İngilizce Alfabe ve İngilizce Harflerin Okunuşu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İngilizce alfabe, her bir harfin küçük ve büyük olarak kullanılabilen 21 sessiz ve 5 sesli olmak üzere 26 harften oluşur. Bu harflerin hiçbirinde diğer modern Avrupa dillerinde gördüğümüz fonetik işaret bulunmaz. Bu sayede Türk alfabesine alışkın kişiler için İngilizce alfabe öğrenmek, diğer alfabelere göre daha kolay sayılabilir.

İngilizce alfabe, her bir harfin küçük ve büyük olarak kullanılabilen 21 sessiz ve 5 sesli olmak üzere 26 harften oluşur. Bu harflerin hiçbirinde diğer modern Avrupa dillerinde gördüğümüz fonetik işaret bulunmaz. Bu sayede Türk alfabesine alışkın kişiler için İngilizce alfabe öğrenmek, diğer alfabelere göre daha kolay sayılabilir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Alfabede Kaç Harf Vardır?

İngilizce alfabesinde 26 adet harf bulunmaktadır. Bu harflerin 5 tanesi sesli harfken; 21 tanesi ise sessiz harftir. İngilizce alfabe sırası genel olarak Türk alfabesiyle benzerlikler taşımaktadır. Her iki alfabe arasındaki farklardan biri de q,w,x harflerinin İngilizce alfabesinde yer almasıdır.

İçeriğin devamında İngilizce alfabe okunuşu her bir harf için verilmekte ve her bir harf için örnek kelimeler de kullanılmaktadır. İngilizce alfabe okunuşları ilk etapta karışık gibi görünse de, İngilizce alfabe şarkılarını dinleyerek veya İngilizce alfabe alıştırmalarını çözerek kısa süre içinde öğrenilmektedir.

İngilizce Alfabe ile Türkçe Alfabe Arasındaki Farklar

İngilizce alfabe Türkçeden farklı olarak q, w ve x harflerini içerirken; ç, ğ, ö, ş, ı ve ü harfleri bu alfabede bulunmaz. İngilizcede sesli harfler “vowel”, sessiz harfler ise “consonant” olarak adlandırılır.

Harf sayısı Türkçedekinden daha az olsa da İngilizce alfabe içerdiği 26 harf ile, 44 farklı ses kullanımına imkan verir. Bu yazılışından farklı okunma özelliğinden kaynaklanır.

HarfKelimeOkunuşu
Ccat (kedi)ket
Ccity (şehir)siti
Cchair (sandalye)çeır
Eegg (yumurta)eg
Eeye (göz)ay
Eeat (yemek)iit
Ggate (kapı)geyt
Ggeneral (genel)cenerıl
II (ben)ay
Iice (buz)ays
Iimportant (önemli)importınt

Yukarıda örnekte açıkça gördüğümüz gibi, C harfi hem “k” hem de “s” olarak okunabilir. Harfin nasıl okunacağı, önce ya da sonra gelen harfler, hecenin uzunluğu gibi değişkenlere göre belirlenir. Örneğin ardından h harfi geldiğinde c harfi “ç” gibi okunabilir.

Pek çok harf, farklı şekillerde okunabiliyor. Bu farklılıkların bazıları belli kurallar çerçevesinde gerçekleşse de bazıları yalnızca bir istisna olarak karşımıza çıkabilir. Bu istisnalar genellikle kelimelerin kökeninin farklı dillere uzanmasından kaynaklanır. Ancak dilbilimci değseniz, genellikle bu kullanımları ezberlemeniz yeterli olacaktır.

Diğer taraftan İngiliz veya Amerikan İngilizcesi öğrenmenize bağlı olarak bazı kelimelerin ve harflerin okunuşu da değişebilir.

İngilizce alfabe ve Türkçe alfabe arasındaki en dikkat çekici farklardan biri de büyük yazılan “i” harfi ile ilgilidir. Büyük “i” İngilizce de “I” olarak yazılır. Örnek:

institute          Institute

insect              Insect

Birinci tekil kişi zamiri olan “ben” İngilizcede her zaman büyük harfle kullanılan “i” şeklinde yazılır. Yani, cümle içinde gördüğümüz “I” öznesi aslında büyük harfle yazılmış “i”dir.

I am studying.         Ders çalışıyorum.

Do you know what I study?         Ne çalıştığımı biliyor musun?

Örneklerde gördüğümüz gibi diğer zamirler, cümlenin ilk kelimesi olmadıkça küçük harfle başlarken, “ben” zamiri cümlenin ortasında olsa bile büyük harfle yazılır ve “ay” diye okunur. Bu aslında “i” harfinin okunuşudur.

NOT: Bu noktada “ı” harfinin İngilizce alfabede bulunmadığını hatırlayalım.

İngilizce alfabe

İngilizce Alfabe Ve Harflerin Okunuşu

İngilizcede harflerin her birinin tek başına kullanıldığında farklı bir okunuşu vardır. Bu okunuşlar, teorik bir bilgi olarak görülse de heceleme sırasında oldukça faydalıdır. Neden İngilizce alfabe ve harflerin okunuşu bilgisine ihtiyacım var diye merak ediyor, “neden heceleme yapmam gereksin ki” diyorsanız, şöyle açıklayalım:

Bu yazıyı okuduğunuza göre bir Türk olduğunuzu varsayabiliriz. Dolayısıyla isminiz, büyük olasılıkla Türkiye’de duymaya alışkın olsak da bir yabancının bilmediği bir isim. Bu durumda, bir İngiliz ile tanıştığınız zaman isminizi anlayabilmesi için hecelemeniz gerekebilir.

 • What is your name? (Adın nedir?)
 • My name is Gizem. (Adım Gizem.)
 • Sorry, can you spell it? (Pardon, heceleyebilir misin?)
 • G-I-Z-E-M

Son aşamada, adınız Gizem ise, hecelemeyi “ci-ay-zed-i-em” şeklinde yapmalısınız. Siz de kendi adınızı hecelemeyi öğrenmek için yukarıdaki tablodan İngilizce harflerin okunuşuna bakabilirsiniz. Kendi adınızın yanı sıra farklı kelimeleri hecelemeyi de deneyin. Pratik yaptıkça ne kadar kolay hecelediğinizi göreceksiniz!

İngilizce Alfabe Nasıl Öğrenilir?

İngilizce alfabe öğrenmesi hem kolay hem zordur denebilir. Öncelikle yazarken Türkçeye benzerliği sebebiyle kolay olsa da okunuşları öğrenmek için mutlaka çalışmanız gerekir. İngilizce alfabe şarkısı, kaç yaşında olursanız olun alfabeyi doğru sırayla öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağda, internet pek çok konuda bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Tıpkı, şimdi bu yazıya ulaştığınız gibi. YouTube İngilizce alfabe öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olabilir. Burada harflerin okunuşunu dinleyebilir ve tekrar ederek pratik edebilirsiniz.

Anadilimizi bile, belli bir süre konuşmadığımız zaman unuturuz. Sonradan öğrendiğimiz bir dili unutmamız ise çok daha kolaydır. Bu nedenle İngilizce alfabeyi öğrendikten sonra, otobüste, iş yerinde, TV izlerken, yani her fırsatta önünüze çıkan harfleri İngilizce okumaya çalışarak pratik etmeye devam edin.

İngilizce Harflerin Yazılışı ve Okunuşu Tablosu

İngilizce Harflerin Yazılışları ve Okunuşları Tablosu

A aey /ei/
B bbi /biː/
C csi /siː/
D ddi /diː/
E ei /iː/
F fef /ɛf/
G gci: /dʒiː/
H heyç /eɪtʃ/
I iay /aɪ/
J jcey /dʒeɪ/
K kkey /kei/
L lel /ɛl/
M mem /ɛm/
N nen /ɛn/
O oou /oʊ/
P ppi: /piː/
Q qkiu /kjuː/
R rar: /ɑr/
S ses /ɛs/
T tti /tiː/
U uyu /juː/
V vvi: /viː/
W wdabılyu /ˈdʌbəljuː/
X xeks /ɛks/
Y yvay /wai/
Z zzed /zɛd/ zee /ziː/

İngilizce A Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabe okunuşu ve İngilizce alfabe yazılışı içeriğin bundan sonraki kısmında her bir harf için ayrı ayrı olarak verilmiştir. İngilizce alfabe sırasına göre ilk harf ‘’A’’ dır. İngilizce alfabesinde ‘’A’’ harfi ‘’ey’’ olarak okunmaktadır.

apple – epıl- elma
away – evey- uzak
any – eni – hiç
animal – enimıl – hayvan
age – eyç – yaş
action – ekşın – aksiyon
add – edd – eklemek
adjective – edjectif – sıfat

İngilizce B Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’B’’ harfi ‘’bi’’ olarak okunmaktadır.

beautiful – bitiful – güzel
baby- beybi – bebek
bad – bed – kötü
be – bi – olmak
because –  bikauz – çünkü
base – beyz – temel
before – bifor – önce
believe – biliv – inanmak

İngilizce C Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’C’’ harfi ‘’si’’ şeklinde seslendirilmektedir. Ancak bu harf, zaman zaman ‘’s’’, veya ‘’k’’ sesiyle de kullanılmaktadır.

came – keym – gelmek
call – kol – aramak
car – kar – araba
capital – kapital – başkent
care – ker – bakım, önemsemek
cat – ket – kedi
case – keyz – kılıf, dava
century – senturi – yüzyıl

İngilizce D Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’D’’ harfi ‘’di’’ olarak okunmaktadır.

dance – dens – dans etmek, dans
day – dey – gün
desert – dizört – çöl
decide – disayt – karar vermek
dictionary – dikşınari – sözlük
difficult – difikult – zor
doctor – daktır – doktor
dog – dog – köpek

İngilizce E Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinin ‘’E’’ harfi ‘’i’’ şeklinde seslendirilmektedir.

easy – izi – kolay
east – ist – doğu
England – İngılınd – İngiltere
equal – iquıl – eşit
each – iç – her
evening – ivning – akşam
enough – inaf – yeterli
eat – it – yemek yemek

İngilizce F Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizcede ‘’F’’ harfi ‘’ef’’ sesiyle okunmaktadır.

face – feys – yüz
family – femıli – aile
farmer – farmır – çiftçi
feel – fiıl – hissetmek
feeling – fiilin – his
fight – fayt – kavga etmek, kavga
fine – fayn – iyi
fire – fayır – ateş

İngilizce G Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinin ‘’G’’ harfi ‘’ci’’ şeklinde seslendirilmektedir.

game – geym – oyun
girl – görl – kız
gold – gold – altın
garden – gardın – bahçe
great – gıreyt – müthiş
green – gırin – yeşil
grow – gırov – büyümek
give –  giv – vermek

İngilizce H Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’H’’ harfi, harf sesi açısından bir miktar farklı olup ‘’eyç’’ olarak okunmaktadır.

hour – aur – saat
horse – hors – at
hair – heyır – saç
hat – het- şapka
have – hev- sahip olmak
heart – hart – kalp
help – help – yardım etmek, yardım
history – histori – tarih

İngilizce I Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’I’’ harfi ‘’ay’’ olarak okunmaktadır.

I – ay- ben
ice- ays – buz
ice-cream – ays kırim – dondurma
international – interneşınıl – uluslararası
in – in – içinde
inside – insayd – içinde
iron – ayrın – demir
island – aylınd –ada

İngilizce J Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’J’’ harfi ‘’cey’’ şeklinde seslendirilmektedir.

Japanese – Cıpeniz – Japon, Japonca
Japan – Cıpen – Japonya
job – jap – iş
join – join – katılmak
jump – jamp – zıplamak
just – jast- sadece

İngilizce K Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’K’’ harfi ‘’key’’ olarak okunmaktadır.

keep – kip – saklamak
key – kiy – anahtar
know- nov- bilmek
kill – kil- öldürmek
kind – kaynd – kibar
king – king – kral
kid – kid- çocuk
kitchen – kitçın – mutfak

İngilizce L Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinin ‘’L’’ harfi ‘’el’’ olarak okunmaktadır.

lake – leyk – göl
listen – lisın –dinlemek
left – left- sol
language – lenguiç – dil
land – lend – arazi
large- larç – geniş
law – lov – kanun
letter – letır – mektup

İngilizce M Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’M’’ harfi ‘’em’’ olarak okunmaktadır.

machine – meşın – makine
match – meç – maç
march – març – mart
man – men – erkek
may- mey – belki
matter – metır – madde
mark – mark – işaret
mean – min –anlamına gelmek

İngilizce N Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinin ‘’N’’ harfi ‘’en’’ olarak okunmaktadır.

name – neym – isim
nature- neçır – doğa
night – nayt – gece
no – no- hayır
need – nid- ihtiyacı olmak
number – nambır – numara, sayı
north – nort – kuzey
new – niv – yeni

İngilizce O Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizcedeki sesli harflerden biri olan ‘’O’’ harfinin seslendirilişi ‘’o’’ dur.

open – opın – açmak, açık
object – obcekt – obje
off – of – kapalı
often – ofın- sık sık
one – van – bir
only – onli – sadece
old – old – yaşlı
opposite – opozit – zıt

İngilizce P Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde yer alan ‘’P’’ harfi, ‘’pi’’ olarak okunmaktadır.

paint – peynt – boyamak
paper – pepır – kağıt
page – peyç – sayfa
part – part – kısım
people – pipıl – insanlar
pay – pey- ödemek
party – parti – parti
president – prezidınt – başkan

İngilizce Q Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’Q’’ harfi ‘’qu’’ olarak seslendirilmektedir. İngilizce alfabe yazılışları arasında Türkçeden farklı olan harflerden biridir.

question – kuesçın – soru
quarter – kuartır – çeyrek
quick – kuik – hızlı
quickly – kuikli – hızlıca
quiet – kuit – sessiz
quite – kuayt – oldukça

İngilizce R Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’R’’ harfi ‘’ar’ olarak okunmaktadır.

rain – reyn – yağmur yağmak, yağmur
radio – redio – radyo
red – ret – kırmızı
reach – riç – erişmek
read – rid – okumak
remember – rimembır – hatırlamak
ready – redi – hazır
race – reys – yarış

İngilizce S Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’S’’ harfi ‘’es’’ şeklinde okunmaktadır.

same – seym – aynı
some – sam – bazı
somebody –sambadi – biri
sea – si – deniz
school – sukul – okul
save – seyv – kurtarmak
say – sey – söylemek
send – send – göndermek

İngilizce T Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’T’’ harfi ‘’ti’’ olarak okunmaktadır.

table – teybıl – masa
teacher – tiçır – öğretmen
teach – tiç – öğretmek
talk – tolk – konuşmak
ten – ten – on
the – dı – o
they – dey – onlar
thick – tik – kalın

İngilizce U Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizcede sesli harflerden biri olan ‘’U’’ harfi, ‘’yu’’ sesliyle okunmaktadır.

under – andır – altında
uncle – ankıl – amca, dayı
unit – yunit – ünite
us – as – biz
usually – yujuli – genellikle
up – ap – yukarı
use – yuz – kullanmak
understand – andırsıtent – anlamak

İngilizce V Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’V’’ harfi ‘’vay’’ olarak okunmaktadır.

valley – voli – vadi
vallet – volıt – cüzdan
voice – voys – ses
visit –vizit – ziyaret etmek, ziyaret
very – veri – çok
verb – vörb – fiil
van – van – karavan
village – vilıç – köy

İngilizce W Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinin ‘’W’’ harfi ‘’dabılyu’’ olarak okunmaktadır.

wait – veyt – beklemek
waiter – veitır – garson
war – vor – savaş
warm – vorm – sıcak
walk – volk – yürümek
wall – vol – duvar
wash – voş – yıkamak
way – vey – yol

İngilizce X Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’X’’ harfi ‘’iks’’ olarak okunmaktadır.

X ray – iks rey – X ray ışını

İngilizce Y Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizce alfabesinde ‘’Y’’ harfi ‘’vay’’ şeklinde seslendirilmektedir.

you – yu – sen
year – yiır – sene
yourself – yorself – kendin
yes – yes – evet
yet – yet- henüz
yellow – yelov- sarı
yard – yard- bahçe
young – yang – genç

İngilizce Z Harfi Okunuşu ve Örnek Kelimeler

İngilizcenin son harfi olan Z harfi de ‘’zed’’ şeklinde okunmaktadır.

zoo – zu- hayvanat bahçesi

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI