Garanti Koşulları


1. interingilizce.com'dan hizmet satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir. interingilizce.com'dan yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir.


2. Ayrıca Interingilizce Kullanıcı Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini görmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdulabilir.


3. Interingilizce durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Bu nedenle satın alınan ya da durdurulan paketlerin iadesi söz konusu değildir.


4. Interingilizce kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan Interingilizce kesinlikle sorumlu tutulamaz.


5. Interingilizce olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.


6. Yine Interingilizce hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.