Bilgi Hattı: 0(212) 276 44 76
Eğitim Garantisi İle İngilizce Öğretiyoruz.
Eğitim süresi içerisinde aldığınız derslerden daha etkin faydalanabilirsiniz
Garanti İptal ve İade Şartları
Garanti Şartları
  • Tüm kullanıcılar interingilizce.com Dil Eğitim Sistemine başlamadan önce deneme aramalarına tabi tutulurlar.
  • Bu arama interingilizce.com'un ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması için yapılmaktadır.
  • interingilizce.com'dan hizmet satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; deneme aramalarına katılmış, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir. Online ingilizce konuşma kursu interingilizce.com'dan yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir.
  • interingilizce.com'dan hizmet satın alan kullanıcıların, Kullanıcı Sözleşmesi bağlantısında belirtilen kuralları ihlal etmeleri durumunda dersleri durdurulabilir. interingilizce.com durdurulan dersleri vermeme hakkına sahiptir.


    Bu nedenle satınalınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.
İptal ve İade
  • Online ingilizce eğitim sistemi interingilizce.com'un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan interingilizce.com kesinlikle sorumlu tutulamaz.
  • interingilizce.com' olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.
  • Yine interingilizce.com' hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.
© 2012 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır.