İngilizce Fobiler Nelerdir?

Fobiler, insanın maruz kalmaktan hoşlanmadığı ve rahatsız olduğu çeşitli şeylere verilen genel addır. Fobilerin çeşit çeşit olduğu bilinmektedir ve böylesi günlük hayatın içinde yer alan bir durumun İngilizce bir biçimde ifade edilmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir. İngilizce fobileri öğrenerek, rahatsız olduğunuz şeyleri karşı tarafa daha rahat aktarabilirsiniz.

Fobiler, insanın maruz kalmaktan hoşlanmadığı ve rahatsız olduğu çeşitli şeylere verilen genel addır. Fobilerin çeşit çeşit olduğu bilinmektedir ve böylesi günlük hayatın içinde yer alan bir durumun İngilizce bir biçimde ifade edilmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir. İngilizce fobileri öğrenerek, rahatsız olduğunuz şeyleri karşı tarafa daha rahat aktarabilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu içeriğimizde sizlere İngilizce fobilerden bahsedilecek, ardından İngilizce fobiler örnek cümlelere kısaca değinilecektir.

A

Alutophobia: yıkanmaktan korkma

Agirophobia: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma

Agoraphobia: açık yer ya da kalabalık korkusu

Ailurophobia: kedilerden korkma

Aluophobia: karanlıktan korkma

Acrophobia: yüksek yerlerden korkma

Acousticophobia: belirli seslerden korkma

Algophobia: acı çekmekten korkmak

Amaxophobia: araba (ya da taşıt)korkusu

Amatophobia: toz korkusu

Amnesiphobia: hafızasını kaybetmekten korkma

Amophobia: sivri cisim korkusu

Anatidaephobia: ördekler tarafından izleniyor olma hissi/korkusu

Androphobia: adamlardan korkma

Anemophobia: fırtına korkusu

Anthropophobia: sel korkusu

Anthropophobia: insanlardan korkma

Apiphobia: arılardan korkma

Arachibutyrophobia: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku

Arachnophobia: örümceklerden korkma

Arithmophobia: sayılardan korkma

Asymmetryphobia: simetrik olmayan şeylerden korkma

Asthenophobia: güçsüz olmaktan korkma

Astraphobia: şimşek korkusu

Ataxophobia: düzensizlikten korkma

Atelophobia: mükemmel olamamaktan korkma

Aviophobia: uçuş korkusu

B

Ballistophobia: silahtan ya da mermilerden korkma

Batophobia: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma

Batrachophobia: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma

Belonephobia: iğnelerden korkma

Bibliophobia: kitaplardan korkma

Botanophobia: bitkilerden korkma

Bromidrosiphobia: vücut kokusundan korkma

Brontophobia: gök gürültüsünden korkma

C

Cacophobia: Kakafobi

Carcinophobia: Karsinofobi

Catoptrophobia: Katoptrofobi

Chemophobia: Kemofobi

Cherophobia: Kerofobi

Chiroptophobia: Kayroptofobi

Chromophobia: Kromofobi

Chronophobia: Kronofobi

Chronomentrophobia: Kronomentrofobi

Cibophobia: Kibofobi

Claustrophobia : Klostrofobi

Coimetrophobia: Koimetrofobi

Coprophobia: Koprofobi

Coulrophobia: Kulrofobi

Cyberphobia: Siberfobi

Cynophobia: Kinofobi

D

Dataphobia: veriden korkma

Dentophobia: dişçiden korkma

Dermatopatophobia: deri hastalıklarından korkma

Dekatriaparaskeviphobia: ayın 13’ünün cuma gününe gelmesi korkusu

E

Eisoptrophobia: aynalardan korkma

Electrophobia: elektrikten korkma

Emetophobia: kusmaktan korkma

Entomophobia: böceklerden korkma

Endophobia: Giyecek korkusu

Epistaxisophobia: burun kanamasından korkma

Erythrophobia:yüz kızarmasından duyulan korku

Erotophobia: cinsellik korkusu

F

Febriphobia: febrifobi

Ferrumphobia: demir fobisi

Friggatriskaidekaphobia: ayın 13’ünün cuma gününe gelmesi korkusu

G

Gamophobia: evlilik korkusu, bağlılık

Galeophobia: köpekbalıklarından korkma

Geliophobia : gülme korkusu

Gerontophobia: yaşlılardan korkma

Gymnophobia: çıplaklık korkusu

Gynophobia: kadın korkusu

Gingerphobia: zencefil korkusu

H

Hemophobia: kan korkusu

Heterophobia: heterofobi

Hexakosioihexekontahexaphobia: 666 sayısından korkma

Hippophobia: at korkusu

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia: uzun kelimelerden korkma

Homophobia: homofobi

Hylophobia : ağaç korkusu

I

Ipovlopsychophobia: birinin fotoğrafının çekilmesinden korkma

Indophobia: Hintlilerden korkma

J

Japanophobia: Japon korkusu

Judeophobia : Yahudi korkusu

K

Kainolophobia: yenilik korkusu

Kakorrhaphiophobia : yenilgi korkusu

Katagelophobia : alay korkusu

Kathisophobia: oturma korkusu

Kenophobia: boşluk korkusu

Keraunophobia: gök gürültüsü ve şimşek korkusu

Kinemortophobia : zombi korkusu

Kinetophobia / Kinesophobia: hareket korkusu

Kleptophobia: çalma korkusu

Koinoniphobia : oda korkusu

Kopophobia : kopofobi

Kosmikophobia : kozmikofobi

Kymophobia : dalgalardan korkma

Kynophobia : köpeklerden korkma

L

Lachanophobia : sebze korkusu

Laliophobia: konuşma korkusu

Leprophobia: cüzzam korkusu

Leukophobia: beyaz renk korkusu

Levophobia : vücudun sol tarafındaki nesnelerden korkma

Ligyrophobia : keskin veya yüksek seslerden korkma

Lilapsophobia : kasırga ve kasırga korkusu

Limnophobia : bataklık veya göl korkusu

Linonophobia : ip korkusu

Liticaphobia : tartışma korkusu

Lockiophobia : doğum korkusu

Logizomechanophobia : bilgisayar korkusu

Logophobia : kelimelerden korkma

Luiphobia : lues korkusu

Lutraphobia : su samurları korkusu

Lygophobia : karanlık yerlerde veya karanlıkta olma korkusu

Lyssophobia: delirme veya kuduza yakalanma korkusu

M

Macrophobia : uzun bekleme korkusu

Mageirocophobia : yemek yapma korkusu

Maieusiophobia : doğum korkusu

Malaxophobia : aşk korkusu

Maniaphobia : delilik korkusu

Mastigophobia : ceza korkusu

Mechanophobia : makine korkusu

Megalophobia : büyük şeylerden korkma

Melanophobia : siyah renk korkusu

Melissophobia : arı korkusu

Melophobia : müzikten nefret etme korkusu

Meningitophobia : beyin hastalığı korkusu

Merinthophobia : bağlanma veya bağlanma korkusu

Metallophobia : metal korkusu

Metathesiophobia : değişiklik korkusu

Meteorophobia : meteor korkusu

Methyphobia: alkol korkusu

Metrophobia : şiirden nefret etme korkusu

Microbiophobia: mikrop korkusu

Microphobia : küçük şeylerden korkma

Mnemophobia : hatıralardan korkusu

Molysmophobia : kirlenme korkusu

Monopathophobia : hastalık korkusu

Monophobia : izolasyon korkusu

Motorphobia : otomobil korkusu

Mottephobia : güve korkusu

Musophobia : fare korkusu

Mycophobia : mantar korkusu

Myrmecophobia : karınca korkusu

Mythophobia : efsanelerden, hikayelerden veya yanlış ifadelerden korkma

Myxophobia : balçık korkusu

N

Necrophobia : ölüm ve ölü korkusu

Neophobia: yenilik korkusu

Nomophobia : cep telefonuyla teması kaybetme korkusu

Nosocomephobia : hastane korkusu

Nosophobia : hastalık yayma korkusu

Nyctophobia: karanlık korkusu

O

Odynophobia : acı korkusu

Octophobia : 8 sayısından korkma

Ombrophobia : yağmur korkusu

Omphalophobia : göbek korkusu

Ornitophobia : kuş korkusu

Ophidiophobia : yılan korkusu

P

Papaphobia : papa korkusu

Pedophobia: çocuk korkusu

Peristerophobia : güvercin korkusu

Pharmacophobia : tablet korkusu

Phengophobia : gün ışığından korkma

Philophobia : aşk korkusu

Pyrophobia : ateş korkusu

Paraskividekatriaphobia : 13 Cuma korkusu

R

Radiophobia : radyasyon korkusu

Ranidaphobia : kurbağa korkusu

Rectophobia : rektum veya rektal hastalıklardan korkma

Rhabdophobia : dövülme veya eleştirilme korkusu; büyü korkusu

Rhypophobia : dışkılama korkusu

Rhytiphobia : kırışma korkusu

Rupophobia : kir korkusu

Russophobia : Ruslardan korkma

S

Seismophobia : deprem korkusu

Shiyamphobia : savaşma korkusu

Sathyarphobia : sivaraj korkusu

Saravanaphobia : aşk korkusu

Social phobia: insanlarla temastan korkma (yemek, içmek, konuşmak, başkalarından okumak vb.), sosyal fobi

Spheksophobia : eşek arısı korkusu

T

Trypophobia : kümelenmiş deliklerden korkma

Turophobia : peynir korkusu

Transphobia : transseksüel insanlardan korkma

Trypanophobi: iğne/enjeksiyon korkusu

Trudoculphobia : gözü delen keskin bir nesneden korkma

U

Uranophobia : cennet korkusu

V

Vaccinophobia: aşı korkusu

Verbophobia : kelimelerden korkma

Verminophobia : mikrop korkusu

Vermifobia: solucan korkusu

Vestiphobia  : giyim korkusu

Virginitiphobia : tecavüz korkusu

Vitricophobia : üvey baba korkusu

W

Walloonphobia : valon korkusu

Wiccaphobia : cadı ve büyücülük korkusu

X

Xanthophobia : sarı renk korkusu

Xenophobia : yabancı insanlardan korkma

Z

Zelophobia : kıskançlık korusu

Zemmiphobia : çıplak köstebek faresi korkusu

Zeusophobia  : tanrı korkusu

Zoophobia : hayvan korkusu

İngilizcede Fobimizin Olduğunu Nasıl Söyleriz?

İngilizcede fobimizin olduğunu anlatmak için belli cümleler kullanılmaktadır. Bu cümleler, Türkçe anlamları itibariyle de İngilizceyle benzerlik taşımaktadır. Bir şeyden korktuğunuzu ya da herhangi bir nesneye olan fobinizden bahsederken aşağıdaki cümle kalıplarını kullanabilir, boşluk bırakılan yere fobinizin ismini ya da korktuğunuz nesneyi belirtebilirsiniz.

I have a phobia.
Bir fobim var.

I am afraid of …
Korkuyorum…

I am afraid of insects.
Böceklerden korkuyorum.

I have the … phobia.
Fobim var.

I have the zoophobia.
Hayvan korkum var.

İngilizcede Fobin Var Mı Nasıl Sorulur?

Sizin bir fobiniz olduğu kadar, karşı taraftaki insanların da fobilerinin olması son derece doğaldır. Bu nedenle konuşma esnasında, kendiniz hakkında bilgi verirken; karşı taraf hakkında da bilgi edinmek isteyebilir ve fobilerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki soru kalıplarını örnek olarak kullanabilirsiniz:

Do you have a phobia?
Bir fobin var mı?

Are you afraid of something?
Bir şeyden korkar mısın?

İngilizce Fobiler İle İlgili Örnek Cümleler

Aşağıda verilen İngilizce fobiler örnek cümleler ile İngilizce fobiler konusunu cümle içinde de görebilir, kendi fobilerinizi de bu cümlelere uygun olarak dile getirebilirsiniz.

Do you have a vermifobia?
Solucan korkun var mı?

She has a seismophobia.
Onun, deprem korkusu var.

Kerim is a real nyctophobic.
Kerim, gerçek bir nikrofobik (karanlıktan korkuyor.)

Some famous people with arachnophobia are Johnny Depp, Justin Timberlake.
Araknofobisi (örümcek korkusu) olan bazı ünlü kişiler Johnny Depp, Justin Timberlake’dir.

He didn’t feel very agitated and nervous from thinking about the depth when we were crossing the river.
Nehri geçerken derinliği düşünmekten çok tedirgin ve gergin hissetmiyordu.

A person who has an attack of claustrophobia becomes severely agitated.
Klostrofobi atağı geçiren bir kişi ciddi şekilde ajite olur.

Tell us your phobias and we will tell you what you are afraid of.
Bize fobilerinizi söyleyin, biz de size neyden korktuğunuzu söyleyelim.

His sister has got a bacteriophobia.
Onun kız kardeşi bakterilerden korkuyor.

The witch didn’t have a catoptrophobia.
Cadı aynalardan korkmuyordu.

I have a cynophobia.
Köpek fobim var.

Xenophobia is a concept that most people shouldn’t be familiar with to some exten.
Yabancı düşmanlığı, çoğu insanın bir dereceye kadar aşina olmaması gereken bir kavramdır.

My wife has a elurophobia.
Benim eşimin kedi korkusu vardır.

The prime minister has no glossophobia.
Başbakanın topluluk önünde konuşma fobisi yoktur.

This can’t have been very pleasant for the 12% of the population who suffer from a coulrophobia.
Bu, palyaço korkusundan muzdarip nüfusun %12’si için pek hoş olmaz.

What is your biggest phobia?
En büyük fobin nedir?

Do you have a ophidiophobia?
Yılan fobin var mı?

What is the most interesting phobia?
En ilginç fobi hangisidir?

Of course, pilots have no aerophobia.
Pilotların uçuş fobisi elbette yoktur.

Social phobia is also referred to as social anxiety disorder.
Sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılır.

She has a nosocomephobia so she doesn’t go to the hospital.
Onun hastane fobisi var bu yüzden hastaneye gitmez.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI