İngilizce Eylemsiler (Gerund): İngilizce Fiilimsiler Konu Anlatımı

İngilizcede fiilimsiler, İngilizce öğrenen herkesin bilmesi gereken ve günlük hayatta kullanımı yaygın olan konulardandır. Bir cümlede hareket ya da durum bildiren fiillere, genellikle -ing ekinin gelmesiyle oluşmakta, bunlar da fiilimsiler olarak tanımlanmaktadır.Türkçedeki isim fiil konusu gerund konusuna denktir.

İngilizcede fiilimsiler, İngilizce öğrenen herkesin bilmesi gereken ve günlük hayatta kullanımı yaygın olan konulardandır. Bir cümlede hareket ya da durum bildiren fiillere, genellikle -ing ekinin gelmesiyle oluşmakta, bunlar da fiilimsiler olarak tanımlanmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Türkçedeki isim fiil konusu gerund konusuna denktir. Ancak bu içerikte sizlere sırasıyla sıfat fiil ya da zarf fiil konuları da cümle örnekleri ile verilecektir.  Sizler için hazırladığımız bu içerikte İngilizce gerund konusunu öğreneceksiniz.

İngilizcede Fiilimsilerin Özellikleri Nelerdir?

İngilizcede gerund, Türkçe kelime anlamı olarak düşünüldüğünde, isim-fiil anlamı taşımaktadır. İsim-fiiller, fiilimsi olarak da bilinmektedir ve fiile –ing eki getirilerek kullanılmaktadır.

İngilizcede fiilimsilerin özellikleri ise genel olarak şunlardır:

 • Cümlede isim görevinde kullanılırlar. Fiile gelen –ing sözcüğü ile birlikte oluşan sözcüğün cümlede isim görevinde bulunması esastır.

Partings are always painful.
Ayrılıklar her zaman acı vericidir.

 • İkinci bir türe göre oluşturulan fiilimsiler ise sıfat olarak kullanılmakta ve sıfat fiil the participle adını almaktadır.

A barking dog never bites.
Havlayan köpek asla ısırmaz.

 • Üçüncüsü bir özelliğine göre ise fiilimsiler zarf olarak cümle içinde yer alabilmektedir.

She missed the class by walking slowly.
O, yavaş yürüyerek dersi kaçırdı.  

1.İsim-fiil (Mastar)

İsim – fiil İngilizcede gerund olarak bilinmektedir. Ek olarak ‘’Ma/Iş’’ gibi anlamlarla Türkçeye çevrilmektedir. İşlevi fiillere –ing ekinin getirilmesiyle artık fiilin cümlede isim görevinde kullanımını sağlamaktadır. Aşağıda isim – fiil ile kurulan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

İsim-fiil (Mastar) İngilizce Cümle Örnekleri

The lightning struck the building.
Yıldırım binaya çarptı.

His paintings are very beautiful.
Onun tabloları çok güzel.

He has had three fillings.
Üç adet dolgusu oldu.

Eating unhealty foods is wrong.
Sağlıksız yiyecekler yemek yanlıştır.

Hunting tigers is dangerous.
Kaplanları avlamak tehlikelidir.

Flying makes me nervous.
Uçmak beni endişendirir.

Brushing your teeth is important.
Dişleri fırçalamak önemlidir.

Smoking causes lung cancer.
Sigara içmek akciğer kanserine neden olur.

Swimming is my favourite sport.
Yüzme en sevdiğim spordur.

Sinem likes photographing nature.
Sinem doğa fotoğraflamayı sever.

2. Sıfat-fiil (Ortaç)

Sıfat – fiil İngilizcede the participle konusu olarak olarak bilinmektedir. İşlevi fiillere –ing ekinin getirilmesiyle birlikte önceden fiil olan sözcük, artık cümlede sıfat görevinde kullanımını sağlamaktadır. Aşağıda sıfat – fiil ile kurulan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

Sıfat-fiil (Mastar) İngilizce Cümle Örnekleri

Always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual.
Kullanım kılavuzundan daha hafif olan herhangi bir yardımcı maddeye karşı daima dikkatli olun.

A rolling stone gathers no moss.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

All existing business models are wrong.
Tüm iş modelleri yanlış.

I love the sleeping beauty tale.
Uyuyan güzel masalını çok severim.

I think a still flowing water is dirty.
Durgun akan su bence pistir.

Did you see the woman wearing a red sweater?
Kırmızı kazak giyen kadını gördün mü?

The crying boy was lost in the park.
Ağlayan çocuk parkta kaybolmuş.

There is a singing bird.
Şarkı söyleyen bir kuş var.

Who is the laughing woman?
Gülen kadın kim?

Working women are powerful.
Çalışan kadınlar güçlüdür.

3. Zarf-fiil (Bağ-fiil, Ulaç)

Zarf – fiil konusu İngilizcede verbal adverbs olarak tanımlamaktadır. İşlevi fiillere –ing ekinin getirilmesi sonucunda artık eskiden fiil olan kelimenin yeni cümlede zarf görevinde bulunmasını sağlamaktır. Zarf – fiil ekinin Türkçe anlamları ‘’-arak/-erek/- madan/ -er’’ şeklinde olabilmekted ve cümlede ‘’Nasıl?’’ sorusuna cevap olarak karşılık gelmektedir. Aşağıda zarf – fiil ile kurulan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

İngilizce Zarf-fiil Cümle Örnekleri

If he went running, he would catch up to the lesson.
Koşarak gitseydi derse yetişirdi.

He gets his freedom by flying.
Uçarak özgürlüğüne kavuşuyor.

He spent time sleeping during the vacation.
Tatil boyunca uyuyarak vakit geçirdi.

I like traveling while listening to music.
Müzik dinleyerek yolculuk yapmayı severim.

It’s a good idea to spend time reading a book.
Kitap okuyarak vakit geçirmek iyi bir fikir.

He goes to work by driving.
Araba kullanarak işe gidiyor.

He spent the semester break by working.
Yarıyıl tatilini çalışarak geçirdi.

You shouldn’t try to calm your nerves by smoking.
Sinirlerini sigara içerek yatıştırmaya çalışmamalısın.

Do not take the exam without studying.
Çalışmadan sınava girme.

İngilizce Fiilimsiler ve İngilizce Gramer Konuları

İngilizce fiilimsiler konusu, İngilizce gramerinin en temel bölümlerinden biri kabul edilir. İngilizce konuşmak veya yazmak için bilinmesi için İngilizce Gramer kurallarına büyük ölçüde hakim olmak gereklidir. Sizler için hazırlanan İngilizce gramer temel içeriğine göz atarak konuyu en kolay biçimde öğrenebilirsiniz.

Bilinen en temel İngilizce gramer konularının adları ise kısaca şöyledir: Nouns(isimler),Adjectives(sıfatlar), Adverbs(zarflar), Verbs(fiiller), Simple Present Tense (geniş zaman), Simple Past Tense (geçmiş zaman), Simple Present Continuous Tense (şimdiki zaman), Simple Past Continuous Tense (geçmiş zamanda devamlılık), Future Tense (gelecek zaman), Modal verbs (kipler), Present Perfect Tense (yakın geçmiş zaman), Past Perfect Tense (önceki geçmiş zaman), Future Perfect Tense (gelecek zamanda tamamlanma), Adjective Clause – Relative Clause, Active – Passive Voices (etken – edilgenlik) ve Gerund – Infinitive (fiilimsiler)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI