İngilizce Büyük Harflerin Kullanımı

İngilizce büyük harflerin kullanımı, hatasız bir biçimde İngilizce yazabilmek açısından önemlidir. Bu nedenle dili öğrenen herkes, İngilizce büyük harfler konusunu genel hatlarıyla bilmek mecburiyetindedir.İngilizcede büyük harfler, yazım kuralları açısından incelendiğinde Türkçe ile büyük benzerlikler taşımaktadır.

İngilizce büyük harflerin kullanımı, hatasız bir biçimde İngilizce yazabilmek açısından önemlidir. Bu nedenle dili öğrenen herkes, İngilizce büyük harfler konusunu genel hatlarıyla bilmek mecburiyetindedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizcede büyük harfler, yazım kuralları açısından incelendiğinde Türkçe ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Genel olarak büyük harflerin kullanımı Türkçedeki gibidir. Ancak dünya üzerindeki tüm dillerin yazım kuralları elbette aynı olmamakta ve kendi içinde çeşitli farklılıklar barındırmaktadır.

Örneğin: Almanca dilinde Türkçe ya da İngilizcede olduğu gibi yaygın bir biçimde büyük harf kullanılmamaktadır. Büyük harf kuralları yalnızca özel isimlerin ifadesinde geçerlidir. İngilizce ve Türkçe genel olarak büyük harflerin kullanımı açısından benzer görülmektedir. Ancak bilinen en büyük fark İngilizcede büyük i harfinin olmaması ve onun yerine ‘’I’’ harfinin getirilmesinden kaynaklanmaktadır.  ‘’İngilizcede büyük i harfi var mı?’’ sorusuna verilecek yanıt, bu nedenle hayır olmaktadır.

İçeriğin ayrıntılı devamının incelendiğinde İngilizce büyük harfin kullanımı konusu genel hatlarıyla öğrenilecektir.

İngilizcede Büyük Harflerin Kullanım Yerleri

İngilizce büyük harflerin kullanım yerleri genel olarak şöyledir:

 • Bir cümleye başlarken büyük harf kullanılır.

The children are noisy.
Çocuklar gürültülüdür.

My name is Ayşe.
Benim adım Ayşe’dir.

 • 1. tekil şahıs olan ‘’I’’ da büyük harf kullanılmaktadır.

I went to the park.
Parka gittim.

I love you.
Seni seviyorum.

 • Kişi adları ve unvanlarından bahsederken İngilizce büyük harfle ifade edilir.

Mustafa Kemal Atatürk

Johnny Depp

the Queen of England

the President of the United States

the Headmaster of Tesla

Doctor Yılmaz

 • Eser, kitap, film ya da dizi adları ifadesinde İngilizce büyük harfler kullanılmaktadır.

Grand Budapest Hotel

Titanic

Crime and Punishment

How I Met Your Mother

 • Yılın aylarından bahsederken İngilizce harflere yer verilmektedir.

January

July

February

September

 • Haftanın günlerinde de İngilizce harfler kullanılmaktadır.

Monday

Friday

Tuesday

Saturday

 • Bir ülkede ya da dünyadaki tatil günlerinin ifadesi, özel günler olarak nitelendirildiğinden büyük harfle kullanılmaktadır.

Tatil günleri

New Year’s Day

Eid Mubarak

 • Ülke ve kıta adlarından bahsederken de İngilizce büyük harf kullanılmaktadır.

England

Turkey

Norway

China

 • Aynı şekilde bir bölgenin, eyaletin ya da semt adlarının aktarımı da büyük harfle olmaktadır.

Sussex

California

Tuscany

 • Şehir, kasaba, köy adları da İngilizce büyük harfle yazılmaktadır.

Istanbul

Ankara

London

Oslo

Florence

 • Nehir, okyanus, deniz, göl adları da büyük harfle ifade edilmektedir.

the Atlantic

the Pacific

 • Genel olarak tüm coğrafik oluşumların adları büyük harfle olmaktadır.

the Himalayas

the Alps

the Sahara

the Salt Lake

 • Milliyet ile ilgili sıfatlar, topluluk adları ve dilleri büyük harfle yazılmaktadır.

Turkish culture

the French

the Germans

the Chinese

I speak Turkish.
Türkçe konuşurum.

He can understand English.
O, İngilizce anlayabilir.

 • Sokak, bina, park adları ya önemli noktalar İngilizce büyük harfle ifade edilmektedir.

Sultanahmet Mosque

Taksim Square

Sydney Opera House

Central Park

Wall Street

İngilizcede Cümle Başlangıcında Büyük Harf Kullanımı

İngilizcede, tıpkı Türkçede olduğu gibi cümleye başlarken büyük harf kullanımı gerekmektedir. Aynı şekilde cümle sonuna uygun noktalama işareti gelmektedir.

Aşağıda cümle başlangıcında büyük harf kullanımı örneklerini görebilirsiniz.

 • When you’re reading an English book, it isn’t a great idea to look up every word you don’t know.
  İngilizce bir kitap okurken bilmediğin her kelimeye sözlükten bakmak pek harika bir fikir değil.
 • My holiday plan has fallen through.
  Benim tatil planı suya düştü.
 • A candle lighted the room.
  Bir mum odayı aydınlattı.
 • Don’t forget to attach your photo to the application form.
  Başvuru formuna fotoğraf eklemeyi unutma.
 • They asked me to make a speech on short notice.
  Acilen bir konuşma yapmamı rica ettiler.

İngilizcede Özel Adlar Nasıl Yazılır?

İngilizcede özel adlar büyük harfle yazılmaktadır. Türkçedeki kuralla da bu birebir aynıdır. Bu tip türlere Proper Nouns da denmektedir. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de özel adlar büyük harfle başlanarak cümle kurulmalıdır.

Aşağıda İngilizce özel adlarda büyük harf kullanımı örneklerini görebilirsiniz.

 • Özlem has just gone to school.
  Özlem az önce okula gitti.
 • Sinem is on vacation now.
  Sinem şimdi tatilde.
 • Ahmet’s work is very busy.
  Ahmet’in işleri çok yoğun.
 • My favorite painter is Vincent Van Gogh.
  En sevdiğim ressam Vincent Van Gogh’dur.
 • The author of this book is Ahmet Ümit.
  Bu kitabın yazarı Ahmet Ümit’tir.

İngilizcede Hangi Harflerin Büyük Hali Yoktur?

İngilizcede büyük harfi olmayan bir harf ‘’i’’dir. İngilizcede büyük ‘’i’’ değil; ‘’I’’ kullanılmaktadır. Aynı zamanda Türkçede olan Ş, Ü, Ğ, Ç harfleri de İngilizcede mevcut değildir.

Aşağıdaki İngilizcede büyük harf kullanımı örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • I had wanted to catch the first train.
  İlk trene binmek istemiştim.
 • I know what you’re thinking now.
  Şimdi ne düşündüğünü biliyorum.
 • I prefer spring to autumn.
  İlkbaharı Sonbahara tercih ederim.
 • If you heat the water, the egg will be cooked.
  Suyu ısıtırsan yumurta pişer.
 • I drive to work.
  İşe arabayla giderim.

İngilizce Büyük İ Var mı?

İngilizcede büyük ‘’İ’’ bulunmamakta; onun yerine ‘’I’’ harfi kullanılmaktadır.

 • I am looking for a job.
  İş arıyorum.
 • Is there a book in the desk?
  Sıranın üstünde bir kitap var mı?
 • I’m from Edirne.
  Edirneliyim.
 • I’m 25.
  25 yaşındayım.
 • I prefer tea.
  Çay tercih ederim.

İngilizcede Sokak İsimleri Nasıl Yazılır?

İngilizcede Sokak isimleri büyük harfle başlamaktadır. Sokak isimlerinin kullanım şeklini aşağıda görebilirsiniz:

 • High Street
 • Station Road
 • Main Street
 • Park Road
 • Istiklal Street

İngilizcede Aylar Büyük mü Yazılır?

İngilizcede aylar, özel bir tarihi işaret ettiklerinden cümle içinde büyük yazılmaktadır. İngilizcede aylar ile kullanılan cümle örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • School starts in September in Europe.
  Avrupa’da okul Eylül ayında başlar.
 • Today is November 10, we are commemorating the great leader Atatürk.
  Bugün 10 Kasım, Atatürk’ü anıyoruz.
 • Here it’s August and our summer vacation is nearly over.
  Burada ağustos ve yaz tatilimiz neredeyse bitti.
 • The first month of the year is January.
  Yılın ilk ayı Ocak’tır.
 • I was born on March 22, 1967.
  22 Mart 1967’de doğdum.

İngilizcede Dünya Nasıl Yazılır?

İngilizcede dünya küçük harfle yazılmaktayken; diğer gezegenlerin ifadesinde ise büyük harf kullanılmaktadır.

 • Humans live on the earth.
  İnsanlar dünyada yaşar.
 • Men go and come, but earth abides.
  İnsanlar gelirler ve giderler fakat dünya kalır.
 • Venus is also known as the Morning Star.
  Venüs aynı zamanda Sabah Yıldızı olarak da bilinmektedir.
 • The asteroid belt is located in the region between the orbits of Mars and Jupiter.
  Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter yörüngeleri arasındaki bölgede yer almaktadır.
 • Saturn is the second largest planet in the Solar System.
  Satürn güneş sisteminde ikinci en büyük gezegendir.

İngilizce Şehir İsimleri Nasıl Yazılır?

İngilizce şehir isimleri de Türkçede olduğu gibi özel isim sayılmakta; bu nedenle büyük harfle yazılmaktadır.

İngilizce şehir isimlerinde büyük harflerin kullanımına yönelik cümle örneklerini inceleyebilirsiniz:

 • I’m going to Paris this fall.
  Önümüzdeki sonbaharda Paris’e gideceğim.
 • I had my military service in Ankara.
  Askerlik görevimi Ankara’da yaptım.
 • The Toronto International Film Festival is the largest film festival in North America.
  Toronto Uluslararası Film Festivali, Kuzey Amerika’daki en büyük film festivalidir.
 • The climate here is milder than that of Moscow.
  Buradaki hava Moskova’dakinden daha ılıman.
 • My best friend is currently in Rome.
  En iyi arkadaşım şu anda Roma’da.

İngilizce İnanç ve Din Sözcükleri Nasıl Yazılır?

İngilizcede inanç ve dine ilişkin sözcükler de özel isim olarak kabul edildiğinden büyük harfle yazılmaktadır.

 • The three big monotheistic religions are Christianity, Islam and Judaism.
  Üç büyük tek tanrılı din Hristiyanlık, İslam ve Musevilik’tir.
 • They authorize Muslim workers to leave early in Ramadan.
  Müslüman işçilere Ramazan ayında erken çıkma izni verdiler.
 • Pakistan is a Muslim country.
  Pakistan, Müslüman bir ülkedir.
 • As the Holy Koran tells us, “Be conscious of God and speak always the truth.”
  Kutsal Kuran bize, Allah’a inançlı olmayı ve her zaman doğru konuşmayı emreder.
 • There are several Jews living in the area.
  Bu bölgede yaşayan birkaç Yahudi var.

İngilizce Ülke ve Ulus İsimleri Nasıl Yazılır?

İngilizce ülke ve millet isimleri büyük harflerin kullanıldığı yerler arasında yer almaktadır. Aşağıda ülke ve ulus isimleri ile alakalı cümle örneklerini inceleyebilir, dilerseniz İngilizce ülke ve millet isimleri içeriğine ayrıntılı olarak bakabilirsiniz.  

 • We had a wonderful holiday in Sweden.
  İsveç’te harika bir tatil yaptık.
 • For one reason or another, their holiday in France wasn’t as good as they expected it would be.
  Şu ya da bu nedenle, onların Fransa’daki tatili onların olmasını umdukları kadar iyi değildi.
 • Oslo is the largest city in Norway with a population of 629,313.
  629,313 nüfusu olan Oslo Norveç’teki en büyük şehirdir.
 • This is a Turkish tradition.
  Bu bir Türk geleneğidir.
 • The capital of Hungary is Budapest.
  Macaristan’ın başkenti Budapeşte’dir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI