.

Neither mom nor dad will come and pick you up, you need to come home by yourself. (Ne annem ne de babam seni almaya gelecek, eve kendin gelmen gerek.)

I am going to buy neither the blue one nor the green one. (Ne mavi olanı ne de yeşil olanı alacağım.)

Neither Mary nor Sally wants to clean the house. (Ne Mary ne de Sally evi temizlemek istiyor.)

İngilizcede Zamir Olarak Either, Neither, Nor ve Or Kullanımı

‘Either’ ve ‘neither’ zamir olarak kullanıldığında cümle yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır;

Either/Neither + of + Noun Phrase

Zamir Olarak Either Kullanımı

You can use either way to go to school. (Okula gitmek için iki yolu da kullanabilirsin.)

You can choose either topic for your assignment. (Ödevin için iki konudan birini seçebilirsin.)

I don’t like either of them. (İkisini de beğenmedim.)

Zamir Olarak Neither Kullanımı

Neither of them wanted to join us. (İkisi de bize katılmak istemedi.)

Neither of these flowers are the ones my mother like. (Bu çiçeklerden hiçbiri annemin sevdikleri değil.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI